Zadrugama pomoć za investicije i proizvodnju
* U nacionalnom budžetu za ovu godinu opredeljeno 600 miliona dinara bespovratnih sredstava zadrugama
* Uskoro konkurs Kancelarije za regionalni razvoj Vlade Srbije, za novoosnovane zadruge predviđeno 7,5,  stare 15  i   složene  60 miliona dinara
 
Zadružni savez Vojvodine

Opširnije...

 Oprezno s ranom setvom
* Mnogi proizvođači su požurili sa zatvaranjem zimskih brazda, ali ne sa oruđima koja za to služe (razne drljače i sl.), već sa setvospremačima za finu predsetvenu pripremu, što na nedovoljno prosušenom zemljištu može pokvariti strukturu setvenog sloja
 
Sve je više napisa

Opširnije...

 Pretapanje voska
Vosak je materija koja ima široku primenu. Međutim, samo malo materijala ovog imena je zaista pravi pčelinji vosak. Tri su bitna uslova koja treba ispuniti da bi došlo do njegovog stvaranja. To je prisustvo odraslih pčela, prema nekim naučnicima počev od 12 do 18 dana starosti, pa i mlađih,

Opširnije...

 Evropski novac za razvoj poljoprivrede
       Poljoprivrednici će moći da apliciraju za nabavku traktora, sredstva za opremu i preradne kapacitete, diverzifikciju domaćinstva i razvoj poslovanja, ruralni turizam i tehničku pomoć
 
Sa sticanjem statusa kandidata za  članstvo u Evropskoj  uniji, Srbija je dobila

Opširnije...

Tovljenike ne prodavati u bescenje
* Na razmenu za kukuruz čeka veliki broj junadi   
* Stvaranjem brenda "RS – junetina iz prirode" osiguraće se tržište za kvalitetno meso proizvedeno na domaćim farmama
* U planu je osnivanje centra za razvoj tovnog govedarstva, sabirnog centra za kvalitetnu tovnu telad,

Opširnije...