Svilajnac je odavno postao sinonim za kvalitetna goveda simentalske rase, a na Novosadskom sajmu su grla ove rase redovni dobitnici najznačajnijih priznanja za kvalitet. Ove godine opštinskoj upravi opštine Svilajnac na Sajmu je dodeljen veliki šampionski pehar za izložene kolekcije junica simentalske rase, a ovo priznanje je utoliko značajnije ako se zna da je od 116 ocenjenih grla na govedarskoj izložbi bilo čak 100 junica.
- Ova, ali i druge nagrade koje su naši odgajivači dobili na Sajmu potvrda su ispravne agrarne politike koju naša opština vodi čitavu proteklu deceniju. Pre svega mislim na podsticaje za ulaganje u proizvodnju, edukaciju, a kada se to spoji s vrednim i posvećenim stočarima na našoj teritoriji, uspeh ne može da izostane, kaže Dragana Radević, zamenik predsednika opštine, i napominje da će svaki proizvođač kao nagradu za učešće na Sajmu od opštine dobiti 20.000 dinara.
- Odlučujući uticaj na kvalitet goveda svakako ima kontinuitet u unapređenju genetike, jer mi 60 godina radimo matično knjigovodstvo u ovoj proizvodnji. Takođe, opština za svako umatičeno grlo na svojoj teritoriji daje 6.500 dinara za subvencionisanje troškova matičenja i direktnu pomoć osemenjenim junicama, što mislim da je jedinstven slučaj u našoj zemlji, rekao je dr Vladan Rajković, predsednik Skupštine opštine Svilajnac, i istakao da poseban doprinos razvoju stočarstva u opštini daju i brojna putovanja u najrazvijenije stočarske zemlje, gde stočari usvajaju najnovija saznanja i uvode ih u praksu.
Odgovarajuća genetika, selekcija, ambijentalni uslovi i ishrana doveli su do toga, kako ističe, da simentalske krave koje godišnje daju po 8.000 kilograma mleka više nisu retkost.
Svilajnčani su iskoristili priliku i da pozovu sve zainteresovane na Resavski poljoprivredni sajam koji će se održati 11. septembra u Svilajncu.