PROIZVODNJA TOVLJENIKA JE POSAO BUDUĆNOSTI

* Imamo kapacitet da proizvedemo 14.000.000 tovljenika i to vrlo brzo, pod uslovom da se proizvođači edukuju, udruže i osavremene način proizvodnje

Kukuruzom koji se proizvede u Srbiji naša zemlja mogla bi da nahrani 12.000.000-14.000.000 tovljenika svinja i na taj način ostvari trostruko veću zaradu

Opširnije...

USLOVI DRŽANJA UTIČU NA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA

* Stanje površina za odmor i kretanje životinja utiče na stepen čistoće njihovog tela, pre svega donjih delova nogu, vimena, bokova i repa

Faktori koji utiču na higijenu staje zavise od karakteristika staje, odnosno od tipa objekta, njegovih dimenzija, unutrašnjeg rasporeda, tipa ventilacije i

Opširnije...

PERSPEKTIVAN UZGOJ TOVNIH RASA U SISTEMU KRAVA-TELE

* Tov u sistemu krava-tele je jeftiniji, manji je udeo ljudskog rada, a telad su zdravija

Govedarstvo je proizvodnja koja može da donese veliki profit, ali uprkos tome, broj kvalitetnih grla već godinama opada. Slično je i u proizvodnji mleka i kada je u pitanju uzgoj grla za meso. Osnovni problem, kako je

Opširnije...

IZVOZ OSNOVA ZA NAPREDAK PROIZVODNJE

* Izradom pravilnika o salmoneli uskladiće se domaće i EU zakonodavstvo i stvoriti uslovi za izoz

Domaće živinarstvo poslednjih godina beleži pad proizvodnje, pa se, u poređenju sa 2013. godinom, značajno smanjio broj roditeljskih jedinki, ali ujedno opada i broj proizvođača koji se bave ovom proizvodnjom.

Opširnije...

MELEŽENJE TOVNIM RASAMA NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJENO

* Stručna javnost pravi elementarnu grešku kada je u pitanju registracija životinja koje potiču od ukrštanja dve ili više rasa, jer ne postoji razlog da se melezi proglašavaju životinjama drugog reda

Svedoci smo činjenice da tržišta velikih zemalja, poput Kine, Turske i

Opširnije...