VAKCINA NIJE UZROK UGINUĆA GOVEDA

* U malom broju slučajeva moguć je razvoj jake alergijske reakcije neposredno posle vakcinacije, ali svi problemi do kojih dođe nakon toga ne mogu se dovesti u vezu sa vakcinom, tvrdi dr Dejan Bugarski

U Srbiji je u toku masovna vakcinacija životinja protiv virusnih bolesti kvrgave kože i plavog jezika. Reč

Opširnije...

VEĆI STOČNI FOND

Radaković tovi 14 bikova simentalske rase i želi da u štali bude više grla, a razmišlja i o bavljenju ovčarstvom

Selo Beška smešteno je na blagim fruškogorskim padinama idealnim za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju. Međutim, tridesetčetvorogodišnji

Opširnije...

 SMANJUJE SE PROIZVODNJA I POVEĆAVA SMRTNOST

U uslovima visoke ambijentalne temperature, klimatizacija je jedini način da se održava temperatura u okviru zone udobnosti za kategoriju živine koja se gaji. Kada je spoljna temperatura 35 stepeni ili više, često je dovoljno spustiti ambijentalnu temperaturu za samo pet stepeni da bi se živina

Opširnije...

VRUĆINA NE PRIJA NI GRLIMA NA PAŠI

* Životinje treba pojiti i dohranjivati svežom, kvalitetnom hranom rano ujutro ili kasnije uveče

U našim uslovima držanje domaćih životinja, posebno goveda i ovaca, bazira se na stajsko-pašnjačkom držanju. Korisnost pašnjaka je višestruka po zdravlje, kondiciju i reprodukciju

Opširnije...