Podigli farmu iz pepela
 
 
* Požar na farmi progutao pedesetak ovaca, a uz pomoć Opštine i solidarnosti kolega stočara uspeli su da obnove i uvećaju stado
 
Iako na površini od 38.000 hektara oranica imaju najviše razvijenu ratarsku proizvodnju i izobilje žitarica, u opštini Apatin

Opširnije...

Povratak lekovitom bilju
* Jedina zadruga u apatinskoj opštini sa kvalitetom zemljišta pete-šeste klase pronašla formulu za opstanak
 
Zadrugarstvo u apatinskoj opštini bilo je nekad  poprilično razvijeno i  decenijama je predstavljalo  okosnicu razvoja svih naseljenih

Opširnije...

Dobra saradnja sa poljoprivrednicima je važna
* Poljoprivredni proizvođači u apatinskoj opštini vode računa o zaštiti životne sredine i poštuju mere zaštite, koje su propisane zakonom i drugim aktima
 
Opština Apatin se prostire na površini od 38.000 hektara u pet katastarskih opština: Apatin,

Opširnije...

Proizvodnja povrća zahtevan, ali isplativ posao
* Trenutno obrađuje oko 20 jutara, a na sedam ima karfiol, na pet crni luk, dva jutra su pod lubenicom, na tri je paprika, i godišnje proizvede  ukupno oko 500-600 tona povrća
 
Dejan Čule iz Prigrevice jedan je od malobrojnih povrtara iz ovog bačkog mesta, koje pripada opšini

Opširnije...

Sve za kvalitetniji život građana
* Žele da budu moderna i efikasna lokalna samouprava, koja svojim stanovnicima pruža kvalitetne usluge u domenu obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulturnih sadržaja i bezbednosti, a u ekonomskom smislu da privuku još investitora u Slobodnu zonu Apatin
 
Apatin je mala

Opširnije...