* Očekuje se da će se pšenica na tržištu plaćati 160, a kukuruz 140 evra po toni, sa varijacijom plus-minus 15 evra
* Prosečna cena krompira na domaćem tržištu biće 52 dinara, odnosno 0,44 evra za kilogram, paprika standardno drži cenu
* Najveće turbulencije očekuju se na tržištu mesa, ne toliko kod goveđeg koliko kod svinjskog, zbog širenja afričke kuge u svetu
 
Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji s organizacijom USAID, kako je krajem prošle godine bilo i najavljeno, zvanično je na svom oficijenom sajtu objavilo pretpostavljene cene za deset poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini koji su najviše zastupljeni na našim njivama, kao i u preradi. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da resorno ministarstvo time želi da se napravi godišnja projekcija cena dominantnih poljoprivrednih proizvoda, žitarica, voća, povrća i  svinjskog i goveđeg mesa. Za sada su  urađene prognoze  za 10 proizvoda, a  očekuje se da će taj spisak u narednom periodu, posle dodatno urađenih analiza, biti još  dopunjavan.
- Želimo da svakako pre žetve, a na osnovu tržišno zasnovanih informacija kod nas i u svetu,  proizvođačima damo približno najtačniju prognozu o očekivanim cenama. Za to postoje i određena ograničenja u zavisnosti od toga šta će se događati u narednim mesecima, pre svega kada se radi o vremenskim prilikama, ali i drugim faktorima koji se u ovom momentu ne mogu predvideti, istakao je Nedimović, uz objašnjenje da su se u Ministarstvu poljoprivrede u prognozi cena bazirali  na podacima svetskih berzanskih organizacija koje se bave dugoročnom prognozom i planiranjima na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
Kada  je reč o  prognoziranim  cenama  dominantnih ratarskih kultura za ovu godinu, procena je da će se pšenica plaćati 15 evra više po toni nego lane, odnosno 160 evra po toni. Koliko je to, s obzirom na  stanje zrna koje imamo na zalihama, kao i kvalitet, realno očekivati?
- U svakom slučaju dobro je što je Ministarstvo poljoprivrede proizvođačima dalo  orijentir cena za pšenicu, ali veliki je znak pitanja šta će se sve događati do žetve i kakva će za četiri meseca biti otkupna cena. U svim procenama najkritičnija je vremenska prognoza, ali i (ne)očekivani poremećaji na tržištu s obzirom na to da se, nakon smirivanja epidemije virusa korona, očekuje povećana tražnja za pšenicom na globalnom nivou, kaže Vukosav Saković, direktor Udruženja "Žita Srbije", uz napomenu da će pšenica najveću cenu dostići pred žetvu, a najniža će biti za vreme njenog trajanja.
Po urađenoj analizi, prosečna pretpostavljena cena kukuruza biće 140 evra po toni sa varijacijom plus-minus 15 evra.
-  S obzirom na rastuću potrošnju kukuruza i rapidno smanjivanje svetskih zaliha, otkupna cena svakako će biti veća nego prethodnih godina. Našim proizvođačima to sigurno ide naruku i verujem  da će setveni plan od milion zasejanih hektara sigurno biti  premašen, ocenjuje Saković napominjući da je prognoza za cenu soje takođe obećavajuća, 320 i 340 evra po toni, s blagim trendom rasta. 
Cena suncokreta, po svim parametrima, sigurno će biti veća nego prošle godine. Ali još se čekaju analize koje treba da pokažu u kom intervalu će se kretati, pa je u ovom momentu nezahvalno dati bilo kakvu cenovnu prognozu,
- Činjenica  je da je tražnja za suncokretovim uljem u svetu sve veća. Jedan od razloga je i to što je svetsko tržište palminog ulja neočekivano podbacilo. Za naše ratare i uljare to nema veliki značaj, ali je na globalnom tržištu jestivog ulja dovelo do značajnih turbulencija, što našim proizvođačima suncokreta svakako odgovara, zbog čega sigurno mogu da očekuju veću otkupnu cenu, kaže jedan od naših vodećih stručnjaka za suncokret prof. dr Dragan Škorić.
Prognoza Ministarstva poljoprivrede ukazuje na to da se najveće turbulencije očekuju na tržištu mesa. Ne toliko kod goveđeg, gde će  cene žive vage varirati  od 1,86 do 1,95 evra za kilogram, koliko  na tržištu svinjskog mesa zbog širenja afričke kuge svinja u svetu. U analizi se navodi da će prosečna cena žive vage svinja biti 1,42 evra po kilogramu i da će imati trend rasta u prvoj polovini godine. Procene su, kako se ističe, zasnovane na pretpostavkama da će se proizvodnja uvećavati kao posledica rasta cena i očekivanja, kao i da će  Kina nastaviti da povećava uvoz, koji bi u ovoj godini trebalo da dostigne 3,5 miliona tona.  U 2019. iznosio je 2,6 miliona tona. Zbog dobre cene i proizvodnja će rasti, ali ne preterano zbog skupe prasadi, što će dovesti do situacije da ponuda bude veća od tražnje, ali ne toliko da bi došlo do velikog pada cena.
Prognozirane cene povrća, po prikazanoj analizi Ministarstva poljoprivrde, jesu najnezahvalnije. Tržište krompira beleži velike oscilacije i postoje nemale razlike u ceni, u zavisnosti od mesta prodaje. Procena je da će prosečna cena u ovoj  godini na domaćem tržištu biti 52 dinara, odnosno 0,44 evra za kilogram. Cena  će takođe zavisiti od količine uvezenog krompira, kao i vrste i mesta prodaje, a umnogome će zavisiti od doba godine. Kada se radi o paprici, prognoza je da  će biti najjeftinija u toku sezone, od 80 do 90, a van sezone 320 dinara za kilogram. Prosečna godišnja cena trebalo bi da bude 213 dinara po kilogramu, što je za povrtare svakako više nego povoljno.
Od voća svakako najveće interesovanje vlada za prognozu cene maline, oko koje se svake godine najviše lome koplja proizvođača i hladnjačara. Sve procene ukazuju na to da će ce, zbog podbačaja roda  u Čileu, vodećem proizvođaču maline u svetu, prosečna cena "crvenog zlata", usled rastućeg trenda tražnje u EU, kretati oko 1,25 evra po kilogramu. Pojedine kompanije  već  su zaključile ugovore sa proizvođačima na taj iznos (avans), a konačna otkupna cena znaće se nakon  završetka berbe.
Poljoprivrednici su uglavnom zadovoljni cenovnom procenom  poljoprivrednih proizvoda  Ministarstva  poljoprivrede ali, poučeni dugogodišnjim iskustvom sa ćudima tržišta, ne očekuju mnogo.
-  To su samo procene koje  mogu, ali ne moraju da budu tačne. Mnogo toga u međuvremenu može da se desi, kao što je epidemija virusa korona, i dovede do poremećaja na tržištu, a samim tim da utiče na cene. Više bismo voleli kad bi nam otkupljivači dali garantovane cene, ili terminske ugovore kojima bi se garantovao otkup i  isplata roda, ali to malo ko danas kod nas radi, kaže Jovica Jakšić, predsednik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije.   
Ministarstvo poljoprivrede je, bez sumnje, pokazalo dobru nameru  i istovremeno poslalo poruku proizvođačima sa objavljivanjem očekivanih cena poljoprivrednih proizvoda. To, naravno, nikog ne obavezuje niti uslovljava, ali  u svakom slučaju proizvođačima, uoči setve, može da bude putokaz za koju proizvodnju da se opredele i kojoj kulturi da daju prednost.  Cenu roda će, na kraju, kao što to kod nas uvek biva, odrediti tržište, ponuda i tražnja u datom momentu. Ne treba, naravno, zanemariti ni turbulencije na svetskom tržištu koje i te kako imaju reperkusije i na naše tržišne prilike.
K. Rajević  
 
STOP TRŽIŠNIM SPEKULACIJAMA
 
Ministar Nedimović  naglasio da je svrha  prognoziranih cena  da se pre svega spreče spekulacije na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
- Poljoprivrednici u Srbiji treba da budu dobro i pravovremeno informisani, a ne ucenjeni od otkupljivača i nakupaca koji profitiraju upravo na njihovoj neobaveštenosti, istakao je ministar.