Sa ukupno više od 915.000 registrovanih vozila u 2023. Indija je potvrdila svoju vodeću poziciju na svetskom tržištu traktora. Prodaja, čija vrednost se procenjuje na 7,5 milijardi dolara, raste već šest godina, ali ovo povećanje nije nadomestilo tehnološki deficit u primarnom sektoru Indije.

U državi koja mora da zadovolji rastuće potrebe za hranom, praksa precizne poljoprivrede, kao i digitalizacija i korišćenje unapređenih tehnoloških robota, su ključni, kako za optimizaciju korišćenja proizvodnih faktora i povećanje prinosa tako i za obezbeđivanje održivosti proizvodnje. Tu je takođe i promovisanje investiranja u poslednju generaciju mašina, kojim  Savezna vlada, kako se navodi u izveštaju, obezbeđuje razne podsticajne alate, kao što je „Podmisija za poljoprivrednu mehanizaciju“.   

Osim državnih koncesija, važan doprinos u širenju primene novih poljoprivrednih tehnologija takođe se obezbeđuje na promotivnim i događajima za demonstraciju koji omogućavaju rukovaocima da testiraju mašine u polju.

Događaji kao što su EIMA Agrimach, međunarodni sajam poljoprivrednih mašina koji su organizovali FederUnacoma i FICCI u Bangaloru, a koji je održan od 29. februara do 3. marta, nije bio samo mesto za poslovne prilike, već i  po komentarima FederUnacoma, pravi centar znanja koji može da privuče sve probraniju publiku.Ovo su podaci izveštaja „Mehanizacija poljoprivrednih imanja: katalizator za održivi poljopriredni rast“ koji su napravile konsultantske firme PWC Indija i FICCI – Indijska federacija privrednih i industrijskih komora. Od sedamdesetih godina prošlog veka do danas, intentzitet mehanizovanosti ove azijske države se povećao za 600% od 0,46 kW po hektaru do 2,48 kW. Međutim, u izveštaju je navedeno da je to još uvek daleko od 4 kW po hektru, što je vrednost koju je Vlada odredila kao cilj koji treba da se dostigne do 2030. u cilju poboljšanja produktivnosti poljoprivrednog sektora. U ovoj perspektivi, da bi bila zaista efikasna, primarna ekonomija potkontinenta mora se fokusirati ne samo na povećanje broja traktora koji se koriste na poljoprivrednim imanjima, posebno na porodičnim imanja koja se još uvek oslanjaju na ručnu snagu, već i na uvođenju poslednje generacije mašina.

M.Antanasković 

 

Prenošenje ovog teksta ili njegovih delova nije dozvoljeno i smatraće se povredom autorskih prava. "Poljoprivrednik" zadržava pravo da protiv prekršioca pokrene sudski postupak radi zaštite svojih prava.