* Primena prirodnog preparata na bazi etarskih ulja će omogućiti manje gubitke mleka usled karence koja je generalno kraća (24 časa i manje) od one nakon primene antibiotika
U toku je realizacija projekta "Intramamarna etnoveterinarska formulacija za prevenciju i terapiju mastitisa krava u cilju optimizacije antimikrobne terapije", skraćeno InfoBomat.
U prvom pozivu koji je raspisao Fond za nauku Republike Srbije pod nazivom PROMIS (Program za izvrsne projekte mladih istraživača), u konkurenciji od čak 585 prijavljenih projekata, projekat "InfoBomat" se našao među 59 odobrenih za finansiranje, o čemu smo pisali u prošlom broju "Poljoprivrednika". InfoBomat tim čine predstavnici  Poljoprivrednog fakulteta, Departmana za veterinarsku medicinu i Medicinskog fakulteta, Zavoda za farmaciju, Univerziteta u Novom Sadu.
Projektom je planirano je da u sastav gotove formulacije za prevenciju i terapiju mastitisa ulaze etarska ulja sa teritorije naše zemlje, sa idejom da proizvedeni preparat pod nazivom Phyto-Bomat bude 100% prirodan, srpski proizvod, što će mu omogućiti primenu i u organskom uzgoju životinja. 
Pored toga, prvi put će u našoj zemlji biti sprovedena farmakoekonomska analiza u veterinarskoj medicini kojom će biti upoređeni troškovi lečenja mastitisa pomoću standardne terapije antibioticima sa alternativnom terapijom prirodnim proizvodom dajući mogućnost da se ovaj vid analize primeni  i kod drugih oboljenja životinja.
I kod nas i u svetu, primena prirodnog preparata na bazi etarskih ulja će omogućiti manje gubitke mleka usled karence koja je generalno kraća (24 časa i manje) od one nakon primene antibiotika. 
Govoreći o dosadašnjim rezultatima nakon pola godine istraživanja, kao i daljim planovima, rukovodilac projekta dr Zorana Kovačević kaže da je realizacija projektnih zadataka do sada tekla po planu.  
– Nakon skoro pola godine od početka projekta, organizovali smo sastanak kako bismo sumirali dosadašnje rezultate i utvrdili plan narednih aktivnosti. Dosadašnji rezultati istraživanja sprovedeni u laboratorijskim uslovima su pokazali da određena etarska ulja ispoljavaju značajnu efikasnost protiv najčešćih uzročnika mastitisa kod krava, kaže Zorana Kovačević. 
 Ona navodi da je uverenja da sve u životu ima svoje vreme, odnosno da se sve dešava sa razlogom i u pravo vreme.
– Tako se i PROMIS projekat desio u pravo vreme za mene omogućivši da se profesionalno razvijam u pravcu moje vizije. PROMIS projekat za mene predstavlja mogućnost da realizujem svoju ideju opremanjem laboratorije za farmakologiju i toksikologiju. Naime, posle sticanja diplome doktora nauka iz oblasti veterinarske farmakologije i toksikologije 2016. godine, idući ka svojoj viziji, 2019. godine sam završila akademsku specijalizaciju iz industrijske farmacije, sa željom da razvijam farmaceutske formulacije namenjene za upotrebu kod životinja. Pored lične satisfakcije i iskustva koje ću steći u rukovođenju projektom, jednu od značajnijih vrednosti ovog projekta predstavlja mogućnost da se jačaju naučnoistraživački potencijali studenata veterinarske medicine Univerziteta u Novom Sadu, zaključila je dr Zorana Kovačević.
A. M.