* Uprkos pandemiji virusa korona, ograničenom kretanju i preporukama Kriznog štaba o izbegavanju kontakata, savetodavci su, koristeći savremene digitalne tehnologije, pružali usluge poljoprivrednim proizvođačima pa oni nisu ostali uskraćeni ni za stručni savet ni za pomoć prilikom popunjavanja obrazaca za apliciranje na konkurse na republičkom i lokalnom nivou
* Poseban uspeh IPN je ostvario organizovanjem vebinara preko digitalne platforme, koji je pratilo više od 2.000 posetilaca
 
U uslovima pandemije virusa korona Poljoprivredne, savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS) nisu prestale sa svojim aktivnostima. Prilagodile su svoj rad novonastaloj situciji i dale pun doprinos pružajući stručne savete i drugu pomoć proizvođačima, pridržavajući se pritom preporuka Kriznog štaba i poštujući odluke Vlade Republike Srbije. Tako su, kao i svi proizvođači hrane i celokupna poljoprivreda pokazali svoju vitalnost i spremnost da odgovore i najtežim izazovima.
 
Saveti i putem vibera i fejsbuka
 
Dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, pod čijim okriljem su PSSS, kaže da su se za kratko vreme preorijentisale i umesto da okupljaju veliki broj proizvođača na jednom mestu, kako je to bilo uobičajeno,  posegle su za novim načinima i novim alatima informisanja, s istim ciljem, da savet, preporuka, informacija stigne do što više poljoprivrednika. 
– U 2020. godini pristup je bio malo drugačiji, organizovana su predavanja za manje grupe, savetodavci su izlazili na teren po pozivu, a za savetodavne usluge korišćene su i savremene tehnologije, mediji, viber, fejsbuk i digitalne platforme, svi alati koji su bili dostupni, kaže dr  Jovanović.
Zahvaljujući takvoj organizovanosti, sve PSSS (22) koje su pod okriljem Instituta za primenu nauke u poljoprivredi planirane aktivnosti  u 2020. su realizovale, uključujući i zimske škole koje su se održavale tokom novembra i decembra, pa i u januaru 2021. Cilj je bio da se dopre do što više gazdinstava. Ostvareno je 19.000 poseta poljoprivrednim gazdinstvima, 312 predavanja na kojima je bilo 1.774 slušalaca. Poljoprivrednicima je omogućeno da putem interneta prodaju svoje proizvode. Osim direktnog obraćanja proizvođačima, savetodavci su objavili i  oko 160 stručnih tekstova i priloga u medijima. Takođe su bili i velika podrška lokalnim samoupravama u realizaciji Nacionalnog programa mera, pomagali su proizvođačima u popunjavanju obrazaca i prikupljanju potrebne dokumentacije za apliciranje na konkurse na republičkom i lokalnom nivou.
Prvi Vebinar PSSS
 
Kruna rada je bio Vebinar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, koji je u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi Beograd i Centra za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača Novi Sad, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, održan od 15. do 17. decembra 2020. 
– To je tradicionalni seminar koji se svake godine organizuje za stručne službe, na kojem se analizira njihov rad, donose se planovi za narednu godinu, organizuju predavanja eminentnih naučnika i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Tako je bilo i ove godine, s tom razlikom što je realizovan putem digitalne platforme, kaže dr Jovanović i ističe da je posećenost bila odlična, zabeleženo je više od 2.000 posetilaca na portalu PSSS.
U radu Vebinara pod nazivom "Primenimo nauku – odgovorimo izazovima" učestvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Srpske akademije nauka i umetnosti – Odbora za selo, Konzulata Republike Irske, Ambasade Kraljevine Holandije, irske savetodavne službe, Evropskog foruma poljoprivrednih i ruralnih savetodavaca (EUFRAS), Mreže savetodavnih službi Jugoistočne Evrope (SEASN), Privredne komore Srbije, Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije, predstavnici fakulteta, instituta, lokalnih samouprava, srednjih poljoprivrednih škola i poljoprivrednih proizvođača.
Fokus ovogodišnjeg seminara, čije je moto "Dajmo savet na daljinu, pomozimo domaćinu", bio je na savetodavnom radu u uslovima pandemije izazvane širenjem virusa Covid-19, iskustvima i preporukama, sa posebnim osvrtom na primenu digitalnih alata. Predstavljena su i iskustva irske savetodavne službe, aktivnosti Evropskog foruma poljoprivrednih i ruralnih savetodavaca i Mreže savetodavnih službi Jugoistočne Evrope.
 – Seminar je bio interaktivan, tako da su slušaoci mogli da postave pitanja. Osim toga, mogli su da glasaju i daju ocene o predavačima, organizovan je i takmičarski deo u okviru koga je pet službi izvučenih žrebom predstavilo način svog rada u uslovima pandemije, a svi savetodavci su ocenjivali njihov rad. Najbolja je bila PSSS "Smederevo". Organizovali smo i izložbu fotografija koje su prikazivale rad savetodavaca u uslovima pandemije. Fotografije su isto ocenjivane i odabrane su tri najbolje, objašnjava dr Jovanović i ističe da su slušaoci Vebinar veoma povoljno ocenili. 
Rezimirajući celokupan savetodavni rad, može se zaključiti da je poljoprivredna stručna služba bitan faktor, koja može da da značajan doprinos daljem unapređenju poljoprivrede, kao grane koja obezbeđuje prehrambenu sigurnost.  
– Možda je pandemija opomena svima nama šta znači obezbediti samodovoljnost kada je u pitanju hrana, kaže dr Rade Jovanović, uz napomenu da je možda ova pošast podstakla i migraciju u obrnutom smeru – iz gradova u sela.
 
J. Crnobarac