Na ovogodišnjoj izložbi stoke na Sajmu, "Delta agrar" je prikazao najkompletniji program, izloživši kvalitetna priplodna grla mlečnih goveda holštajn-frizijske rase, zatim svinja - nazimica rase landras i F1 generacije, krmaču s prasadima i tovne svinje i ovce rase il de frans. Takođe, prikazan je deo ribnjačke proizvodnje ribnjaka u Apatinu, kao i Ambar, odnosno program proizvodnje potpunih i dopunskih smeša za ishranu svih vrsta i kategorija životinja, koje se uzgajaju na farmama "Delta agrara".
U govedarskoj proizvodnji "Delta agrar" već nekoliko godina unazad radi po uzoru na nordijske zemlje. Na farmama u Banatskoj Topoli i Staroj Pazovi odgaja holštajn grla Viking Genetics, koja su godinama selekcionisana na osobine zdravlja. Osim što su dobrog zdravlja, grla Viking Genetics se odlikuju dugovečnošću, ali i dobrim proizvodnim osobinama, što uzgoj čini ekonomičnijim. Ove godine je za izloženu kolekciju junica i krava holštajn-frizijske rase "Delta agraru" dodeljen Veliki šampionski pehar.
Isto priznanje dodeljeno je ovoj kompaniji i za izložene nazimice F1 i landras, krmaču s prasadima i tovne svinje. U svinjarstvu se koristi danska genetika, jedna od najboljih u svetu. Planskim ukrštanjem odabranih rasa dobijaju se svinje za tov koje se odlikuju dobrim prirastom i konverzijom hrane i ostvaruju 59 odsto mesa u polutki na liniji klanja.
Kupovinom farme u Zaječaru "Delta agrar" je proširio svoj proizvodni program i u uzgoju ovaca. Ove godine na Sajmu su prvi put prikazali grla iz svog stada rase il de frans, a ocenjivačka komisija im je za izložene kolekcije dodelila Pehar Novosadskog sajma.
Prvi put na Sajmu prikazan je i Ambar, odnosno program za proizvodnju stočne hrane. Za sada se sve kompletne i dopunske smeše koje se proizvode koriste za potrebe sopstvenih farmi, što će i ubiduće biti prioritetni zadatak, s tim da se viškovi plasiraju kooperantima i drugim poslovnim partnerima "Delta agrara".