* Nominalna snaga traktora 7-240 V-Shift je 220 KS (169 kW), a maksimalnih 240 KS (176 kW) postiže se uz korišćenje Dual Power funkcije
 
Pod tradicionalnim sloganom rada ”Strast za inovacijama”, proizvođač traktora Landini ovog leta je za poljoprivrednike, najpre širom Evrope, pripremio potpuno novu seriju traktora 7 V-Shift. Ova serija ima četiri snažna modela traktora idealna za korišćenje u ratarskoj proizvodnji, na velikim imanjima, kao i pri drugim poslovima koji zahtevaju veću snagu, s obzirom na to da se ona kreće u rasponu od 190 do 240 KS.  Ove snage se postižu na 1.900 o/min. Najsnažniji model serije 7-240 V-Shift je ovogodišnji kandidat italijanskog proizvođača Landini za ”Traktor godine 2021”. 
U specifičnosti nove serije traktora, članove žirija je, posredstvom digitalne platforme, uputio menadžer zadužen za segment većih traktora Mirko Kandijani. On je naglasio da je nova serija nastala na bazi potrebe ugradnje motora novog standarda emisije izduvnih gasova, a da je ovaj splet okolnosti iskorišćen i za redizajn prethodne serije traktora ove kategorije. Tako se na novim traktorima serije 7 V-Shift sada ugrađuju kabine novog dizajna s krovom potpuno novog izgleda i sa 12 LED svetala, čime se stiču uslovi za rad tokom čitavog dana. I hauba ima novi izgled, a zahvaljujući njenom obliku, rukovaocu je obezbeđen odličan pregled iz kabine. Materijali visokog kvaliteta koji se koriste, kao i mnogobrojni detalji, omogućuju da nova serija ima jednu od najtiših i najprostranijih kabina u ovom segmentu. 
Ispod haube se krije šestocilindrični FPT NEF67 motor zapremine 6,7 l sa turbopunjačem varijabilne geometrije i Common Rail sistemom za ubrizgavanje goriva. Nominalna snaga traktora 7-240 V-Shift je 220 KS (169 kW), a maksimalnih 240 KS (176 kW) postiže se uz korišćenje Dual Power funkcije. Obrtni moment 979 Nm na 1.400 o/min u direktnoj je vezi sa performansama motora, koji je na novoj seriji dostupan sa kočnicom. Nova serija traktora zadovoljava standard emisije izduvnih gasova Stage V, što se postiže primenom katalizatora dizel oksida u kombinaciji sa sistemom selektivne katalitičke redukcije. 
U odnosu na prethodnu seriju, najveće unapređenje uočava se po pitanju održavanja traktora. Tako je sada, kako je napomenuo Kandijani, servisni interval najduži za ovu klasu traktora. Naime, servisni interval je 1.200 radnih sati, što za posledicu ima smanjenje troškova održavanja, ali i ekološki pozitivan efekat, jer se smanjuje količina otpadnog ulja. Povećana je i autonomija rada, s obzirom na to da je sada zapremina rezervoara za gorivo 350 litara. 
Lakše održavanje i duži servisni interval postignuti su i zahvaljujući dobro poznatom Matrix sistemu hlađenja motora, koji je rukovaocu lako dostupan, to jest jednostavan za održavanje, najviše zahvaljujući otvaranju pod velikim uglom. 
Montaža motora na šasiji omogućava niži stepen vibracija, a nema ni potrebe za ugradnjom rama za prednje kačena oruđa. Takođe, postiže se bolja vuča na prednjoj osovini, kao i bolje manevarske karakteristike. 
U traktore nove serije 7 ugrađuje se V-Shift transmisija. Reč je o kontinualno varijabilnoj transmisiji TMT20, koja je proizvod fabrike ZF. Promena smera vožnje je jednostavna, korišćenjem hidrauličnog rezervoara. Korisnik u radu može podesiti potrebnu brzinu u opsegu od 0,05 do 59 km/h. Takozvana eko brzina od 50 km/h postiže se na 1.600 o/min. 
Međuosovinsko rastojanje 2,8 m i masa traktora 8,3 t, odnosno 13 t, kolika je radna težina, daju dobar balans opterećenja od 46 odsto na prednjoj, odnosno 54 odsto na zadnjoj osovini, što u kombinaciji, kako je napomenuo Kandijani, sa transmisijom garantuje visoku učinkovitost zahvaljujući odličnom prenosu vučne sile na podlogu. On je posebno istakao i da kabina ima sistem hidraulične poluaktivne suspenzije, čiji rad se kontroliše preko elektronske kompjuterske jedinice. Zadatak ovog sistema jeste prigušenje oscilacija i zadržavanje visoke udobnosti i pri radu na neravnim terenima. Korisnik sam u kabini podešava nivo udobnosti, koju obezbeđuje sistem suspenzije i to u tri nivoa. Takođe, korisnici u izboru opreme kabine na raspolaganju imaju i jednostavan mehanički sistem suspenzije. 
Kada je reč o udobnosti u toku vožnje, iz kompanije Landini navode da je nova serija traktora opremljena i, u ovoj klasi, jednim od najboljih sistema nezavisnog vešanja prednje osovine, sa 100 odsto elektrohidrauličnim zaključavanjem. Treba napomenuti i činjenicu da su obezbeđeni pogon na sva četiri točka i automatska blokada diferencijala. 
Traktori nove serije isporučivaće se sa prednjim priključnim vratilom koje ima brzinu 1.000 o/min, dok zadnje priključno vratilo ima u osnovnoj varijanti brzinu 540 o/min, a opciono 540E i 1.000E. 
U skladu sa potrebama korisnika, inženjeri proizvođača Landini, čije traktore na domaćem tržištu zastupa kompanija ”Delta agrar” koja ima predstavništvo za mehanizaciju u Bačkom Jarku, odlučili su se za ugradnju hidraulike jačih performansi. Tako zatvoren kružni hidraulični sistem, koji reaguje na opterećenje, ima protok 123 l/min, a nezavisna pumpa kapaciteta 44 l/min je zadužena za upravljački sistem. Opciono, na traktor se ugrađuje i pumpa UltraFlow kapaciteta 160 l/min. Maksimalna podizna moć na krajevima zadnjih poluga je bezmalo 10 t, a prednjih 3,5 t. Na traktorima serije 7 ugrađuje se od tri do šest pari hidrauličnih izvoda koji su elektrohidraulično upravljivi i koji se u meniju za aplikacije mogu programirati. Proizvođač Landini je pre pet godina na svojim traktorima uveo funkciju My Switch, koja je sada ”podeljena” na pet programibilnih prekidača nazvanih ”moje funkcije”. 
Osim novog izgleda, u kabini su lako uočljiva i dva prekidača koja su po prvi put ugrađena na upravljačkom naslonu za ruku. Prekidači HMF1 i HMF2 namenjeni su da rukovaocu obezbede jednostavno okretanje traktora sa priključkom na uvratinama, a uz pomoć posebnog dugmeta ovaj postupak se može i snimiti. Takođe, na naslonu za ruku instalirani su i prekidači koji se koriste za uključivanje, odnosno isključivanje, zadnjeg i prednjeg priključnog vratila. 
Za postizanje komfora, korisnik po želji na raspolaganju u MY Lights meniju ima i mogućnost programiranja položaja svetala na kabini. Unapređenje u vožnji postignuto je ugradnjom naprednog sistema druge generacije Advance Driving System 2. To je elektronski sistem upravljanja koji usklađuje delovanje upravljačkog sistema sa brzinom kretanja. 
Traktori nove serije imaju i funkciju EasyGrip za podešavanje pritiska u pneumaticima. Zahvaljujući ovoj funkciji, preko ISOBUS terminala korisnik uvek može podesiti pritisak u pneumaticima u skladu sa radnom operacijom. Pritisak u pneumaticima kontroliše se i uz pomoć DSM sistema, čiji je zadatak da osim optimalnog pritiska obezbedi i adekvatno prianjanje pneumatika na podlogu, kao i povećanje vučne sile i smanjenje proklizavanja. Zahvaljujući primeni ovog sistema, u radu se, kako navodi proizvođač, može ostvariti ušteda goriva za 12,5 odsto, produžiti vek trajanja pneumatika i unaprediti upravljanje traktorom na različitim podlogama. 
I na ovim traktorima se primenjuje ISOBUS tehnologija koja je zadužena za precizno upravljanje. Veza između rukovaoca traktorom i lica odgovornog za flotu mašina na imanju osigurana je sistemom za upravljanje Landini Fleet Management, koji obezbeđuje geopozicioniranje, različite informacije, ali i telemetrijski pregled podataka kao što su radni sati, potrošnja goriva, brzina kretanja i slično. Svi podaci o traktoru se u toku rada memorišu. Ovi podaci kasnije, pogotovo prilikom korišćenja dijagnostike, veoma su dragoceni, s obzirom na to da serviserima daju potpun istorijat rada traktora.
 
Marija Antanasković