* Letnje temperature u ovoj zemlji su izuzetno visoke, pa se posebna pažnja poklanja ventilaciji objekata

Proizvodnja mleka s pogledom na Kavkaz je retka privilegija. Pa ipak, takva mesta postoje, i to u Azerbejdžanu. Na farmama koje se nalaze u podnožju ovog impozantnog planinskog masiva postižu se zavidni proizvodni rezultati. Ova tradicionalno gostoljubiva zemlja je tokom protekle decenije mnogo uložila u revitalizaciju poljoprivrede. Proizvodnja mleka i njegova prerada su oblasti koje su privukle pažnju domaćih investitora. Sama činjenica da je Azerbejdžan jedna od 10 najatraktivnijih turističkih destinacija dovoljna je garancija da će kvalitetni mlečni proizvodi imati prođu na domaćem tržištu. Naravno, planira se i izvoz, ali najpre treba obezbediti uslove za to.
Holding kompanija GILAN se aktivno bavi proizvodnjom mleka od 2012, i do sada su izgradili dve farme ukupnog kapaciteta 2.000 krava. U planu je proširenje kapaciteta, jer analize tržišta govore da će potrebe za mlečnim proizvodima rasti, kako u Azerbejdžanu, tako i u regionu.
Za postojeće farme, grla su uvezena iz Holandije i Austrije. Proizvodnja mleka na farmi holštajn krava trenutno iznosi oko 30 litara dnevno po grlu, što je odličan rezultat. U proteklom periodu, dnevne temperature su dostizale čak 43 stepena, što je vrlo veliki izazov za visokoproduktivna grla. Ova činjenica je bila poznata investitorima, pa je još tokom gradnje velika pažnja (ali i sredstva) posvećena ventilaciji objekata. Visoke temperature ovde počinju u martu i traju sve do kraja oktobra, što je izuzetno dug period. Pokazalo se da se investicija u kvalitetne objekte isplatila vrlo brzo, kako kroz sigurnu proizvodnju mleka, tako i kroz izuzetno dobre pokazatelje koji se odnose na reprodukciju i zdravstveno stanje zapata.
Osim kvalitetnih objekata, GILAN farme su opremljene svim potrebnim softverima, preko kojih se prate i analiziraju proizvodni rezultati i kvalitet mleka. Menadžment ima potpuni uvid u sve parametre koji su presudni za efikasnost proizvodnje.
U skladu sa svetskim trendovima, u kompaniji se pripremaju za sledeći korak, a to je uvođenje genomske ocene za sva ženska grla i maksimalno korišćenje seksiranog semena. Zahvaljujući ovim novim tehnologijama, znatno će se unaprediti genetska osnova, a samim tim smanjiti troškovi proizvodnje mleka po grlu.
Ishrana na farmama je koncipirana tako da je usmerena na sopstvene resurse. To znači da su kukuruz i lucerka maksimalo zastupljeni. S obzirom na to da je GILAN holding i veliki proizvođač i prerađivač voća i povrća, nusproizvodi ovih industrija se, takođe, koriste, ali više u tovu, nego u proizvodnji mleka. Tov goveda je u Azerbejdžanu vrlo isplativ, jer je potražnja za mesom, naročito kvalitetnim, sve veća.
Azerbejdžan je do sada bio poznat po kvalitetnom voću i povrću. Činjenica je da je ova zemlja peti najveći proizvođač lešnika na svetu. Ako se uzme u obzir površina Azerbejdžana i ko je ispred njega u ovoj oblasti, tek tada može da se shvati koliko je taj rezultat vredan pažnje. Ako nastavi ovim tempom razvoja, neće biti nikakvo iznenađenje da Azerbejdžan postane i vrlo efikasan proizvođač mleka i kvalitetnog goveđeg mesa.

Dipl. inž. Boris Berisavljević