* Od momenta podnošenja dokumentacije pa sve dok IPARD agencija ne odobri sredstva korisnik ne može da počne s realizacijom projekta
 
Dvodnevna obuka poljoprivrednih prozvođača Grada Novog Sada o programu pretpristupne pomoći IPARD 2, koji je organizovala Gradska uprava za privredu, doprinela je da se poljoprivednici zainteresuju za ovaj program. U toku samog predavanja, od predavača su traženi odgovori na brojna otvorena pitanja. Najčešće su se odnosila na mogućnost i način konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova namenjenih poljoprivrednicima i ruralnom razvoju.
- Suština IPARD programa svodi se na dve stvari koje su u isto vreme i preduslovi da bi neko uopšte mogao i da aplicira za sredstva. Prva je kofinansiranje, što znači da je potencijalni korisnik IPARD sredstava finansijski sposoban za projekat za koji konkuriše, odnosno da sredstva može da obezbedi i da dobrim projektom, biznis-planom, predočava sve svoje aktivnosti koje treba da obavi u periodu od pet godina, istakao je predavač dipl. inž. Todo Terzić iz Poljoprivredne stručne službe "Padinska skela", napominjući da korisnik sredstava, u proizvodnji za koju se opredeli, mora da se pridržava uspostavljenih sistema standarda koji važe u svim zemljama EU.
Za buduće korisnike IPARD sredstava bitno je da obezbede neophodne informacije, kao i svu potrebnu dokumentaciju da bi aplicirali za sredstva.
- Potencijalni korisnik je u obavezi da u momentu potpisivanja ugovora obezbedi pun iznos novca koji je potreban za realizaciju investicije, odnosno biznis-plana. To podrazumeva da na bankovnom računu ima celokupna sredstva koja su potrebna za realizaciju investicije, što je neophodan uslov za konkurisanje za sredstva IPARD-a, naglasio je Terzić i napomenuo da je posle objavljivanja konkursa potencijalni korisnik dužan da dostavi biznis-plan, kao i sva dokumenta koja dokazuju status kako gazdinstva, tako i samog korisnika.
Jedan od uslova za konkurisanje za sredstva iz IPARD fondova je i dokaz, odnosno certifikat o poštovanju minimum nacionalnih standarda koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, zdravlje ljudi, biljaka, bezbednost na radu, sve u zavisnosti od vrste investicije.
- Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, potencijalni korisnik ulazi u protokol koji se označava kao proces odobravanja projekta, koji daje IPARD agencija, uz mišljenje nadležnih državnih institucija. Tek posle toga korisnik sredstava može da počne s investiranjem. Dakle, od momenta podnošenja dokumentacije, pa sve dok IPARD agencija ne odobri sredstva investitor, odnosno korisnik ne može da započinje realizaciju projekta, naglasio je Terzić, navodeći da je veoma bitno da svako odstupanje, pa čak i ona najmanja mora da odobri agencija IPARD, pa je potrebno striktno se držati usvojenog plana.
Kosta Rajević
 
25. novembar 2016.
 
 
UGOVOROM DEFINISANI PRAVA I OBAVEZE
 
Odobravanje projekta praktično znači ugovornu obavezu koju potencijalni korisnik ima prema IPARD agenciji koja sredstva odobrava i takav odnos ima svoja definisana prava i obaveze. Kontrola sredstava, odnosno projekta, koju sprovodi IPARD agencija ima svoj vremenski minimum, a to je pet godina od odobravanja projekta. U tom periodu neophodno je da se investicija završi u celosti, omogući kontrola toka projekta, kao i da se dostignu određeni standardi EU u skladu s vrstom investicije koja se finansira.
 
 
Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Novog Sada. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu "Evropske integracije i agrar" nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.