* Nedavno je otvorena fabrika meda, ulaže se u razvoj stočarstva i voćarstva, u preduzetništvo, komunalnu infrastrukturu, kulturne sadržaje, sve sa ciljem da se mladi tu zadrže
 
Opština Rača je tipična šumadijska opština u srcu ove regije. Reč je o maloj opštini čije se stanovništvo  uglavnom bavi poljoprivredom. Odnedavno je poznata i po tome što  je  u njoj počeo sa radom prvi srpski Pogon za preradu i plasman meda ”Naš med”. Rača je svojevremeno dostavila najbolju ponudu Savezu pčelarskih organizacija Srbije (SPOS), koji je odlučio da se prva srpska fabrika meda izgradi baš ovde. Osim fabrike u kojoj će posao dobiti deo nezaposlenih sa teritorije opštine, u Rači je izgrađena infrastruktura kao podrška  radu Pogona, a od toga će imati koristi svi njeni stanovnici.
–  Naša opština je i ranije, kroz različite vidove podrške pomagala pčelarima, jer smatramo da se u Srbiji proizvodi kvalitetan med koji je potencijalno interesantan izvozni artikal, a istovremeno se bavljenjem pčelarstvom može obezbediti dodatni prihod za gazdinstvo. Pčelari su u poslednje vreme često bili u nemilosti otkupljivača, koji su prisvajali najveći deo profita, a pritom su morali da vode borbu sa falsifikatorima na tržištu. Otvaranjem fabrike čiji su vlasnici sami pčelari stvorili smo uslove da se ovi problemi reše uz istovremen privredni rast opštine, kaže predsednik Opštine Rača Nenad Savković.
Napominje i da će kroz rad fabrike meda na najbolji način biti prikazan primer dobre zadrugarske prakse, jer ća pčelari imati priliku ne samo da organizovano prodaju svoje proizvode već i da nabave sertifikovane pogače, košnice i drugu neophodnu opremu.  
Jedan od preduslova za početak rada Pogona bio je da Rača dobije prečistač za vodu, što je ispunjeno.
– Iskopana su dva nova bunara. Pogon je dobio čistu pijaću vodu, ali je važno da su je dobili i svi stanovnici Rače, čime smo rešili gorući problem opštine. Ujedno smo izgradili pogon za preradu otpadnih voda, čime može da se pohvali malo opština. Sad nam predstoji rekonstrukcija  14,5 kilometara vodovodne mreže. Cilj je da u narednom periodu 70-80 odsto mesta u našoj opštini bude snabdeveno čistom pijaćom vodom, što je velik poduhvat ako se ima u vidu brdovitost terena i razuđenost naselja, objašnjava Savković.
Savković napominje da je za dalji razvoj Rače važno to što je opština nedavno dobila put do Lapova, koji je spaja sa koridorom 10. U ovom mestu se nalazi i novi carinski terminal, tako da se put kamionima koji prevoze robu skraćuje za oko 50 kilometara.  Sve to otvara nove mogućnosti, pa je u planu izgradnja industrijske zone, a sve sa ciljem da se život građana ovog dela Srbije učini boljim i mladi zadrže  da tu žive.
Poljoprivredom se, prema rečima Savkovića, bavi oko 80 odsto stanovništva opštine, bilo kao osnovnim bilo kao dodatnim zanimanjem. Veliki planovi postoje i kada je u pitanju unapređenje poslovanja u ovoj privrednoj grani.
– Jedna smo od retkih opština koja izdvaja od 12 do 15 odsto svog budžeta za poljoprivredu. Želimo da unapredimo poslovanje, pre svega u oblasti stočarstva i voćarstva i to intenziviranjem samih proizvodnji, ali i povećanjem stepena finalizacije proizvoda, kaže Savković i napominje da na teritoriji opštine ima oko 1.600 registrovanih gazdinstava, ali da je prosečna površina njihovih poseda mala, najčešće od šest do 10 hektara.
Opština kroz svoje mere podržava nabavku sertifikovanih sadnica voća, podizanje zasada, osemenjavanje domaćih životinja, nabavku mehanizacije...
–  Za nabavku savremene  mehanizacije odobravali smo do 100 odsto povraćaja za iznos do 600.000 dinara.  Ove godine smo, računajući i mere resornog ministarstva, obezbedili oko 20 miliona dinara koji su namenjeni  razvoju ovčarstva.  Ova mera je najviše namenjena mladima,  koji će imati obavezu da u određenom roku vrate žensku jagnjad, objašnjava Savković i napominje da je u planu podizanje klanice u Rači, čime će se osigurati otkup jagnjadi od proizvođača.
Opština svojim merama podstiče i podizanje zasada voća, pre svega  šljive, višnje, kupine i drugog voća. Trenutno na teritoriji opštine ima zasada na  800 hektara, a Savković kaže da je cilj da ih bude  6.000 hektara. Uporedo sa podizanjem zasada podsticaće se i izgradnja pogona u kojima će se prerađivati voće.
– Očekujemo izgradnju savremene destilerije u kojoj će se prerađivati deo proizvodnje. Želeli smo da svim poljoprivrednim proizvođačima osiguramo dobit iz poljoprivrede, pa ćemo u tom smislu nastaviti sa regulacijom toka Rače i Jasenice, kako bi se mogućnost poplava smanjila na najmanju moguću meru, objašnjava Savković i navodi da mere koje se sprovode već daju rezultate, a jedan od njih je porast potražnje za seoskim domaćinstvima, pa ih je u poslednje vrema prodato čak sedam.
Predsednik Opštine je svestan da mladima za opstanak na selu nije dovoljno obezbediti samo zaposlenje, već su im neophodni i drugi sadržaji koje imaju oni koji žive u gradu.
– Demografska slika je još uvek loša, ali u toku su brojni projekti koji treba da unaprede kvalitet življenja, a samim tim i opštinu učine primamljivijom za život. Rekonstruisali smo dve ambulante. U toku su radovi na uspostavljanju ulične rasvete po opštinskim mestima. Nezaposlenost gotovo da više nije problem. Samo u kompaniji ”Jura” radi 1.200 ljudi, a dosta ih je zaposleno i u obližnjim gradovima. Sada želimo da otvaramo manje pogone koji bi obezbedili da svi ljudi iz opštine mogu da nađu posao ovde, da ne moraju da putuju, kaže prvi čovek Rače. 
Savković kaže da je svestan toga da je stanovnicima za kvalitetan život neophodno i da imaju odgovarajuće društvene sadržaje, pa je i to jedan od segmenata rada Opštine.
– Rekonstruišemo sportske terene i objekte, a u planu je izgradnja kulturnog centra i bazena. Želimo da napravimo turističku turu posvećenu životu Karađorđa, koji je rođen u Viševcu, selu u našoj opštini. U istom mestu postoji veoma vredno nalazište naselja iz ranijeg gvozdenog doba, koje može da postane turistička atrakcija. Imamo mnogobrojne manifestacije, a sve to želimo da povežemo sa ruralnim turizmom, priča Savković i dodaje da je na listi prioriteta i razvoj lovstva, ali i zadrugarstvo, s ciljem da se poljoprivredni proizvodi uključe u turističku ponudu opštine.
Planova je mnogo. Već postoje pozitivni signali koji govore da se opština razvija u pravom smeru. Nedavno je, na primer, otvoren renoviran i proširen predškolski objekat jer nije bilo dovoljno kapaciteta za smeštaj dece. Istovremeno je u selu Popović pokrenuta inicijativa da se ponovo otvori škola zatvorena 2004, jer ima 20 đaka koji bi išli u nju. Povećanje broja dece je sigurno najbolji pokazatelj da opštinske mere daju rezultate.
 
Tekst i foto: A. Milić