* Ukrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta ne samo što podiže njegovu vrednost nego poljoprivrednicima donosi povoljnosti u radu, smanjujući i operativne troškove u proizvodnji
Malo je predsednika opština koji se "na prvu" jave na nepoznat broj mobilnog telefona. Srećom, ima i izuzetaka, uverili smo se kad nam je odgovorila na poziv predsednica Opštine Čoka Stana Đember.
Od dana stupanja na ovu dužnost, 2016. godine, do danas, praktikuje da svake nedelje u svom kabinetu u Opštini ugosti pet do šest građana kako bi odgovorila na njihova pitanja. Drugima odgovara telefonski. Svakoga dana iznova potvrđuje da je otvorena za različite vidove saradnje, poznaje dobro "svoj sokak" i ima viziju, i zacrtan put kojim ide kako bi se unapredio život u ovoj opštini Severnog Banata. Tako je  2018. godine u Čoki pokrenuta komasacija kojom je obuhvaćen 4.641 hektar. Stana Đember pokretanje ovog važnog i skupog posla, između ostalog, pravda i činjenicom da se investitori mogu privući samo ako su zemljište i imovina uređeni formalno-pravno, ali i poljoprivredno zemljište više vredi ukrupnjeno.
M. Antanasković
 
 
Kompletan tekst pročitajte u novom broju lista Poljoprivrednik.