* Za razvoj organske proizvodnje Grad Novi Sad je ove godine izdvojio 15.670.000, a za 2018. planira se više, 17.670.000 dinara
 
Grad Novi Sad je prva lokalna samouprava na području Republike Srbije koja je u svoj budžet uvrstila podsticaje za organsku poljoprivrednu proizvodnju. Koliko ovi podsticaji iznose u tekućoj godini, da li se planiraju uvećanja u narednom periodu i kako poljoprivredni proizvođači mogu da ostvare pravo na njih pitanja su koja smo postavili Miloradu Radojeviću, članu Gradskog veća zaduženom za privredu, odnosno poljoprivredu.
- Grad Novi Sad još od 2011. godine obezbeđuje sredstva u budžetu za podsticaje za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje. Sredstva za ove namene u tekućoj godini obezbeđena su u gradskom budžetu, u iznosu od 15.670.000 dinara i obuhvaćena su "Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja" na teritoriji Grada Novog Sada koji je donela Skupština Grada Novog Sada u martu 2017. godine, ističe Radojević.
Prema njegovim rečima, navedena sredstva su utrošena za realizaciju mera kao što su: investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, što podrazumeva subvencije proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje za nabavku opreme za zaštitu bilja, zatim za upravljanje rizicima - osiguranje, odnosno subvencije proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje za osiguranje od štete u voćnjacima. Mera za razvoj organske proizvodnje obuhvata subvencije proizvođačima organske poljoprivredne proizvodnje za nabavku semena, sertifikaciju i opremu, kao i edukaciju. Takođe, sredstva su usmerena i na podršku mladima u ruralnim područjima, kao i na ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, odnosno subvencije za sertifikaciju proizvoda s oznakom geografskog porekla: "fruškogorski lipov med", "futoški kupus" i "begečka šargarepa".
- Planirana sredstva za podsticaje za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini su veća i iznose 17.670.000 dinara. Poljoprivredni proizvođači će moći da ostvare pravo na podsticaje putem učešća na konkursima za pojedine mere koje tokom godine raspiše Gradska uprava za privredu, kao što je to realizovano i u tekućoj godini, kaže Milorad Radojević.
Takođe, Grad Novi Sad je bio i prva lokalna samouprava koja je uvela podsticaje za zaštitu geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda. Prema rečima člana Gradskog veća zaduženog za poljoprivredu, ovi podsticaji imaju za cilj da se zaštite kvalitet i karakteristike proizvoda sa specifičnog geografskog podneblja, a koji su rezultat autohtonih prirodnih i ljudskih faktora, načina proizvodnje, pripreme i prerade proizvoda, primenjenih u strogo definisanom geografskom području.
- U tekućoj godini obezbeđeno je dva miliona dinara za sertifikaciju proizvoda s oznakom geografskog porekla. Osim "fruškogorskog lipovog meda" i "futoškog kupusa", ove godine je i "begečka šargarepa" sertifikovana kao proizvod s oznakom geografskog porekla, naglašava Radojević.
Prema rečima člana Gradskog veća zaduženog za privredu, odnosno poljoprivredu, Grad Novi Sad finansira i obuke, kao i stručnu podršku za poljoprivredne proizvođače.
- Gradska uprava za privredu je prošle godine omogućila edukaciju primarnih poljoprivrednih proizvođača kada je reč o mogućnostima korišćenja sredstava iz IPARD fondova, kako bi poljoprivrednici spremno dočekali početak njihove primene. U tekućoj godini obezbeđena su sredstva za studijsku posetu poljoprivrednih proizvođača Italiji ili Austriji, na kojoj bi se proizvođači upoznali sa iskustvima i dostignućima u poljoprivredi zemalja Evropske unije. Takođe, sredstva u gradskom budžetu su obezbeđena i za edukaciju primarnih poljoprivrednih proizvođača o savremenim dostignućima u poljoprivredi i mogućnostima njihove primene u Srbiji, naglašava Milorad Radojević, član Gradskog veća zadužen za privredu i poljoprivredu.
G. Radović
 
 
10. novembar 2017.
 
 
Ovaj podlistak je realizovan u oviru Projekta "Doprinos Grada Novog Sada unapređenju poljoprivredne proizvodnje s akcentom na zdravstveno bezbednu hranu" koji sufinansira Grad Novi Sad. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.