Na izložbi koza prikazano je ukupno 58 grla četiri rase: alpska, sanska, balkanska i srpska bela. Ocenjivačka komisija dodelila je četiri Velika šampionska pehara, jedan Srebrni pehar i jedan Pehar Novosdskog sajma. 
Rajko Varadinac iz Kumana osvojio je Veliki šampionski pehar za izloženu kolekciju koza alpino rase, koju čine koze, šilježice, jarad i jarac. Ovo je treća godina kako Varadinac učestvuje na Novosadskom sajmu. Prve dve njegov jarac Bajron bio je proglašen za šampiona u kategoriji muških priplodnih grla, a sada je usledilo priznanje i za celokupan rad u uzgoju koza. Kozarstvom je počeo da se bavi 2013. godine i od samog početka veliku pažnju poklanjao je kvalitetu životinja, dobroj genetici, ishrani i nezi. Farmu je rigistrovao 2017. Stado broji 60 odraslih grla od kojih je 45 na muži. Prosečna farmska proizvodnja mleka po grlu je tri litra dnevno ili  800 litara u laktaciji. 
Varadinac kaže da je zahvaljujući nastupu na Novosadskom sajmu i priznanjima koje je osvojio interesovanje kupaca za  njegova priplodna grla veće. Tako je, na primer, prošle godine prodao čak 18 ženskih priplodni životinja. Uprkos svim nedaćama koje prate kozarsku proizvodnju, ovogodišnji nosilac  sajamskog šampionskog priznanja kaže da namerava da poveća stado do 70 grla na muži, naravno, ako bi mlekara s kojom sarađuje mogla da ga prati u toj proizvodnji, odnosno da preuzima sve količine mleka.