* Svesni značaja očuvanja prirodnih resursa kao temelja zdrave i ekološki prihvatljive životne sredine, u agendi rada Opštine nalaze se i različite aktivnosti usmerene na njihovo očuvanje
* Najveći vetropark na Zapadnom Balkanu – Čibuk 1, koji je na teritoriji opštine Kovin, ima kapacitet proizvodnje električne energije dovoljne da podmiri potrebe grada veličine Novog Sada
 
Opština Kovin u Južnobanatskom okrugu po svom prostranstvu, 730 kvadratnih kilometara, zauzima osmo mesto u AP Vojvodini. Nalazi se u Južnobanatskom okrugu, a najvećim delom prostire se na lesnoj terasi i aluvijalnoj ravni Dunava. Južnu granicu opštine čini reka Dunav u dužini od 46 km, dok na severu zahvata Deliblatsku peščaru. Opština ima i veoma dobar geostrateški položaj, što joj otvara niz mogućnosti. Tako je administrativni centar opštine – Kovin od Beograda udaljen 50 kilometara, od Novog Sada oko 145, a od Evropske unije, odnosno državne granice sa Rumunijom 56 kilometara, što ovo mesto čini izuzetno važnim tranzicionim centrom. I opština Kovin, svojom privrednom strukturom, potvrđuje da je Vojvodina agrarno područje. 
Veoma značajan segment privrede opštine Kovin jeste poljoprivredna proizvodnja, što ne iznenađuje s obzirom na obradive površine. 
– Imajući u vidu činjenicu da raspoloživo poljoprivredno zemljište zahvata preko 42.500 hektara opštine Kovin, da su najveće investicije po delatnostima upravo one ostvarene u oblasti poljoprivrede i šumarstva, te da se zaposlenost u ovoj oblasti blago povećava, jasno je koliki je značaj poljoprivrede u ukupnoj privredi naše opštine. Imamo oko 3.300 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a izuzetno kvalitetno poljoprivredno zemljište najviše se koristi za uzgoj ratarskih kultura – kukuruza, suncokreta, soje i pšenice, kaže u razgovoru za naš list zamenik predsednika Opštine Kovin Ratko Mosurović, ističući da poseban značaj u proizvodnji ima uzgoj začinskog i lekovitog bilja, u okviru koje najveće površine zauzimaju nana, kamilica i matičnjak. 
S obzirom na to da je poljoprivredna proizvodnja veoma važna privredna grana, Opština Kovin na različite načine pomaže poljoprivrednike kako bi stvorila bolje uslove za njihov rad i učinila ga efikasnijim. Tako je 2016. godine formiran Agrarni budžet namenjen poljoprivrednicima. Iz ovog fonda Opština, osim Ministarstva, raspisuje konkurse za različite subvencije u skladu sa potrebama poljoprivrednika. 
– Opština je usvojila Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Opštine Kovin za period 2012–2022. godine. Osim toga, uključeni smo i u programe IPARD-a kroz pružanje informacija poljoprivrednicima o aktuelnim pozivima.
S obzirom na to da se poljoprivredna proizvodnja oslanja na  prirodne resurse, veoma je bitno da se oni koriste na odgovarajući način koji obezbeđuje njihovu održivost. U ovome značajnu ulogu ima i edukacija poljoprivrednih proizvođača, u čemu nesebičan doprinos daje Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine. Poljoprivrednici sa teritorije opštine Kovin su u kontaktu sa PSSS “Vršac” i za sada ta saradnja funkcioniše u najboljem redu. 
Opština Kovin sprovodi i različite aktivnosti u cilju obezbeđivanja zdrave životne sredine za svoje stanovnike. U ove namene se izdvajaju značajna sredstva iz lokalnog budžeta. 
– Pre svega tu mislim na sredstva za realizaciju projekta odvodnje atmosferskih voda, radova na izgradnji vodovodne i javne kanalizacione mreže, na izgradnji atmosferske kanalizacije. U tom okviru se obezbeđuju  i sredstva za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, zatim za merna mesta, nadzor i upravljanje vodovodnom mrežom, kao i za studiju uticaja stanja postojećeg vodovodnog sistema. Na osnovu ugovora sa “Hidrozavodom DTD” a. d. Novi Sad, izvode se i radovi na projektu detaljnih hidrogeoloških istraživanja, elaborat o rezervama podzemnih voda za sva naseljena mesta opštine Kovin, uz analizu vode iz bunara. Redovna su i merenja kvaliteta vazduha u skladu sa programom kontrole, koje obavlja Zavod za javno zdravlje Pančevo kao akreditovana i ovlašćena ustanova kod nas. Svi izveštaji o merenjima, kao i “Lokalni katastar zagađivača”, javno su dostupni na sajtu Opštine u okviru banera Životna sredina, na adresi www.kovin.rs, navodi Ratko Mosurović. 
Generalno uzevši, kaže Mosurović, izdvajanja iz lokalnog budžeta za Program 6 – Zaštita životne sredine, iznose u proseku 5,04% od ukupnog budžeta Opštine, što je značajno iznad proseka (analiza na bazi uzorka Stalne konferencije gradova i opština i koji iznosi 2,83%). Ovaj podatak ukazuje da Opština Kovin izdvaja više sredstava za aktivnosti vezane za očuvanje životne sredine u odnosu na mnoge druge opštine, ali i dalje se svakodnevno bori sa problemom odlaganja otpada. Prema Nacionalnoj strategiji za upravljanje otpadom, opština Kovin pripada Regionalnom centru za upravljanje otpadom Pančevo. 
– Trenutni kapacitet deponije u Kovinu je davno premašen, tako da opština ima konstantan problem sa deponovanjem otpada. Uz to, svako naseljeno mesto ima bar jednu divlju deponiju. Zato je naš stalni zadatak edukacija stanovništva u ovoj oblasti, kao i realizacija svih projekata koji podižu nivo zaštite životnog okruženja, naglašava Mosurović. 
 Svesni značaja očuvanja prirodnih resursa kao temelja zdrave i ekološki prihvatljive životne sredine, u agendi rada Opštine nalaze se i različite aktivnosti usmerene na njihovo očuvanje. Opština Kovin je izuzetno bogata prirodnim resursima, od kojih su i specijalni rezervati prirode “Deliblatska peščara” i “Kraljevac”, koji su pod zaštitom države. 
– Ovi specijalni rezervati prirode su izuzetno značajni kao izvor dragocenih biljnih i životinjskih vrsta koje nam je majka priroda podarila, a isto tako i ostavila u amanet za čuvanje i održivi razvoj. Upravljanje ovim rezervatima je povereno JP “Vojvodinašume”, odnosno Udruženju sportskih ribolovaca “Deliblatsko jezero”, koji su u skladu sa svojim planovima dužni da se staraju o zaštiti ovih područja. Opština je tu kao podrška u edukaciji i podizanju svesti o zaštiti naše životne sredine, navodi Mosurović i naglašava da se ove aktivnosti sprovode od najranijeg uzrasta. Osim ova dva rezervata, značajni prirodni resursi svakako su Dubovački rit i bara Slatina, jezero Provala, Gajački rukavac, Crna bara, jezero Šljunkara, ali i cela obala Dunava, koja je izuzetno važno ribolovno područje. 
Ova područja takođe imaju i veliki turistički i privredni potencijal, o čijem se iskorišćavanju takođe mora voditi posebno računa kako se ne bi narušila životna sredina, što je pravi izazov. 
– Ne mogu da kažem da su ovi potencijali u potpunosti iskorišćeni, jer onda ne bih govorio istinu, ali je isto tako jako nezgodno na pravi način turistički i privredno iskoristiti prirodne resurse, a zaštititi životnu sredinu. Jedno sa drugim je u koliziji, ali svakako da su najviši planski i akcioni dokumenti o zaštiti predvideli i turističko iskorišćavanje ovih područja. Tu pre svega mislim na Deliblatsku peščaru i Kraljevac, na strogo kontrolisan ribolov u zaštićenim područjima, za zaštitu od krivolova i ostalih zloupotreba resursa, mišljenja je Mosurović.
Na energetskoj mapi Srbije kao značajan proizvođač zelene energije Opština Kovin zauzima važno mesto. U sferi proizvodnje zelene energije, iz obnovljivih izvora energije, na teritoriji Opštine Kovin najznačajnije je iskorišćavanje energije vetra, koja se pretvara u električnu energiju. Ovo je omogućeno izgradnjom vetroparka čemu su, kako ne bi došlo do narušavanja ekološke ravnoteže, prethodile brojne studije.
– Na teritoriji opštine Kovin izgrađen je najveći vetropark na Zapadnom Balkanu – Čibuk 1, u kojem je 57 vetroturbina. Ovaj vetropark ima kapacitet proizvodnje električne energije u količini koja je dovoljna da u potpunosti podmiri potrebe snabdevanja električnom energijom grad veličine Novog Sada. Pre početka izgradnje ovog kapitalnog projekta rađene su studije izvodljivosti, ali i analiza procene uticaja izgradnje vetroparka na životnu sredinu. Pri tome je posebna pažnja bila usmerena na ornitofaunu, kako bi se sagledale sve moguće negativne posledice, te se tek nakon toga pristupilo izgradnji vetroparka, objašnjava zamenik predsednika Opštine Kovin Ratko Mosurović. 
– Mi smo, da tako kažem, pioniri u ovoj oblasti. Kroz sve faze realizacije mega projekta obnovljive energije kakav je Čibuk, zaista smo uvideli da je to budućnost – od dobrobiti za lokalnu zajednicu, pa i mnogo šire. Planova ima za još projekata, korišćenjem energije vetra pre svega, jer je ovo naše tlo idealno upravo za to i nadam se da ćemo, uz pomoć i podršku viših nivoa vlasti, umeti da iskoristimo sve mogućnosti, kako bismo se razvijali i u svim drugim oblastima i stvorili još mnogo bolje uslove za kvalitetan život ljudi na teritoriji opštine Kovin. 
Marija Antanasković
 
Projekat “Zdrava poljoprivredna proizvodnja – zdrava životna sredina i stanovništvo u Kovinu” je sufinansiran iz budžeta Opštine Kovin. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.  
 
30. SEPTEMBAR 2022.