Razvojni fond AP Vojvodine

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine (http://www.rfapv.rs/) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji.

Aktuelni konkursi od značaja za subjekte u oblasti poljoprivrede nalaze se na linku: https://rfv.rs/?page_id=3347