Ljubav prema organskoj proizvodnji se nasleđuje
* Motiv za upuštanje u organsku proizvodnju bio je isti kao kod mog oca, a to je da svom detetu omogućim da se zdravo hrani, kaže Viktorija Balanji Matijević
 
Iako je profesionalno bavljenje organskom poljoprivredom  u Srbiji relativno novijeg datuma, porodica Balanji iz Lukinog Sela

Opširnije...

Budžetska sredstva usmerena u povećanje održivosti agrara
* Iz gradskog budžeta subvencionišu se kamate na kredite poljoprivrednika, podstiču mladi na bavljenje plasteničkom proizvodnjom, organskom poljoprivredom i pčelarstvom
 
Grad Zrenjanin je lokalna samouprava u čijoj privredi važan segment čini poljoprivreda. O tome možda najbolje govori

Opširnije...