* Kombajni nove serije Trion predstavljaju sublimaciju najboljih karakteristika dokazanih modela žitnih kombajna serija Tucano i Lexion
 
Nemački proizvođač poljoprivrednih mašina Claas je zanovio svoju ponudu univerzalnih kombajna u različitim segmentima snage. To je potvrđeno i na onlajn konferenciji koju je ova kompanija održala početkom avgusta, kada je predstavljena serija žitnih kombajna Trion koja ima čak 20 novih modela. 
Kompanija Claas, koju na domaćem tržištu ekskluzivno zastupa kompanija Almex, čije je glavno predstavništvo u Pančevu, predstavila je modele Trion koji obuhvataju ne samo mašine sa peto i šestosekcijskim slamotresima, već i hibridne kombajne na kojima se sekundarna separacija zrna odvija na jednom ili dva rotora. Kombajni serije Trion biće dostupni i u verzijama Terra Trac i Montana, to jest sa gusenicama kao hodnim sistemom, kao i oni namenjeni za rad u brdsko-planinskim oblastima. 
Nova serija univerzalnih kombajna Trion predstavljena je kroz moto "Nadogradi svoju farmu", a kombajni ove serije predstavljaju sublimaciju najboljih karakteristika dokazanih modela žitnih kombajna serija Tucano i Lexion. 
U razvoju Trion kombajna, inženjeri razvoja kompanije Claas imali su za cilj da zadovolje praktično sve zahteve korisnika, bilo da su oni u Evropi, Severnoj Americi ili Južnoj Africi. Zapravo, u izboru su mašine koje odgovaraju zahtevima imanja različite površine - 200 ili 1.000 hektara, bez obzira na to da li je usev pšenica, uljana repica, kukuruz, soja ili pirinač. Nije bitno ni da li je teren ravan ili brdovit. 
Kako navodi proizvođač, serija kombajna Trion je sinonim za veliku prilagodljivost radnim zahtevima u posebnim uslovima tokom žetve. Prilagođava se brzo, lako i bez potrebe za korišćenjem posebnih alata pri promeni useva i ima veliki izbor tipova adaptera radne širine do čak 12 m ili 12 redova. Pri dizajniranju kombajna Trion nije pravljen kompromis između efikasnosti i produktivnosti. 
Kombajni serije Trion u radu koriste poslednje tehnologije i sisteme asistencije, kao što je Cemos Automatic za automatizovanu žetvu, koji pomaže u postizanju optimizacije performansi, ali i visokog nivoa komfora rukovaoca i pogodnosti. Pouzdanost Trion mašina je osigurana i testiranjima urađenim širom sveta. Karakteristični za modele ove serije su i manji zahtevi za održavanjem zahvaljujući pouzdanom pogonu, dužem vremenskom intervalu održavanja i sveobuhvatnom monitoringu, što troškove rada čini predvidljivim. 
Kombajni serije Trion pokrivaju spektar snage od 258 KS sa četvorosekcijskim slamotresom do 435 KS na hibridnom kombajnu koga karakterišu dva rotora. Seriju Trion, odnosno 20 novih modela, karakteriše mnogo asistentskih sistema najnovije tehnologije, koji obezbeđuju visok nivo komfora u vožnji i naklonjeni su korisniku, a izuzetno su efikasni. 
U seriji Trion su modeli sa tangencijalnom vršidbenom APS komorom sa slamotresom i hibridni kombajni. Tako Trion 500 karakteriše tangencijalni sistem izvršaja APS i petosekcijski slamotres, a širina vršidbene komore je 1.420 mm. Veći "brat", Trion 600, ima šestosekcijski slamotres, a širina komore je 1.700 mm. 
Za modele Trion 700 karakterističan je APS Hybrid sistem izvršaja, odnosno modeli 710-730 osim APS sistema za izvršaj imaju i dodatni jednostruki Roto Plus rotor. Model Trion 750 karakteriše Roto Plus koga čine dva rotora za sekundarnu separaciju. 
Primarna separacija - izvršaj u svim Trion modelima se postiže APS jedinicom za izvršaj koji ima rotor za ubrzanje mase prečnika 450 mm i veliki bubanj za izvršaj prečnika 600 mm koji obezbeđuje konzistentno visok protok žetvene mase i dozvoljava neprestan rad u toku dugog radnog dana. Brzine sva tri bubnja mogu se sinhronizovano podešavati iz kabine preko CEBIS upravljačkog sistema. CEBIS se takođe koristi za paralelno i sinhronizovano podešavanje podbubnja za izvršaj i separaciju. Hidraulična zaštita od preopterećenja dozvoljava rukovaocu preventivno ograničenje performansi kako bi se otklonile blokade u radu, a takođe je omogućena zaštita od oštećenja spoljnih objekata. Ako je potrebno, trosegmentni podbubanj MULTICROP, koji je dizajniran za useve sa čvrstom opnom, jednostavno se može zameniti jednosegmentnim podbubnjem.
Sekundarna separacija na modelima Trion 500 i Trion 600 se obavlja na peto, odnosno šestosekcijskom slamotresu sa površinom separacije za 7,48 m2 i 6,25 m2 Ovi modeli u okviru standardne opreme sadrže Multifinger Separation System MSS, koji ima zadatak da ravnomerno rasporedi slamu, što značajno povećava performanse separacije, posebno kada se radi sa slamom visokog nivoa vlage. U svim Trion modelima sa APS HYBRID sistemom i ROTO PLUS rotorom brzina rotora se može menjati iz kabine neograničeno i nezavisno od brzine APS jedinice izvršaja. Na modelima Trion 720/730 manuelno podešavanje hidrauličnog rotora je dostupno kao opcija, a na njemu se mogu zatvarati do četiri segmenta rotora. Time se smanjuje opterećenje na površini sita kada se radi sa suvom slamom. 
U cilju postizanja visokog protoka mase, svi modeli Trion su opremljeni veoma efikasnim Jet Stream sistemom čišćenja. Ovaj sistem karakteriše turbinski ventilator, hidraulični varijator brzine i dvokanalni segment ventilacije, što obezbeđuje uspešno predčišćenje. Gornje i donje sito kombinovano imaju ukupnu površinu 5,1 m2 na modelima Trion 500 i Trion 700, odnosno 5,8 m2 na Trion 600. Zahvaljujući 3D čišćenju sa aktivnom poprečnom kontrolom, performanse punog kapaciteta čišćenja se održavaju do 20% poprečne inklinacije. Za vreme kretanja uzbrdo i nizbrdo, obezbeđeno je automatsko podešavanje brzine ventilatora spram nagiba. Kombajni s oznakom Trion 700 opciono imaju na raspolaganju 4D sistem čišćenja, što takođe omogućava konstantne performanse čišćenja kada se radi na kosinama. 
Svi Trion modeli opciono mogu biti opremljeni različitim automatskim i operativnim asistentskim sistemima poput CEMOS Automatic i CEMOS Dialog, koji ne samo da unapređuju performanse, već optimizuju efikasnost i kvalitet izvršaja. Istovremeno se smanjuje opterećenje radnika. Sistem Auto Crop Flow detektuje vršna opterećenja primarne i sekundarne separacije, kao i motora, na osnovu kojih se, ako je potrebno, smanjuje protok materijala u vršidbenoj jedinici. Za automatsku kontrolu brzine kretanja zadužen je sistem Cruise Pilot, koji radi u skladu sa unapred izabranim modom. Tako se mogu održavati konstantna brzina kretanja ili, ako je to izabrano ključni parametri. Na primer, da opterećenje bude na istom nivou, čak i pri drastičnim promenama uslova rada u žetvi. Takođe, korisnik na raspolaganju ima i opciju Auto Slope koja podešava brzinu turbine ventilatora na bazi nakupljanja mase uzdužno. 
CEMOS Auto Cleaning ima zadatak da u skladu sa uslovima rada automatski podesi brzinu ventilatora i otvorenost gornjeg i donjeg sita. CEMOS Auto Threshing je zadužen za automatsko podešavanje rastojanja između podbubnja i bubnja, kao i brzine APS jedinice izvršaja u skladu sa radnim uslovima. CEMOS Auto Separation funkcija je dostupna na hibridnim APS HYBRID kombajnima Trion, a koristi se za automatsko podešavanje brzine rotora u skladu sa izmenjenim uslovima žetve. 
Visok nivo protoka zahteva ujednačene performanse, a samim tim i bunker odgovarajuće zapreme u skladu sa veličinom mašine. Bunkeri na modelima Trion su zapremine 8.000, 9.000, 10.500 i 11.000 ili 12.000 litara, u skladu sa modelom i verzijom. Brzina pražnjenja bunkera zavisi i od veličine bunkera i iznosi 90-130 l/s. Veliki ugao zakretanja lule (105°) dozvoljava rukovaocu da radi uz odličan pregled lule za vreme pražnjenja. Profi CAM kamera, koja je opciono dostupna, omogućava direktan pogled pod širokim uglom na prikolicu ili telo transportnog vozila, što pomaže rukovaocu u upravljanju procesom pražnjenja, uz odlično predviđanje i tačnost. Opciono, okretanje lule može se podešavati preko CMOTION multifunkcionalnog nivelatora kontrole, koji omogućava ekstremno precizno pražnjenje čak i u pokretu. 
Ako se slama ostavlja na polju, sečka i raspodeljivač slame i pleve mogu se podesiti u skladu s ovim zahtevom. Kao alternativa regularnoj Standard Cut sečki koja ima 52 noža, na modelima Trion 400 i 700 ima 64 noža, a na Trion 600 sečka može imati 72 ili 80 noževa. Raspoređivanje slame i pravac se mogu podešavati ručno ili, opciono, električno, preko CEBIS sistema za asistenciju. Snažan raspodeljivač omogućava da se usitnjena slama i pleva raspodele ravnomerno u radnom zahvatu pune širine hedera. 
Sve četiri podserije Trion pogone se poslednjom generacijom Cummins motora sa šest cilindara. Trion 500 podserija, kao i model Trion 640, imaju ugrađen Cummins B6.7 motor zapremine 6,7 l, koji zadovoljava standard emisije izduvnih gasova Stage V. Kombajni Trion 650, 660 i 700 su pogonjeni motorom Cummins L9 zapremine 8,9 l i takođe zadovoljavaju standard Stage V. Nominalna brzina motora sa Common Rail elektronskim sistemom za ubrizgavanje goriva je 1.900 o/min, dok je u transportu 1.650 o/min, što obezbeđuje uštedu goriva. Šta više, motori imaju Dynamic Power automatsku kontrolu izlaznih performansi. Tako, na primer, ako se ne zahtevaju pune performanse motora za rad kombajna, one se smanjuju, a samim tim i količina ubrizganog dizela. To može da obezbedi smanjenje troškova goriva do 10 odsto. Kombajni Trion 500 i 600 imaju rezervoar za gorivo kapaciteta 600 l i 800 l, dok Trion 700 može biti isporučen sa rezervoarom od 800 l ili 1.000 l. U zavisnosti od modela, na kombajnima se ugrađuje tank za AdBlue zapremine 80 l ili 100 l. 
Kombajni Trion dostupni su i u verzijama Montana i Terra Trac. Šasija modela Montana ima mogućnost kompenzacije bočnog nagiba do 18 odsto i uzdužnog do 6 odsto. Dodatno, Trion Montana ima pogon Power Trac na svim točkovima. Sistem Auto Slope upravlja performansama čišćenja, a opciono ima i električno aktiviranje blokade diferencijala prednje osovine. 
Na šest modela nove Trion serije dostupne su gusenice Terra Trac u tri širine, od 635 mm do 890 mm, obuhvatajući čak i Trion 530 koji ima četvorosekcijski slamotres. Veliki modeli kombajna kao što je Trion 700 Terra Trac imaju spoljnu širinu od 3,29 m, kada rade sa uskim, do 3,49 m, kada rade sa gusenicama širine 635 mm. Svi Terra Trac modeli mogu postići brzinu kretanja do 30 km/h. 
Trion modeli mogu koristiti veliki broj Claas prednjih priključaka. Tako mogu raditi sa CERIO hederom sa spiralnim rotorom i krutim stolom, ali i Vario verzijom, kao i CONVIO sklapajućim hederom. Za useve niskog rasta, kao što su pasulj ili soja, na raspolaganju je MaxFLEX serija sa spiralnim transporterom i CONVIO FLEX koji ima fleksibilni sto. Rang adaptera kompletiraju Corio i Corio Conspeed za kukuruz, kao i Sunspeed za suncokret. 
Zahvaljujući automatskoj detekciji priključaka, kombajn Trion uvek "zna" koji adapter je zakačen i na osnovu toga može automatski da radi neophodna podešavanja. Ugao hedera se može podešavati mehanički ili hidraulično. 
Veoma bitna novina Trion serije je kabina čijom ugradnjom je obezbeđeno više prostora, posebno u predelu glave i nogu vozača, a opciono može biti opremljena kožnim sedištem. Veliko vetrobransko staklo i bočni prozori sa uskim A-stubom obezbeđuju odličan pogled na prednji priključak i okolinu. Terminal CEBIS dijagonale 12 inča ima veliku rezoluciju i odličan kontrast HD displeja, što omogućava adekvatnu preglednost pri različitim uslovima osvetljenja. 
Novina je i da su CEMOS Dialog i CEMOS Automatic sada integrisani u CEBIS terminal, kojim se upravlja preko displeja osetljivog na dodir ili okretnog tastera. Takođe, obezbeđen je i pristup svim jedinicama izvršaja i podešavanja čišćenja preko tastera na desnoj strani kontrolnog naslona za ruku. CEBIS terminal i naslon za ruku mogu se podesiti nezavisno. I CMOTION kontrolni nivelator je dostupan kao alternativa standardnom nivelatoru za kontrolu brzine kretanja. Na njemu operator uvek ima na raspolaganju ključne funkcije, uključujući do sedam individualnih programibilnih, koje se najčešće koriste. U kabini vozač na raspolaganju ima i rashladnu kutiju zapremine 30 l. Na kombajne se opciono ugrađuje LED paket koji obezbeđuje osvetljenje u punom krugu. Brisač vetrobranskog stakla takođe ima obuhvatni radni ugao 360°, što kompletira celokupnu opremu na mašini. 
Marija Antanasković