* Ako bi se pet odsto proteinskih hraniva u ishrani brojlera, samo u Holandiji, zamenilo proteinima iz insekata, bilo bi potrebno proizvesti 72 kilotone insekata

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) predviđa da u svetu neće biti dovoljno proteina za ishranu ljudi i životinja do 2050. godine. Evropa želi da bude nezavisna od masovnog uvoza soje i da smanji prekomeran ribolov radi proizvodnje ribljeg brašna, pa iz tog razloga stručnjaci Instituta "Vageningen" istražuju mogućnost da insekte koriste kao izvor proteina za živinarsku proizvodnju.
Najčešće korišćeni izvori proteina u proizvodnji svinja i živine jesu riblje brašno, sojina sačma, pogače suncokreta i uljane repice. Međutim, globalna potražnja za životinjskim proteinima za ljudsku potrošnju se povećava, što povećava i cenu navedenih sastojaka. Dakle, potrebne su nove sirovine bogate proteinima za stočnu industriju. Insekti mogu biti održivi alternativni izvori proteina, posebno ako se odgajaju na supstratima biološkog otpada. Oni mogu efikasno pretvoriti biološki otpad niskog kvaliteta u visokovredne i kvalitetne proteine.
U svetu postoji nekoliko kompanija koje koriste insekte u stočnoj hrani. Međutim, u Evropi se to ograničava EU zabranom upotrebe PAP (Processed Animal Protein - obrađeni životinjski proteini). Ova ograničenja su uvedena nakon izbijanja bolesti ludih krava. Do sada su se živi insekti i prerađeno ulje insekata koristili samo kao sastojci za stočnu hranu. Jedan od prvih primera upotrebe ulja insekata je holandska kompanija Coppens Diervoeders, koja ovo ulje koristi u ishrani prasadi u odgoju već skoro dve godine.
- Dugoročno se očekuje da će se obrađeni proteini od insekata, a ne samo ulje, moći ponovo koristiti u ishrani živine. Proteini insekata su već dozvoljeni u ishrani riba na ribnjacima i u hrani za kućne ljubimce i odlična su zamena za riblje proteine. Proteini insekata su veoma slični mnogim dozvoljenim proteinskim izvorima. Trenutno se živim larvama insekata može hraniti živina, pod strogo kontrolisanim uslovima, ali obrađeni insekti i njihovi proizvodi su i dalje zabranjeni, kaže dr Veldkamp, istraživač iz oblasti hrane za životinje u Vageningen centru za istraživanje domaćih životinja.
Dr Veldkamp navodi da su 2017. godine započeli in vitro istraživanja s ciljem proizvodnje hrane od insekata. Većina istraživanja obavljena je u Aziji, što je logično, jer su insekti tamo decenijama korišćeni u ishrani ljudi i životinja.
- Naše istraživanje usmeravamo na funkcionalne osobine supstanci koje se nalaze u insektima, a to su hitin, hitosan, dipeptidi i laurinska kiselina. Na osnovu podataka iz literature, očekujemo da će ove četiri supstance pozitivno uticati na imuni sistem živine, kaže dr Veldkamp.
Upotreba ovih supstanci u industriji hrane može dovesti do veće otpornosti ptica i manje upotrebe antibiotika. Dr Veldkamp kaže da se na osnovu istraživanja i podataka iz literature može očekivati da će u narednim mesecima biti otkriveno još više supstanci koje povećavaju imunološki sistem živine.
Na osnovu laboratorijskih testova u drugoj polovini 2018. godine biće izabrane određene supstance od insekata za biološke oglede.
- U početku ćemo sprovoditi testiranje na brojlerima, da vidimo da li možemo povećati njihov imunitet. Jedan od insekata koji su najpogodniji za proizvodnju jeste crna muva (Hermetiu illucens), koja potiče s područja sa suptropskom klimom, ali se nalazi i u nekim zemljama južne Evrope. Prednost ovog insekta je to što se brzo reprodukuje i veoma dobro razgrađuje različite vrste biološkog otpada, napomenuo je dr Veldkamp.
Za projekat "Proizvodi od insekata kao inovativni koncepti hrane: funkcionalne osobine i bezbednost hrane" dr Veldkamp i njegov tim traže posebne supstance koje pozitivno utiču na imunitet živine.
- Ako uspemo da izolujemo takve supstance, trudićemo se da ih obezbedimo za korišćenje kompanijama za proizvodnju stočne hrane na duže staze. Verujem da proizvodi od insekata imaju dodatnu vrednost za stočarski sektor u svetu. U ovom trenutku ne bismo mogli da proizvedemo dovoljno insekata ni da pokrijemo potrebe Holandije. Dakle, ako krenemo napred nakon našeg početnog istraživanja, neophodan je snažan fokus na povećanje proizvodnih kapaciteta, kako bi se smanjili troškovi proizvodnje, navodi dr Veldkamp.
Ovaj naučnik procenjuje da, ako bi se pet odsto proteinskih hraniva u ishrani brojlera, samo u Holandiji, zamenilo proteinima iz insekata, bilo bi potrebno proizvesti 72 kilotone insekata.

www.zivinarstvo.com