Selo u kojem konji još uvek jure

* U selu ima oko 90 grla rasa lipicaner, nonijus, bosanski brdski konj, a sve više mladih kupuje konje i pridružuje se Konjičkom klubu "Solunac"

Banatsko Karađorđevo je selo u srednjem Banatu koje su naselili dobrovoljci posle Prvog svetskog rata. Gorštaci iz Like su konjima i

Opširnije...

Neizvesna sudbina višestruko korisne biljke

* Nejasna i nedorečena zakonska regulativa u Srbiji sputava proizvodnju, preradu i promet industrijske konoplje, koja može doneti veliki broj vrlo korisnih produkata

Iako setva industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) treba da počne krajem aprila, mnogo toga je još uvek ostalo nejasno. Izvesno je

Opširnije...

SECPA  eko-model

* Zajedničkim sistemom zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja obezbeđuje se njegovo preuzimanje i zbrinjavanje širom zemlje, kako od poljoprivrednih kompanija tako i od  poljoprivrednika

Upravljanje otpadom je  kompleksan i zahtevan izazov od velikog značaja za

Opširnije...

Pelen se sve više gaji na plantažama

* Proizvodnja pelena iz rasada mnogo je  uspešnija od direktne setve, a rasađuje se početkom maja


Pelen (Artemisia absinthium L.) je višegodišnja, polužbunasta, zeljasta i lekovita biljna vrsta. Pripada familiji Asteraceae.  Ime roda nastalo je od grčke reči artemis –

Opširnije...