Što ti pre u životu bude teže, pre će ti biti lakše
     Mladen Jančić i njegova kćerka Tijana Bratić vlasnici su farme koja je dobitnik prvog sertifikata dobre poljoprivredne prakse. Reč je o porodičnom poslu u kojem učestvuju i Jančićeva supruga, lekar po struci, tri kćerke, koje su završile ili planiraju da upišu fakultet i

Opširnije...

 Krave najradije jedu ujutro i kasno poslepodne
   U ovom broju donosimo novosti vezane za sektor govedarstva koje je  objavio Veepro, čuveni holandski centar za uzgoj i selekciju goveda.
 
Krave najveću količinu hrane pojedu rano ujutro ili u drugoj polovini popodneva. Oko podneva uzimanje hrane opada i to je parametar koji

Opširnije...

Domaći stočari gube korak sa savremenim tehnologijama
   Visoke tehnologije su odavno prisutne na farmama za proizvodnju mleka i mesa. Naročito značajan događaj desio se 2009. godine, kada je zvanično potvrđena i prihvaćena ”genomska selekcija”. Primenom samo te tehnologije, farmeri su znatno povećali efikasnost proizvodnje i

Opširnije...

 Osigurati okruženje u kojem se životinje dobro osećaju


* Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji propisane su metode organske stočarske proizvodnje. One obuhvataju izbor vrsta i rasa životinja; način uzgoja životinja i objekte za uzgoj životinja; ishranu i zdravstvenu zaštitu životinja; prevoz i klanje životinja; postupanje sa

Opširnije...

 Pripremanje silaže i senaže lucerke
* Najčešće se na ovaj način spremaju prvi i poslednji (jesenji) otkos jer su vremenski uslovi nepovoljni za spremanje sena
 
Tradicionalan način spremanja sena – konzervisanje lucerke, deteline, trava i travno-leguminoznih smešâ obavlja se prirodnim sušenjem na

Opširnije...