* Strateški ciljevi su rast poljoprivredne proizvodnje i dohotka prizvođača, rast konkurentnosti, uz dostizanje standarda kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda, kao i održivo upravljanje resursima i zaštita životne sredine
 
Skupština Grada Novog Sada usvojila je 9. marta Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2018. do 2022. i Program razvoja turizma za ovaj period. To je bio povod za razgovor s Miloradom Radojevićem, članom Gradskog veća zaduženim za privredu i poljoprivredu.
* Koji je značaj donošenja Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Novog Sada za period od 2018. do 2022?
- Značaj donošenja Strategije je postavljanje strateških ciljeva razvoja poljoprivrede Grada Novog Sada kao što su rast poljoprivredne proizvodnje i dohotka prizvođača, rast konkurentnosti, uz dostizanje standarda kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda, kao i održivo upravljanje resursima i zaštita životne sredine od negativnog uticaja intenzivne poljoprivredne prozvodnje. Takođe, cilj donošenja Strategije jeste i unapređenje kvaliteta života i rada u ruralnim područjima Grada i efikasno upravljanje javnom politikom u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, navodi Radojević u izjavi za naš list.
Prema njegovim rečima, da bi se realizovali postavljeni strateški ciljevi, potrebno je da se na nivou Grada primenjuju određene mere i aktivnosti i da budu usklađene i komplementarne s merama koje sprovode republičke i pokrajinske institucije. Takođe, putem mera i aktivnosti koje sprovodi Grad Novi Sad potrebno je podići kapacitet za apsorpciju sredstava u okviru nacionalnih mera definisanih u cilju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ali i pretpristupnih fondova EU, pre svega, IPARD-a. Na taj način, kroz sinergijsko delovanje, moguće je doprineti ostvarivanju postavljenih strateških ciljeva.
- Koncipiranje mera koje će se primenjivati u periodu sprovođenja Strategije, u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva, biće obavljeno po ugledu na koncept mera ruralnog razvoja u Evropskoj uniji u programskom periodu od 2014. do 2020. Naravno, implementacija se ne može u potpunosti sprovoditi po pravilima EU, ali se teži da to bude što približnije. Na taj način, osim što će se realizovati postavljeni ciljevi, i gradska uprava i potencijalni korisnici postepeno će se navikavati na način implementacije politika u skladu s pravilima sprovođenja politike ruralnog razvoja u Evropskoj uniji, objašnjava Radojević.
* Šta od ovog dokumenta, konkretno, mogu da očekuju ruralne opštine i poljoprivredna gazdinstva?
- Poljoprivreda jeste osnovna ekonomska aktivnost u ruralnim područjima, ali da bi stanovnici ovih područja imali potrebne uslove za život i rad, dosta se pažnje mora posvetiti unapređenju ruralne infrastrukture, odnosno poboljšanju kvaliteta života na selu. To je zadatak i Grada Novog Sada, u okviru njegovih nadležnosti, kao i pokrajinskih i republičkih organa, kaže Milorad Radojević.
Prema oceni našeg sagovornika, da bi se postigli visoki prinosi proizvoda visokog kvaliteta, mora se investirati u znanje proizvođača, treba uvoditi nove tehnologije, primenjivati opremu i mehanizaciju koja povećava produktivnost, ali se, takođe, moraju uvažavati veterinarski, fitosanitarni i standardi zaštite životne sredine i dobrobiti životinja, što je sve predviđeno Strategijom.
- U proteklom periodu se vrlo uspešnim pokazao i proces približavanja sela i gradova, tj. upoznavanje gradskog stanovništva sa aspektima života i rada na selu i omogućavanje zbližavanja ove dve grupacije kroz obezbeđenje mogućnosti direktnog marketinga, održavanje raznih manifestacija i sl. Poljoprivrednici mogu dobrovoljno da se preorijentišu i na neke druge proizvodnje kao što je organska, biodinamička proizvodnja ili da ekstenziviraju proizvodnju kroz gajenje autohtonih sorti biljaka ili rasa životinja na tradicionalan način. Takve vrste proizvodnje su ekološke (environmental friendly), ali nose povećane troškove i manju dobit po jedinici i iz tog razloga ih je potrebno podržavati. Mere podrške za ove vidove proizvodnje su predviđene Strategijom, a realizovaće se putem akcionih planova razvoja poljoprivrede, kaže Radojević.
* Da li je u okviru Programa razvoja turizma obuhvaćen i razvoj ruralnog turizma i u kojim pravcima?
- Polazna osnova za izradu Programa razvoja turizma bila je analiza unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja, uključujući i najnovije trendove u razvoju turizma, kao i analizu konkurentnosti i utvrđivanje razvojnih modela i performansi u odnosu na konkurentne gradove. Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeni su razvojne projekcije i model rasta turizma Grada Novog Sada, tj. osavremenjivanje i podizanje kvaliteta i konkurentnosti turističkih proizvoda i njihovo usklađivanje s potrebama korisnika turističkih usluga. Između ostalog, data je lista prioritetnih turističkih proizvoda u kojoj su izdvojeni elementi diferenciranja u odnosu na druge gradove, a gde je ruralno nasleđe jedan od proizvoda, to su salaši, gastronomija i vino (gastro ponuda na salašima), kaže Milorad Radojević, član Gradskog veća Grada Novog Sada zadužen za privredu.
 
G. Radović