* Prema očekivanjima asocijacije FederUnacoma, visoki troškovi transporta će ostati do 2022. godine, ali postoji nada da će stabilizacijom proizvodnje doći do njihovog smanjenja, kao i cena sirovina
Pandemija virusa korona u 2020. godini uticala je na proizvodnju poljoprivredne mehanizacije, i to s više aspekata. Poslednjih nekoliko meseci često se od proizvođača mašina čuju ne tako prijatne vesti o višestrukom poskupljenju sirovna za proizvodnju, nedostatku određenih komponenti, kao i sve skupljem transportu. Sve ovo doprinelo je produženju rokova isporuke, kao i poskupljenju samih mašina. Kako se odvijala proizvodnja poljoprivrednih mašina od početka pandemije, šta je doprinelo aktuelnoj situaciji, kao i kada se može očekivati stabilizacija ovog tržišta – tražili smo odgovore od predsednika asocijacije FederUnacoma, koja okuplja italijanske proizvođače poljoprivrednih mašina. S njim smo se susreli na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na promociji sajma EIMA, koji će se održati u Bolonji, u periodu od 19. do 23. oktobra.
 Pandemija je uticala na to da se prošle godine u Italiji, kao i u nekim drugim evropskim državama, obustavi proizvodnja komponenti i poljoprivrednih mašina, što je dovelo do prvih kašnjenja u rokovima isporuke.
– Međutim, zastoj u isporukama nije bio toliko značajan, s obzirom na to da smo uspeli iz rezervi zaliha da isporučimo robu, bilo da su to zalihe proizvođača ili distributera. Dramatična situacija je nastala tokom novembra i decembra, a nastavljena je januara i februara s pojavom značajnih problema zbog nedostatka sirovina i porasta troškova proizvodnje, kaže Malavolti, uz napomenu da su cene nekih sirovina povećane od 100 do 200 odsto, plastike i bakra čak 300 odsto, a višestruko, gotovo 10 puta, porasle su cene elektronskih komponenti.
Ništa manje dramatična situacija nije ni kad je u pitanju rast cene transporta, posebno brodskog iz Kine. To je, takođe, dovelo do povećanja krajnje cene proizvoda. Transport kontejnera iz Kine u Evropu ranije se plaćao 750 do 1.000 dolara, a sada je ta cena oko 10.000 dolara. Takođe, produženo je i vreme isporuke kontejnera sa 20 do 25 dana na sadašnjih 60 dana. To  je izazvalo velike teškoće i dovelo do toga da sada, kako je objasnio Malavolti, multinacionalne kompanije koje su svojevremeno izmestile svoju proizvodnju u Aziju, povuku određene poteze. Naime, više ovakvih kompanija se odlučilo da vrati proizvodnju u Evropu, jer je postalo preskupo da se bilo komponente, bilo mašine proizvode tamo i potom dopremaju na Stari kontinet.
Kao glavni razlog poskupljenja transporta Malavolti navodi događaje nastale pre pojave pandemije virusa korona, kada su troškovi ovog transporta iz Kine bili relativno niski.
– To je uticalo na velike kompanije koje se bave pomorskim transportom da rasprodaju veliki broj kontejnera koje su koristili za tu vrstu prevoza. Sada, kada se ekonomija donekle stabilizovala, ti kontejneri nedostaju za transport. To je jedan od razloga što je došlo do povećanja troškova. S druge strane, 1. januara ove godine počela je da se primenjuje regulativa za velike brodove koji prevoze kontejnere, a odnosi se na emisiju sumpora brodskih motora. Za primenu ove regulative mnoge kompanije nisu preduzele određene korake, jer nije lako preraditi brodske motore. Tako su sada mnogi brodovi van funkcije, što je takođe uticalo na rast cene transporta, kaže Malavolti.
I na kraju, prema očekivanjima asocijacije FederUnacoma, visoki troškovi transporta će ostati do 2022. godine, ali postoji nada da će stabilizacijom proizvodnje doći do njihovog smanjenja. Cene sirovina za proizvodnju poljoprivrednih mašina su se, kako je rekao Malavolti, stabilizovale u poslednjih mesec dana. Ističe i da su u prethodnom periodu dostigle svoj maksimum, pa ostaje vera da nakon stabilizacije sledi njihovo opadanje.
M.  Antanasković