Snabdevanje kvalitetnom vodom za piće prioritet
* Velika pažnja poklanja se i prečišćavanju otpadnih voda koje se sistemom kanala ispuštaju u Jegričku
 
Na jugu Bačke, nadomak Novog Sada, smeštena je varošica Temerin. Opština obuhvata površinu od 180 kvadratnih kilometara  s naseljenim mestima Temerin, Bački Jarak i Sirig. Na  ovom području živi nešto

Opširnije...

Voda iz bunara zdravstveno bezbedna

* Bunari moraju biti dobro obezbeđeni da ne bi došlo da zagađenja

Po preporuci JKP "Temerin" većina poljoprivrednika za zalivanje biljaka i napajanje životinja koristi vodu iz sopstvenih bunara čiji se kvalitet kontroliše. Među njima su i dve farme živine koje se nalaze na području  ove opštine.

 Robert Ileš

Opširnije...