POGLEDI I MIŠLJENJA

SRBIJA TREBA DA DONESE ZAKON O INTEGRALNOJ PROIZVODNJI

* Na prihvatanje integralne proizvodnje voća obavezuje nas i Direktiva Evropske unije 2009/128/EC koja traži od država članica da podrže stvaranje preduslova neophodnih za implementaciju integralne zaštite


U poslednjih nekoliko godina,

Opširnije...

Štetočine lukovičastog povrća

NAJČEŠĆE SU LUKOVE MUVE

* Radi sprovođenja pravovremenih i efikasnih mera zaštite lukova, veoma je važno prepoznati vrstu, poznavati njen ciklus razvića i obavezno pratiti vreme pojave i aktivnosti imaga
* Mere zaštite lukova, naročito hemijske, ne treba primenjivati po nekom ustaljenom

Opširnije...

Novom Sadu BASF predstavio inovativni koncept AgCelence
LEK PROTIV STRESA KOD BILJAKA
* Radi se o proizvodima ove kompanije koji prevazilaze okvire uobičajene zaštite bilja i poljoprivrednicima daju i mnoge druge koristi koje se ogledaju u većem prinosu, boljem kvalitetu i većoj zaradi


Opširnije...

NA PRAGU PROLEĆNE SETVE

PONOVO O SOPSTVENOM TROŠKU

* Prodaja dizel goriva po regresiranoj ceni počinje 1. aprila
* Zahtevi za povraćaj novca za kupljeno gorivo i za subvencije po hektaru podnosiće se od 1. maja


Topli i sunčani dani početkom marta omogućili su pripremu zemljišta za setvu i setvu jarih žitarica i

Opširnije...

NA SAJMU TURIZMA U BEOGRADU

PREDSTAVLJENA BOGATA RURALNA PONUDA

* Osim Međunarodnog sajma turizma, održani su Sajam ugostiteljsko-hotelske opreme, Međunarodni sajam vina - BeoWine fair i Sajam suvenira i Na četiri sajamske manifestacije predstavilo se više od 1.000 izlagača iz 45 zemalja


Beogradski međunarodni sajam turizma

Opširnije...