* Novac je obezbeđen za održavanje vetrozaštitnih pojaseva, revitalizaciju atarskih puteva, opremanje poljočuvarske službe, kupovinu sadnog i semenskog materijala, subvencionisanje kamata na kredite poljoprivrednika...
 
Prema planu Gradske uprave za privredu, Grad Novi Sad je u poljoprivredu ove godine trebalo da uloži ukupno 178.759.340 dinara. Najviše novca predviđeno je za godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Za izradu tehničke dokumentacije i karata za potrebe javnih nadmetanja, kao i projekata i studija za podizanje vetrozaštitnih pojaseva namenjeno je ukupno 9.817.569 dinara. Za nabavku sadnica i održavanje vetrozaštitnih pojaseva predviđeno je 9.583.891 dinar.
Iz gradske kase za ispitivanje i kontrolu kvaliteta poljoprivrednog zemljišta izdvojeno je 3.965.187 dinara. Grad je namerio da potpuno opremi poljočuvarsku službu, pa će 18 poljočuvara dobiti uniforeme, vozila, motocikle, mobilne telefone, GPS uređaje i baterijske lampe, što će koštati 17.971.120 dinara. U uređenje i održavanje postojeće kanalske mreže Grad će uložiti 63.697.077 dinara. Druga najveća stavka plana je uređenje atarskih puteva i otresišta, za šta će biti izdvojeno 56.738.901 dinar.
Za obrazovanje i usavršavanje primarnih poljoprivrednih proizvođača Gradska uprava za privredu predvidela je 3.947.780,00 dinara, a za troškove objavljivanja svih potrebnih oglasa i štampanje promotivnog materijala potrebnog za promociju poljoprivrede 3.037.815 dinara. Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ovu godinu Grad se opredelio za podršku razvoja organske i kontrolisane poljoprivredne proizvodnje i proizvoda s oznakom geografskog porekla, i to sa 10.000.000 dinara.
Za nabavku feromonskih klopki za potrebe kontrolisane poljoprivredne proizvodnje jabuka namenjen je iznos od 100.000 dinara. Poljoprivrednici koji su započeli proces kontrolisane poljoprivredne proizvodnje 2013, 2014. i 2015. godine, kao i oni koji to nameravaju da učine ove godine, za subvenciju osiguranja višegodišnjih zasada mogu da računaju na ukupno 900.000 dinara.
Milion i po dinara opredeljeno je za kupovinu sadnog i semenskog materijala u organskoj proizvodnji, kao i za nabavku mreža za zasenčenje, traka za navodnjavanje "kap po kap", folija za malčiranje i druge opreme za ovu vrstu poljoprivrede. Za subvencionisanje certifikacije ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla, kao i uvođenje i certifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane organskih proizvoda i proizvoda s oznakom geografskog porekla predviđeno je milion dinara.
Vodeći se logikom da bez unapređenja znanja i veština nema ni razvoja organske i kontrolisane poljoprivredne proizvodnje, Grad je za te aktivnosti opredelio 3.150.000 dinara.
I na kraju, Grad sa 10 odsto subvencioniše kamate kratkoročnih kredita komercijalnih banaka na 12 i 18 meseci namenjenih za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje. Za tu namenu izdvojeno je 3.350.000 dinara.
 
Zadaci sektora poljoprivrede
 
U delokrugu rada Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada nalazi se i sektor poljoprivrede. U nadležnosti ovog sektora je da prati stanje i predlaže mere za unapređenje poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, biljnog i životinjskog sveta i vodoprivrede, kao i da neposredno izrađuje godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njegovom sprovođenju.
Ovaj sektor takođe utvrđuje mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za područje Grada, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o njihovom privođenju za druge namene. Određivanje erozivnih područja i učestvovanje u pripremi protiverozivnih mera takođe su zadaci sektora poljoprivrede, kao i utvrđivanje vodoprivrednih uslova i izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte od značaja za Grad. Sektor poljoprivrede, između ostalog, utvrđuje visinu naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta, organizuje zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda kao i požara na poljoprivrednom zemljištu. Takođe, podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva.
 
Kosta Rajević
 
25. novembar 2016.
 
 
Projekat je sufinansiran iz budžeta Grada Novog Sada. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu "Evropske integracije i agrar" nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.