AMBIJENT ZA PREDVIDIVU PROIZVODNJU

* Poljoprivrednici podržali zakon čija se potpuna implementacija očekuje naredne godine
* Usvojena podzakonska akta i pravilnici o trošenju agrarnog buxeta 2013. godine koji se ubuduće neće smanjivati već povećavati
* Dileme i nejasnoće u vezi primene zakona otkloniće se u hodu


Prošlo je tri

Opširnije...

STALNO UNAPREĐENJE ZEMLJIŠTA I BIODIVERZITETA

* Važno je imati na umu da priroda nije kompetitor koga treba pobediti nego težiti uspostavljanju "partnerskih" odnosa s prirodnim ciklusima ili kopirati pojedine prirodne modele (združena setva, cvetni pojasevi i eko-koridori)

Organska poljoprivreda u 21. veku ima jasno izdiferencirane principe i

Opširnije...

ŠTETE MOGU BITI OGROMNE

* Pojava grada u ranijem periodu ima nešto manje posledice nego u kasnijem kada su plodovi neposredno pred berbu

Grad je najnepoželjnija elementarna nepogoda u poljoprivredi. Nanosi ogromne štete u poljoprivredi, a posebno u voćarstvu. Manifestuje se od kraja aprila, tokom glavnog vegetacionog

Opširnije...

NAJVEĆE ŠTETE NA MLADIM LASTARIMA, LISTOVIMA I CVASTIMA

* Posebno je bitno da se posle grada pristupi prskanju vinograda zaštitnim sredstvima na bazi bakra radi dezinfekcije i bržeg zarastanja rana

Oštećenja na lozi nastala delovanjem grada su različita i zavise od intenziteta i dužine trajanja grada kao i od fenofaze razvoja loze u trenutku pojave

Opširnije...

ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZADRUGAMA
RAZGRANIČENJE SVOJINE NAD IMOVINOM
* Zadrugari najviše primedbi imali na prenormirano prevođenje društvene u zadružnu svojinu
* Dileme u vezi broja osnivača novih zadruga i zadružne revizije

SAVA STOJKOV, VELIKI UMETNIK IZ SOMBORA
SLIKAR

Opširnije...