* Ulaganje  u  opstanak  mladog naraštaja na selu, znanje i nove tehnologije  preduslov su za budućnost poljoprivrede naše Republike, smatra Aleksandra Pivec, ministarka poljoprivrede Slovenije    
U poređenju s bivšim jugoslovenskim republikama, Slovenija ima najrazvijeniju poljoprivredu u gotovo svim njenim segmentima, izuzimajući geografska i klimatska ogrničenja kada je o ratarskoj proizvodnji reč. Bilo je to vidljivo  i na  jednom od najprestižnijih sajmova u jugoistiočnoj Evropi AGRA u Gornjoj Radgoni, održanom krajem avgusta, na kome su slovenački poljoprivrednici prikazali svoja najnovija dostignuća u  agroprivredi.
Organizatori sajma su ove godine, u neposrednoj saradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ishrane, fokus sajamskih dešavanja  usmerili na digitalizaciju i mlade u poljoprivredi. Između ostalog, bili su izloženi  praktični radovi robota, demonstriran je rad dronova i održan niz stručnih i edukativnih skupova posvećnih digitalizaciji i ostanku mladih  na selu. 
Mladi su, kako je više puta naglasila ministarka poljoprivrede Aleksandra Pivec, za razliku od starijih generacija, otvoreni i prihvataju digitalizaciju,  koja sve više prodire i hvata korene  u slovenačkoj poljoprivredi.  Posebno je istakla da inovativne, savremene tehničko-tehnološke i privredne promene danas zahtevaju i sasvim drugačiji pristup proizvodnji  u poljoprivredi, što mladima na selu, za razliku od starijih, ne predstavlja veću teškoću.
- Promene i tehnološki napredak, kao što je opštepoznato,   konstanta su bržeg razvoja. Nužno je  pratiti trendove razvoja agrara u svetu i istovremeno se tome prilagođavati  prestrukturiranjem proizvodnje i uvođenjem inovacija. Svesni smo da su mladi  upravo ti koji najbrže prihvataju promene i prilagođavaju im se, kao što je, na primer, korišćenje aplikacija koje najavljuju promenu vremenskih prilika, pojavu,  razvoj i mogućnost sprečavanja bolesti biljaka, računarsko vođenje muže i stanje zdravlja goveda... Mladi istovremeno traže odgovore na izazove koji su pred njima i u praksi ih rešavaju  na najbolji mogući način, istakla je ministarka Pivec, ukazujući na to da je za Sloveniju, kao jednu od najmanjih zemalja Evropske unije,  veoma važno da se generacijsko podmlađivanje u poljoprivrednom sektoru obavi bezbolno i istovremeno sačuvaju selo i ljudi koji žive u njemu. 
Aleksandra Pivec je  istakla da je u  nastojanju da se mladima u seoskim sredinama omoguće bolji uslovi za život i rad i napredovanje u proizvodnji podrška države neophodna.
- Mladi poljoprivrednici su budućnost naše poljoprivrede,  održivog razvoja, proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane i očuvanja životne sredine. Strateško opredeljenje Ministarstva poljoprivrede i Vlade Slovenije je da treba učiniti sve što je moguće da se mladi  zainteresovani za poljoprivredu i agrobiznis zadrže na selu. To istovremeno znači da je država, s takvim opredeljenjem, dužna da im  obezbedi najpovoljnije uslove  da na selu ne samo  preživljavaju već pre svega budu zadovoljni poslom koji rade, formiraju svoje porodice i imaju udoban i  ispunjen život jednako kao i mladi u  gradu, rekla je ministarka poljoprivrede Slovenije na konferenciji  za agrarne novinare iz Vojvodine,  koji su na sajmu pratili  delegaciju Zadružnog saveza Vojvodine.   
Ministarka Pivec smatra da je sticanje i prenošenje znanja veoma bitno za sveukupni razvoj poljoprivrede Slovenije.
- Brojne javne državne službe, istraživačke i obrazovne institucije organizovano su uključene u nastojanju da se mladima obezbedi neophodno znanje i obezbedi dostupnost  novih tehnologija u radu. Smatramo da je digitalizacija  agrara  prelomna tačka u razvoju slovenačke poljoprivrede jer donosi napredak i jača konkurentnost naših poljoprivrednih proizvoda na evropskim i svim drugim, posebno regionalnim tržištima, rekla je ministarka Pivec.
Šta se sve konkretno čini kako bi mladi u Sloveniji ostali na selu, bavili se poljoprivredom ili agrobiznisom?
- Do sada je dosta toga učinjeno, a sada se u kontinuitetu radi na tome da se mladi stimulišu  na proizvodnju hrane i uvođenje inovacija u poljoprivrednu proizvodnju, posebno  u preradu. Vlada Slovenije svakom mladom čoveku na selu obezbeđuje 20.000 evra bespovratne pomoći da započne sopstveni posao ili preuzme od roditelja porodično gazdinstvo i dalje ga unapređuje, rekla je Aleksandra Pivec i napomenula da isto tako  postoji  niz drugih stimulativnih  mera, posebno iz namenskih evropskih fondova, koje mlad naraštaj ohrabruje da ostane na selu.
Ministarka Pivec je istakla da se mladim ženama opredeljenim za agrobiznis na selu  posvećuje  posebna pažnja kako bi njihov rad bio jednako priznat i vrednovan kao i rad muškaraca.
-  Sprečavanje diskriminacije i briga za prava žena na selu, koje u Sloveniji predstavljaju veliki deo radne snage, među prioritetima je koje  preferira sadašnje rukovodstvo Ministarstva poljoprivrede. Podsticanje i ulaganje u radnu  emancipaciju žene na selu, posebno one do 30 godina starosti, veliki je potencijal  koji je do sada malo iskorišćen i na kome ćemo u budućnosti sve više istrajavati, rekla je Aleksandra Pivec uz napomenu da žene, kada je reč o savladavanju veština rada u poljoprivredi i agrobiznisu, mogu potpuno ravnopravno da se nose s muškarcima.
K. Rajević
 
POVEZIVANJE S POLJOPRIVREDNICIMA IZ SRBIJE
                    
Ministarka poljoprivrede Slovenije osvrnula se na potrebu povezivanja poljoprivrednika Slovenije i Srbije i razmenu međusobnih stečenih iskustava i znanja.
- Pre nešto više od godinu dana potpisan je Memorandum o razumevanju između ministarstava poljoprivrede Slovenije i Srbije. On je praktično osnova za uspostavljanje saradnje, posebno mladih poljoprivrednika, istakla je Aleksandra Pivec i napomenula da su u međuvremenu udruženja mladih poljoprivrednika Slovenije i Srbije dogovorila formiranje radne grupe za pokretanje pilot-projekta u okviru ERASMUS plus – Međunarodnog programa Evropske komisije s ciljem obrazovanja, obuke i mobilnosti mladih u Evropi.