Kvaliteta ima, količina nema
* Za ukupnu aktivnost na podsticanju proizvodnje sira u Vojvodini Pokrajina je predvidela deset, a za samu kampanju dva miliona dinara
 
U Vojvodini postoji veći broj malih proizvođača vrlo kvalitetnog sira, dobijenog uz striktnu kontrolu stočne hrane, mleka i prerađevina. O tome svedoče i brojne

Opširnije...

Autohtona rasa buša polako osvaja Staru planinu
* Na nadmorskoj visini i do 1.000 metara, bez posebne zaštite, buše provode i po 6-7 meseci u toku godine, a zdravstvenih problema gotovo da i nemaju
 
Podaci iz više izvora govore o tome da je buša svojevremeno bila dominantna rasa goveda na Balkanu. Korišćena je

Opširnije...

Spremanje kombinovane silaže
* Spravlja se tako što se u silos najpre unese red usitnjene cele kukuruzne biljke i dobro sabije, zatim sloj mlevenog klipa ili zrna, pa tako redom, dok se silos ne napuni
Već duže vreme, na mnogim gazdinstvima, silaža se priprema tako što se u isti silos u slojevima unosi usitnjena cela

Opširnije...

Velika pretnja afričke kuge svinja
* Naše resorno ministarstvo donelo je dopunjen Plan aktivnog i pasivnog nadzora nad eventualnom pojavom afričke i klasične kuge svinja kod divljih i domaćih svinja
 
Evropa "gori" pod naletom afričke kuge svinja - AKS. Veliki broj istočnoevropskih i drugih država suočava se sa

Opširnije...

Veoma ukusno, ali nedovoljno korišćeno hranivo
* Pretežno se koristi za ishranu tovne junadi i krava muzara, a veoma je pogodna i za ishranu ovaca. Ponekad se koristi i u ishrani priplodnih krmača
 
Silaža je konzervisana zelena stočna hrana koja služi za ishranu domaćih životinja, uglavnom zimi ili leti, kada usled suše ili drugih uzroka

Opširnije...