Ulaže se u napredak poljoprivrede
* Program mera ruralnog razvoja predviđa tri vida podrške – kreditnu, mere dobre poljoprivredne prakse i posebne mere podsticaja
 
Na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađarskom, na površni od 1.007,36 km² prostire se grad Subotica. Prosečna nadmorska visina

Opširnije...

Proizvodnja zasnovana na slozi dve generacije
 
* Sin Nikola sa suprugom i roditeljima razvija vinogradarstvo, a zaštitu hemijskim sredstvima upotrebljava samo ukoliko je neophodna, kontrolisano i uz konsultacije sa savetodavcima  
 
Porodica Marina Skenderovića se, počev od njegovog pradede i dede, bavila vinogradarstvom

Opširnije...

Savremenim rešenjima do rentabilnije proizvodnje mleka
*  Godišnja proizvodnja mleka po grlu je od 10.500 do 11.000 litara, što je između 33 i 37 litara na dnevnom nivou
 
Malo je stočarskih farmi u Srbiji za koje se može reći da su u rangu ili čak iznad onih u razvijenim evropskim zemljama kao što su Holandija, Austrija,

Opširnije...