SMANJUJE SE PROIZVODNJA I POVEĆAVA SMRTNOST

U uslovima visoke ambijentalne temperature, klimatizacija je jedini način da se održava temperatura u okviru zone udobnosti za kategoriju živine koja se gaji. Kada je spoljna temperatura 35 stepeni ili više, često je dovoljno spustiti ambijentalnu temperaturu za samo pet stepeni da bi se živina

Opširnije...

VRUĆINA NE PRIJA NI GRLIMA NA PAŠI

* Životinje treba pojiti i dohranjivati svežom, kvalitetnom hranom rano ujutro ili kasnije uveče

U našim uslovima držanje domaćih životinja, posebno goveda i ovaca, bazira se na stajsko-pašnjačkom držanju. Korisnost pašnjaka je višestruka po zdravlje, kondiciju i reprodukciju

Opširnije...