KONTROLA PLODNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PRVO ANALIZA PA ĐUBRENJE

* Za davanje precizne preporuke za đubrenje (prihrana strnih useva i predsetveno đubrenje okopavina) na bazi N-min metode uzorci zemljišta uzimaju se za sve biljne vrste u rano proleće. Vreme uzimanja uzoraka za prihranu strnih useva je kraj februara i početak marta, za

Opširnije...

BOLESTI USKLADIŠTENOG POVRĆA

PROUZROKOVAČA IMA VIŠE

* Izvori zaraze uskladištenog povrća su, osim zaraženih biljaka u polju i skladištu, gajbice kontaminirane zemljištem ili ostacima istrulelih biljnih delova, zagađena voda koja se koristi za pranje proizvoda i ostaci zaraženih plodova koji trule po podovima

Opširnije...

PROIZVODNJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

PRODUŽAVA SEZONU PROIZVODNJE I POTROŠNJE

* Poslednjih decenija sve više se širi proizvodnja u zaštićenom prostoru u celini, od semena do ploda. Najviše se na ovaj način gaje paradajz, paprika, krastavac, salata i druge povrtarske vrste


Proizvodnja povrća u našim

Opširnije...