Od pluga do kombajna
* U izboru mašine treba pomiriti potrebe koje nameće biljna proizvodnja, da se postigne što veća produktivnost i efikasnost u radu, a da se na najbolji način utiče na ostvarenje većeg prinosa ili pak zadržavanje istog, ali uz manje troškove proizvodnje
Investicije u nabavku

Opširnije...

* Korišćenje aditiva obezbeđuje dobro podmazivanje pumpe visokog pritiska čime se smanjuje habanje svih njenih pokretnih radnih delova, produžava se radni vek motora, a smanjuje se i habanje svih delova sistema za ubrizgavanje goriva
 
Već nekoliko godina iz prometa je izbačen dizel D2, a kao

Opširnije...

Sa prezentacije Väderstad  mašina u Mađarskoj

 

Švedska kompanija Väderstad već čitavu deceniju prisutna je na tržištu Srbije, a u poslednje tri godine ima i direktnog predstavnika u našoj zemlji. Zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda koji se postiže pre svega zbog koiršćenja kvalitetnog švedskog čelika

Opširnije...

 Automatsko okretanje na uvratinama
*Rešenje AutoTracTM Turn Automation  predstavlja kombinaciju iTEC sistema koji se koristi za memorisanje operacija na kraju uvratina i automatskog okretanja, uz korišćenje monitora četvrte generacije TurnAutomation
 
Neretko se na njivama, pogotovo na uvratinama mogu i vizuelno

Opširnije...