Aberdin-angus je škotska rasa goveda, koja je od 2014. godine sve više zastupljena i u Srbiji. Tipična je tovna rasa. Uglavnom su crne, ređe crvene boje. Šutost je dominantna osobina, tako da se pri ukrštanju sa rogatim rasama dobijaju melezi prve generacije bez rogova. Nastala je u severoistočnom delu Škotske, u brdovitim predelima, koji se odlikuju mestimično nedovoljno plodnim zemljištem i hladnom klimom u većem delu godine. Gajenjem u srodstvu i odabirom, dobijena je rasa goveda dobrih proizvodnih svojstva, izražene ranostasnosti, prilagođena uslovima gajenja u brdskim regionima.

Goveda ove rase su dosta niska. Visina grebena kod krava iznosi 125 cm, a kod bikova 135 cm. Odlikuje se veoma razvijenim širinama prednjeg i zadnjeg dela tela, tako da ima izgled paralelopipeda. Glava je mala, široka u predelu čela i šuta. Vrat je kratak, širok i mesnat, trup dug i zaobljen. Noge su kratke, a kosti nogu su tanke. Muskulatura u predelu butova spušta se do skočnih zglobova. Koža je vidljive sluzokože, a papci i rogovi su pigmentirani. Telo je pokriveno najčešće crnom i sjajnom dlakom. Masa tela odraslih krava kreće seod 600 do 800 kilograma, a bikova u priplodnoj kondiciji od 750 do 1.000 kilograma. Utovljeni bikovi mogu težiti više od 1.500 kilograma. Prosečan prirast je 1,5 do 1,7 kilograma dnevno. Mlečnost aberdin-angus rase je vrlo mala, dovoljna je tek da se othrani tele. Prosečna proizvodnja mleka u laktaciji je 1.600 do 2.000 litara i ono se koristi samo za ishranu teladi. Posle osam-devet meseci tele prestaje da sisa.

Grla aberdin-angus rase imaju proporcionalno tanke kosti, što se odražava na povoljan odnos mesa i kostiju. Randman klanja je 65%, a kod utovljenih bikova 75%, dok je, na primer, kod simentalca oko 60%. Meso je jako kvalitetno i mramorirano.Bikovi aberdin-angus upotrebljavaju se za komercijalnu proizvodnju, za ukrštanje u mlečnim zapatima, jer je masa teladi pri rođenju mala, tj. u proseku 35 kg u farmskim uslovima, pa je i teljenje lako.

Aberdin-angus rasa goveda služi kao korisna rasna komponenta za stvaranje meleza. Krave melezi aberdin-angus rase imaju odličnu reputaciju u zapatima u sistemu krava–tele, odnosno koji služe kao materinska osnova za proizvodnju mesa. Aberdin-angus poseduje jak imuni sistem, odličnu muskulaturu, visokootporan je na bolesti, adaptabilan na učestale klimatske promene i lako podnosi temperature od -30 °C do +40 °C.Zato je aberdin-angus pogodna rasa za intenzivan tov i u hladnim i u toplim predelima i veoma je rasprostranjena rasa.

Izuzetno je pogodan za brdsko-planinske predele, koji obiluju pašnjacima tako da, konkretno, Pešterska visoravan ima najbolje uslove za uzgoj ove rase i što se tiče klime i nadmorske visine, a najviše zbog kvalitetnih pašnjaka kojih na Pešteru ima u izobilju. Broj grla aberdin-angusa se na ovoj visoravni povećao u poslednje tri godine sa 60 na 400 grla.Proizvodnja mesa zasnovana na ishrani goveda na pašnjacima smanjuje zavisnost od cena hrane na tržištu. Današnji potrošači biraju meso u zavisnosti od kvaliteta. Meso iz ekstenzivne proizvodnje nudi ekološke, etičke, fiziološke i nutritivne vrednosti. Na osnovu sve veće tražnje za organski proizvedenom junetinom, realno je očekivati značajan rast cena mesa u budućnosti. Naše tržište još uvek ne prepoznaje kvalitet ovog mesa. Inače, prodajna cena junadi je 30% veća u poređenju sa drugim rasama.

U maloprodajnim objektima meso angusa je mnogo skuplje od ostalih vrsta mesa i to je razlog što ga u našim mesarama i marketima nema.Najviše se gaji u SAD, Australiji, Novom Zelandu i zemljama Južne Amerike, a u Sjedinjenim Državama ima poseban značaj jer je angus učestvovao u stvaranju mnogih drugih tovnih rasa i oplemenjivanjupostojećih, uključujući i simentalsku. Aberdin- angus je idealna tovna rasa, jer zahteva minimalno angažovanje radne snage.

Ova goveda se odlikujuvisokim kvalitetom mesa, pa su biftek odresci angus goveda često na meniju visokokotiranih lanaca restorana kao delikates. Kvalitet se ogleda u boljoj mramorisanosti mesa u odnosu na meso drugih rasa goveda. Mramorisanost je količina intramuskularne masti koja poboljšava celokupan ukus, daje mekoću i zadržava vlagu u mesu dok se kuva i peče, naročito pri visokim temperaturama. Kvalitet govedine se ocenjuje na osnovu količine mramorisanosti. U poslednjih nekoliko godina, zbog benefita koje ova vrsta mesa ima na naš organizam, aberdin-angus burger je preplavio lance brze hrane u svetu. Preporuka za angus je i to što se hrani svežom travom i njegovo meso je bogatije važnim omega-3 masnim kiselinama i zdravije od većine drugih proizvoda životinjskog porekla na tržištu.

Dipl. inž. Zumreta Trtovac

PSSS "Novi Pazar"

Sl. 2 Foto: A. Milić