*  Da bi se postigli dobri rezultati u turbulentnom vremenu kakvo je ovo, neophodno je iznalaziti nova rešenja, primeniti inovacije, u stvari, prilagoditi se situaciji
 
Porodica Holo iz Doroslova poznata je po dobrim rezultatima koje postiže u poljoprivrednoj proizvodnji, kako ratarskoj, tako i stočarskoj, ne samo na teritoriji grada Sombora, nego i mnogo šire. Zahvaljujući izboru za najbolju farmu u Vojvodini koji organizuje Agrotrend, portal iz Mađarske, s načinom rada ove porodične kompanije upoznali su se i van granica Srbije. I tamo su se uverili da ovo imanje ne samo da ne zaostaje za onim u Evropskoj uniji, već, naprotiv, prednjači u odnosu na mnoge. 
Da bi se postigli dobri rezultati u turbulentnom vremenu kakvo je ovo, kao i u uslovima biljne proizvodnje sa sve zastupljenijim vremenskim ekstremima, neophodno je kontinuirano iznalaziti nova rešenja, primeniti inovacije, u stvari, prilagoditi se situaciji. 
Poljopriveda je uvek bila neizostavna delatnost u porodici Holo. Devedesetih godina, kada su se za to stekli uslovi, malo-pomalo počeli su da proširuju svoj posed kupovinom obradive zemlje. Kako su rasle površine, rasla je i proizvodnja, o čemu su tada brinuli Robert i Regina Holo, dok su njihova tri sina, Robert, Roland i Ronald, učili od svojih roditelja. 
Dobri rezultati rada, ali i potreba da se stvore povoljniji uslovi poslovanja, doveli su do osnivanja preduzeća Hollo Company 1. oktobra 2011. Prevashodni cilj osnivanja preduzeća bio je da se obezbede finansijska i logistička podrška ondašnjoj poljoprivrednoj zadruzi Nagyret, odnosno finansijska sredstva neophodna za izgradnju silosa. Porodica Holo tada je prihvatila zadatak da obezbedi sredstva za izgradnju silosa koji su potom koristili zadrugari. Vremenom su se odlučili i za izgradnju sušare, što je svakako donelo još veću nezavisnost u radu, a ratarskoj su pridružili i stočarsku proizvodnju i počeli sa tovljenjem prasadi. 
 
Precizna poljoprivreda osnov ratarske proizvodnje
 
Danas je na čelu Hollo Company Ronald Holo, a podršku u radu, posebno u ratarskoj proizvodnji, pruža mu brat Roland. Ratarska proizvodnja žitarica i soje u ovoj kompaniji odvija se na površini većoj od 1.000 ha, a organizovana je na modernim principima, što podrazumeva primenu precizne poljoprivrede. U izvođenju ovog zadatka koristi se najsavremenija poljoprivredna tehnika. Okosnicu mašinskog parka čine traktori Steyr, koji zadovoljavaju poslednje standarde emisije izduvnih gasova, što doprinosi zaštiti životne sredine. Ne manji po značaju doprinos poštovanju zaštite životne sredine, ali i zavidni radni učinci, postižu se primenom ratarske prskalice Horsch Leeb 4AX, koja nudi izbor više rasprskivača. U semenskoj proizvodnji značajno mesto ima i samohodna prskalica visokog klirensa Mazzotti. Za zaštitu bilja se koristi i dron, koji obezbeđuje tretiranje samo na određenim “žarećim” mestima, što u ogromnoj meri doprinosi smanjenju primene pesticida, a samim tim i smanjenju troškova inputa u proizvodnji. I mineralno đubrivo se aplicira varijabilno, na osnovu mapa. Za nastanak mapa, uz pomoć kojih se određuju varijabilne norme u zaštiti bilja i aplikaciji mineralnih đubriva, koristi se više alata. Radi se snimanje iz vazduha, zatim snimanje uređajem za određivanje vegetacionog indeksa Augmenta, a koriste se i mape prinosa iz kombajna. 
U ratarskoj proizvodnji dominiraju mašine većih radnih zahvata, za koje su se u ovom preduzeću odlučili prvenstveno kako bi uradili sve na vreme, vođeni činjenicom da nema dovoljno radne snage. Rad sa mašinama u kompaniji organizuje Roland Holo, koji je sa još trojicom zaposlenih zadužen za kompletnu ratarsku proizvodnju. Stalni tragovi se takođe koriste, čime se smanjuje nepotrebno sabijanje zemljišta. Odlaganje ambalažnog otpada, kao i ispiranje ambalaže na propisan način, podrazumeva se, s obzirom na to da je ovo jedna od mera za poštovanje ekoloških normi, ali i uslov za korišćenje sredstava različitih fondova. 
U mašinskom parku Hollo Company među priključnim mašinama dominiraju one nemačkog proizvođača Horsch, poznate po rešenjima namenjenim za konzervacijsku i redukovanu obradu zemljišta, što podrazumeva vraćanje biljnih ostataka u zemljište, kao i direktnu setvu. Za žetvu je zadužen jedan od najvećih kombajna u zemlji, New Holland CR990, koji u žetvi radi sa žitnim hederom radnog zahvata 12,5 m. U ovoj kompaniji su se odlučili da setvu kukuruza rade na međurednom rastojanju 50 cm, što, kako kaže Ronald, obezbeđuje adekvatniji sklop za rast i razvoj biljaka. 
U biljnoj proizvodnji je neizostavna i primena tečnog stajnjaka, koji vuku sa farme svinja, koja se takođe nalazi u sastavu kompanije. U odgoj svinja ova farma je krenula skromno, sa 200 tovljenika. Danas je jedna od najrazvijenijih po tehnologiji koju koristi. Kako navodi direktor kompanije Ronald Holo, farma u Doroslovu je po ostvarenim rezultatima među pet najboljih u oblasti uzgoja svinja. Na farmi je zastupljen čist jorkšir, a porodica Holo ostvaruje bolje rezultate u uzgoju od kolega u Holandiji i Danskoj. Od male farme sa dve stotine životinja, došlo se do 800 godišnje. 
 
Zavidni rezultati u proizvodnji svinja
Odlični rezultati u svinjogojstvu bili su ulazna karta za proširenje posla, što je 2015. godine rezultovalo osnivanjem Centra za veštačko osemenjavanje Topigs Norsvin AIM koji danas u ovoj grani zauzima značajan udeo na tržištu. Centar Topigs Norsvin AIM je ostvario saradnju i sa najznačajnijim proizvođačima svinja i kompanijama, među kojima je i Carnex. Prošle godine, na farmi Carnex, postignuti su zavidni rezultati upravo korišćenjem materijala za osemenjavanje iz Topigs Norsvin AIM. Prosek prasadi po krmači povećan je sa 21-22 na 30,5. Istovremeno, smanjen je broj krmača, a povećana je isporuka tovljenika sa 2.200-2.300 na 2.500. Prosečna starost tovljenika na utovaru je bila 200 dana, sada je 175 do 180 dana, a utovarna masa tovljenika je povećana sa 103 kg na 114 kg. Ovi brojevi znače da je smanjena proizvodna cena tovljenika za 35 odsto, što je na prvom mestu zasluga genetike, ali i brige o životinjama. 
Godine 2018. otvorena je i moderna Topigs Norsvin nukleus farma svinja kapaciteta 860 krmača, koja zajedno sa Centrom za veštačko osemenjavanje snabdeva više od 60 odsto domaćeg tržišta. 
Uslovi na farmi su potpuno kontrolisani digitalnim monitoringom i u slučaju da dođe do nekog poremećaja, odmah se reaguje. Svako grlo se, zahvaljujući digitalnom sistemu i softveru, može pratiti i hraniti, te se na taj način uvek ima uvid koliko je krmača pojela hrane. Ne samo da je obezbeđen monitoring, nego se preko automatskog sistema može menjati receptura u hranjenju, kao i to da li hrana treba da bude manje ili više suva. U izgradnju i opremanje ove savremene farme za nazimice i tov, površine 8.000 m2, uloženo je četiri miliona evra, od čega je značajan deo sredstava obezbeđen preko Fondacije “Prosperitati”. Na celokupnoj farmi se vodi računa o dobrobiti životinja, a ovi standardi se poštuju i u transportu. U tu svrhu je nedavno investirano u nabavku novog savremenog kamiona sa prikolicom za transport svinja. 
 
Edukacija osnov uspešne proizvodnje
 
Braća Holo su od mladosti redovni gosti na mnogobrojnim studijskim putovanjima i sajmovima, gde su širili svoja znanja i razmenjivali iskustva u proizvodnji sa kolegama. Danas je, zahvaljujući razvoju, njihova kompanija postala svojevrstan edukativni centar, te se na imanju neretko organizuju različita predavanja poznatih stručnjaka, a sve u cilju daljeg unapređenja proizvodnih rezultata domaćina i njihovih partnera. Kompanija iz Doroslova očekuje i odgovor na prijavu za osnivanje obrazovanog centra, koji bi, ako se steknu uslovi, bio na mestu nekadašnje zadruge, upravo tamo odakle je počeo značajan razvoj. 
U radu Hollo Company poštuje se reč struke i nauke. Naime, među pedesetak radnika nalaze se i diplomirani inženjeri poljoprivrede različitih profila, a veoma je dobra i saradnja sa fakultetima iz zemlje i inostranstva. 
 Osim stvaranja boljih uslova za poljoprivrednike, prvenstveno iz Doroslova, ali i okoline, u pogledu skladištenja, prodaje poljoprivrednih proizvoda i nabavke repromaterijala pod povoljnijim uslovima, ova kompanija se pokazala kao društveno odgovorna organizovanjem različitih akcija. Istovremeno, radi i na promociji svog mesta, a prošle godine je upravo u ovu svrhu organizovan “Agrofestival” koji ima izložbeni, edukativni i kulturni karakter, a okupio je posetioce iz čitave Vojvodine i inostranstva. 
Uoči Božića, svakog decembra Hollo Company organizuje i svojevrsni karavan, sastavljen od okićenih traktora sa poklonima, namenjen najmlađim stanovnicima ovog sela. 
Tekst i foto: Marija Antanasković
 
Projekat: “Zdrava poljoprivredna proizvodnja – zdrava životna sredina i stanovništvo u Somboru” je sufinansiran sredstvima iz budžeta Grada Sombora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
 
2. SEPTEMBAR 2022.