* Kao i kod svih drugih virusnih infekcija, javlja se poremećaj opšteg zdravstvenog stanja, sa manje ili više povišenom temperaturom, apatijom, smanjenim ili potpunim izostankom apetita
Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je važne informacije koje se tiču virusa korona u stočarstvu. Kako se navodi, virusi korona su prisutni i javljaju se kod svih vrsta životinja. Najčešći vidovi kliničkih manifestacija koje se javljaju kod domaćih životinja su grupisani u dve forme: enterične (crevne) simptome i respiratorne simptome.
Kao i kod svih drugih virusnih infekcija, uvek postoji poremećaj opšteg zdravstvenog stanja, sa manje ili više povišenom temperaturom, apatijom, smanjeni ili potpuni izostanak apetita. Od specifičnih simptoma, veoma zavisi koje su vrste virusa korona i koji su sojevi virusa izazvali infekciju. 
Kod mlađih životinja (telad, prasad, jagnjad...) najčešće se, i to u prvim danima života, javlja enterična (crevna - digestivna) forma bolesti koja uzrokuje jake prolive što mogu dovesti do teške kliničke slike, dehidratacije, iscrpljivanja i uginuća. Neki od sojeva virusa korona mogu uzrokovati ovakve simptome i kod starijih kategorija životinja (recimo virus epidemičnog proliva kod svinja). 
Respiratorne forme bolesti izazvane virusima korona javljaju se najčešće kod nešto starijih i odraslih kategorija životinja i uzrokuju poremećaje respiratornog sistema životinja i posledično slabije proizvodne performanse. 
Kod korona virusnih infekcija životinja nema specifične terapije, odnosno ne postoji lek. Terapija se stoga zasniva na nespecifičnoj i potpornoj terapiji, u zavisnosti od prisutne kliničke manifestacije bolesti. Svakako da postoji i mogućnost imunoprofilakse, odnosno vakcinacije, kao mera preventive pojave korona virusne infekcije. Vakcine su razvijene za veliki broj domaćih životinja i u manjoj ili većoj meri su u upotrebi i u našoj zemlji. 
Zaražavanje životinja može se sprečiti preventivnim merama, kao što su redovno održavanje higijene i provetrenosti prostorija, kao i upotrebom svih drugih biosigurnosnih mera. Pre svega se misli na postavljanje dezinfekcionih barijera  na ulazima i izlazima iz objekata gde se drže životinje, zatim onemogućavanje ulaska i kretanja stranim licima koji nisu deo tima koji opslužuje životinje u objektima gde se drže životinje, upotreba stočne hrane od pro-verenih proizvođača, zabranjen ili smanjen ulazak vozila za dostavu hrane i odnošenje proizvoda i nusprodukata sa područja farmi, neškodljivo uništavanje leševa. Ove mere su uvek dobrodošle i po pravilu služe da zaštite životinje od patogena koji se nalaze u okruženju, a istovremeno sprečavaju postojeće patogene u pojedinim zapatima da se rašire na druge zapate i područja.
Unos novonabavljenih životinja u gazdinstvo mora biti kontrolisan u smislu jasne identifikacije porekla, uz svu propratnu dokumentaciju koju izdaje ovlašćeni ve-terinar.
Za viruse korona kod domaćih životinja u Republici Srbiji, po do sada poznatim podacima, nije utvrđeno da izazivaju oboljenja kod ljudi, odnosno nije utvrđeno da se mogu preneti na ljude i izazvati poremećaje zdravstvenog stanja. Trenutno se sprovode brojna istraživanja vezana za prisustvo, raširenost i karakteristike virusa korona kod životinja, kako u Srbiji tako i u mnogim drugim zemljama.
A. M.