* Kako bi se ruralna područja uspešno takmičila u privlačenju stranih i domaćih investitora, potrebno je da razviju sopstvenu markentišku strategiju i osiguraju saradnju svih relevantnih institucija i učesnika
 
Agenciju za ruralni razvoj opštine Irig osnovala je Skupština ove lokalne samouprave 2010. godine. Prema rečima Fedora Pušića, direktora Agencije, osnovni cilj poslovanja je pronalaženje potencijalnih investitora, kako domaćih, tako i stranih, koji bi svoja sredstva plasirali u ovu lokalnu samoupravu u cilju kupovine zemljišta i sadnje voća.
Aktivnosti Agencije su povezane i sa pomoći i podrškom svim vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze na ovom području, a u cilju njihovog konkurisanja, kako za sredstva iz domaćih, tako i za sredstva iz fondova Evropske unije, posebno iz IPARD programa. U okviru ovog posla podrazumeva se i pomoć poljoprivrednicima prilikom izrade biznis-planova, registracije gazdinstava i sl.
U razgovoru za "Poljoprivrednik", direktor Agencije kaže da se, u najkraćem, mogu istaći određeni bitni rezultati dosadašnjeg rada, mada ih ima više. 
- Projekat dodele steonih junica započet je 2012. godine i realizovali smo ga zajedno s lokalnom samoupravom i Ministarstvom pooljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prvi deo ovog projekta završen je i 98% realizovan 2017. godine. Tada smo započeli drugu fazu, koja se završava sledeće godine. Takođe, u dosadašnjem periodu uradili smo popis svih davaoca turističkih usluga, kao i proizvođača vina, rakije, meda, suhomesnatih proizvoda, prerađevina od mleka, rukotvorina i sl. Ovaj posao se nastavlja i dalje, jer su promene sve češće, imajući u vidu razvoj navedenih delatnosti. Sajam VIVO, odnosno Sajam voćarstva i vinogradarstva prvi put smo organizovali 2018, a planiramo da se on održava i narednih godina, navodi Fedor Pušić.
Značajno područje delovanja Agencije je sprovođenje politike ruralnog razvoja, kao i uspostavljanje, jačanje i širenje međuregionalne saradnje. Agencija realizuje međunarodne i međuregionalne projekte koji se finansiraju preko evropskih fondova i sredstvima drugih donatora. Naš sagovornik kaže da će se aktivnosti u tom pravcu usmeriti i sledeće godine. Akcenat će se staviti na rad lokalne akcione grupe Srem, čiji je jedan od osnivača Agencija.
- Važno je reći i da smo aktivno uključeni u sprovođenje IPARD programa. Agencija je u 2019. pripremila konkursnu dokumentaciju za desetak vlasnika poljoprivrednih gazdinstava i predala je Upravi za agrarna plaćanja, ističe Pušić.
Agencija za ruralni razvoj opštine Irig planira u 2020. godini intenzivan rad na marketingu i promociji opštine Irig. 
- Kako bi se ruralna područja uspešno takmičila u privlačenju stranih i domaćih investitora, potrebno je da razviju sopstvenu markentišku strategiju i osiguraju saradnju svih relevantnih institucija i učesnika. Pri tome, samo fiskalne mere nisu dovoljne, jer takve pogodnosti, manje-više, imaju sve oblasti i svi gradovi u okruženju, kaže Fedor Pušić.
Prema mišljenju direktora Agencije za ruralni razvoj opštine Irig, u cilju ruralnog razvoja potrebno je zajedničko delovanje svih lokalnih samouprava koje se nalaze u ruralnim područjima, kao i državnih institucija, kako be se ostvarili ekonomski rast i razvoj. 
 
G. R.
 
TURIZAM
 
Naš sagovornik kaže da je opština Irig u prvi plan stavila razvoj voćarstva, vinogradarstva i turizma, a Sajam VIVO je jedna od manifestacija putem kojih se planovi sprovode u delo. Takođe, postoji i već tradicionalna manifestacija Dani portugizera, koja se svake godine u novembru održava u znak početka konzumiranja novog vina. Na području opštine Irig održavaju se i druge manifestacije u čijoj organizaciji aktivno učestvuje i Agencija, imajući u vidu da je razvoj ruralnog turizma važan činilac razvoja ruralnih ekonomija.
Agencija za ruralni razvoj uspešno sarađuje s Turističkom organizacijom opštine Irig u cilju promovisanja ruralnog, banjskog, vinskog i verskog turizma. Takođe, aktivna je i saradnja s Grupacijom za ruralni turizam, koju je osnovala Privredna komora Srbije.