* Nakon izbora finalista, u septembru, slede testiranja traktora kandidata, a ko su pobednici takmičenja saznaće se 9. novembra, prvog dana sajma Eima International u Bolonji
 
Moderna proizvodnja traktora mora da se prilagodi novim standardima i izazovima, kao što je briga za životnu sredinu. Da bi se prevazišli izazovi poput ovog, ali i onaj u vezi sa obezbeđivanjem dovoljno hrane za ceo svet, vlade, investitori i nove poljoprivredne tehnologije moraju da rade zajedno. 
Voda, mineralna đubriva i pesticidi neće još dugo moći da se dosledno primenjuju na otvorenim poljima. Umesto toga, poljoprivredni proizvođači će koristiti određene količine u skladu sa specifičnošću područja. Traktori budućnosti moraju da se prilagode novom scenariju, koji se oslanja na nove tehnologije sa senzorima, uređajima i konektivnošću, i novim tipovima motora kao što su gasni, električni ili hidbridni. To će dati novu dimenziju poljoprivrednim traktorima i mehanizaciji. Zadaci industrije traktora su da nadalje razvijaju traktore koji su unapređeni, ali prijateljski nastrojeni prema korisnicima i životnoj sredini i, naravno, pouzdani. Istovremeno industrija mora da nastavi da bude profitabilna. U skladu sa svim, organizacija “Traktor godine” (Tractor of the year - TOTY) ima specifičnu ulogu koja je mnogo šira nego samo takmičenje za izbor godine. Organizacija Tractor of the year – TOTY, zahvaljujući žiriju, u čijem sastavu je 26 profesionalnih novinara širom Evrope, ima ulogu da radi uporedo podržavajući i navodeći industriju da pronalazi nova, alternativna, tehnička i digitalna rešenja koja će odgovoriti izazovnim ciljevima za budućnost. Uskoro će se preći most koji vodi do perfektnih mašina koje će biti mešavina alternativnih motora i digitalnih alata. Jedini problem je to što niko ne zna koliki je taj most...
Marija Antanasković
 
Kompletan tekst pročitajte u novom broju lista Poljoprivrednik.