PRIČA O KOMARCIMA

PRAVA NAPAST, ALI I OPASNOST

* Zbog bolesti koje komarci prenose, mnogi naučnici ih smatraju najopasnijim životinjama na svetu


Zujanje majušnih krila čuje se sve glasnije širom Evrope od kako su se tokom poslednjih godina invazivne vrste komaraca nastanile u mnogim delovima kontinenta. Prvo

Opširnije...

U MUZEJU VOJVODINE U NOVOM SADU
IZLOŽBA POSVEĆENA DUHU ŽITA
* Ovom postavkom autorke Tatjana Bugarski i Ana Seč Pinćir pokušale su da otkriju šta je ljudima iz bliže i dalje prošlosti značilo korišćenje slame u svakodnevici i ritualnoj praksi, kao i kakva značenja ono ima u

Opširnije...

SEPTEMBAR NA PČELINJAKU

OSPOSOBLJAVANJE DRUŠTAVA ZA ZIMU

* Uzimljavanje zajednica sa starom maticom je velik i bezrazložan rizik


Na brižljivo negovanom pčelinjaku, u septembru se pažnja posvećuje neophodnim radovima čiji je cilj obezbeđivanje uspešnog zimovanja, brzi prolećni razvoj i intenzivno korišćenje

Opširnije...

ZA PRIJEM I ČUVANJE ŽITARICA

PRIPREMA SKLADIŠNIH OBJEKATA

* Sve mere imaju za cilj da se stvore što nepovoljniji uslovi za opstanak i razvoj štetočina

Očuvalje početne količine i kvaliteta uskladištenog žita (pšenice, kukuruza i dr.) veoma je odgovoran posao, posebno u godinama kao što je ova,

Opširnije...

NEŽELJENE POJAVE NA KRAJU VEGETACIJE KROMPIRA

PRORASTANJE I DEFORMACIJA KRTOLA

* Gajenje sorti osetljivih na prorastanje i deformaciju značajno povećava rizik za dobijanje krtola nižeg komercijalnog i tehnološkog kvaliteta


Sorte krompira se značajno razlikuju po dužini vegetacionog perioda, brzini i načinu dozrevanja, kao i osetljivosti na

Opširnije...