* Kombajn je opremljen i sistemom za automatsko podešavanje ICA2, koji spram trenutnih uslova rada očitavanjem preko različitih senzora podešava radne performanske kombajna kako bi postigao i primenio najefikasniji režim rada, a omogućio izvršaj konstatnog kvaliteta
 
Žetva je poslednja operacija u biljnoj proizvodnji i predstavlja krunu rada. U žetvi poljoprivrednici ne mogu više da utiču na prinos, ali mogu na to da se zdrava zrna nađu tamo gde treba – u bunkeru kombajna. Takođe, izborom kombajna, kao i omogućavanjem da ova mašina radi sa optimalnim performansama, lom zrna i rastur se svodi na minimum, a nečistoće ostaju na parceli. Da rastur zrna može biti i nula, videlo se nedavno, 2. jula, na parceli sa pšenicom, površine 51 ha na imanju ”Mitro Srema” u Laćarku, gde je svoje umeće pokazao kombajn John Deere S770i u okviru DEMO TOUR kombajna 2020. koji je kompanija ”Kite d.o.o” počela na parcelama u Donjem Tovarniku.  
Kompanija John Deere poljoprivrednicima širom sveta nudi modele kojima se vršidba obavlja na različite načine. Tako se u seriji T vršidba obavlja na tradicionalan način u tangencijalnoj vršidbenoj komori, na modelima W serije u hibridnom sistemu, dok na S seriji masa ima aksijalno kretanje. Kombajni John Deere serije S, osim što su namenjeni za visoke radne učinke u odnosu na modele drugih serija, odlikuju se i po načinu izvršaja zrna, a kako se u praksi pokazalo, upravo zbog svojih performansi izbor je mnogih proizvođača semenske robe. Model S770i na parcelama u Laćarku imao je zadatak da u agregatu sa hederom 625R pokaže svoje umeće na parceli na kojoj je prinos u velikom delu premašio 10 t. Za ovaj heder sa spiralnim transporterom karakteristično je da su uvlakački prsti raspoređeni celom dužinom rotora, a ne samo u središnjem delu, što svakako utiče na bolji prihvat mase. 
Kombajn John Deere S770i pogoni motor istog proizvođača, maksimalne  snage 449 KS. Motor koji se ugrađuje je šestocilindrični, zapremine devet litara, a karakteriše ga i to što je standarda emisije izduvnih gasova Tier III,  što znači da nema ugrađen EGR, DPF i sistem selektivno katalitičke redukcije. 
Srce ovog kombajna jeste aksijalni rotor koji je ključan za adekvatan izvršaj zrna. Karakteristično za aksijalni rotor u odnosu na tangencijalni jeste da ima veću aktivnu površinu za žetvenu masu, a u odnosu na hibridni kombajn nema deljenja protoka useva na dva dela. Na kombajnu je zastupljen koncept ”hranjenja” rotora masom, a zahvaljujući obuhvatnom uglu od 270 stepeni, na ulazu rotora obezbeđen je brz transfer žetvene mase od bitera na površinu rotora. Veliki obuhvatni ugao ulaska mase olakšava ne samo njen transfer već utiče i na smanjenje potrošnje goriva. Aksijalni rotor je oblika zaobljene kupe. Rotor na sebi ima udaračke prste, koji uz dejstvo inercijalne sile obavljaju izvršaj zrna, a separacija se obavlja u zadnjem delu rotora. Izvršena masa se skuplja na sabirnu ravan površine šest kvadratnih metara. Sabirna ravan DynaFlo Plus sastavljena je od spiralnih transportera, što obezbeđuje ravnomeran raspored mase preko celih sita. Ventilator uduvava vazduh u količini 740 kubnih metara u minuti, što čišćenje zrna od pleve i slame čini jednostavnim. Zrno se skladišti u bunker zapremine 10.600 litara, a brzina pražnjenja bunkera je 120 l/s. 
Korisniku je ostavljen i izbor upravljanja žetvenim ostacima odabirom odgovarajućeg moda rada sečke. Tako on može da podesi usitnjavanje i širinu razbacivanja slame,  kao i da kompenzuje uticaj vetra. Takođe, po izboru može u potpunosti da isključi sečku. 
Kombajn S770i je u Laćarku prikazan u novom izdanju. Opremljen je  sistemom za navigaciju John Deere FS 6000, a u radu je koristio RTK mrežu kompanije ”Kite”, putem koje je imao signal tačnosti +/-2,5 cm koji je koristio AutoTrack autopilot za navođenje. Osim sistema za navođenje, ovaj kombajn je opremljen i sistemom za automatsko podešavanje ICA2, koji spram trenutnih uslova rada očitavanjem preko različitih senzora podešava radne performanse kako bi postigao i primenio najefikasniji režim rada, a omogućio izvršaj konstantnog kvaliteta. ICA2 eliminiše potrebu za ručnim podešavanjem. Nezavisni testovi koji su do sada rađeni u ispitivanju ovog sistema su pokazali da je iskorišćenost kapaciteta kombajna veoma varijabilna i da dostiže do 20 odsto manje ako radom upravlja samo čovek. Ovaj sistem omogućuje optimalne performanse kombajna i održava ih iz sata u sat.  Kada je jednom mašina podešena – ICA2 preuzima brigu o svim podešavanjima tokom dana.  Rukovalac u svakom trenutku može na displeju kombajna da vidi radne parametre mašine, kao i određena upozorenja koje šalje sistem. Takođe, rukovalac sam podešava izgled ekrana koji želi da vidi jednostavnim izborom stranice u meniju. Tako, na primer, može izabrati da vidi liniju putanje kretanja, ili kolika površina parcele je obrađena, odnosno požnjevena. Ovaj displej se, kao i upravljačke funkcije, od kojih su one za rukovanje hidraulikom smeštene na upravljačkoj palici sa programiranim tasterima, nalaze u desnom uglu kabine. Ovakvim rasporedom displeja i funkcija obezbeđena je intuitivna kontrola uz odličnu preglednost iz kabine. 
Na ovom kombajnu prikazan je i rad operativnog centra za prikupljanje podataka koji se koriste u daljoj analizi. Naime, očitavanjem vrednosti sa senzora, dobijaju se mape prinosa uz naznaku vlage zrna, i to za svaku tačku na parceli. Kasnije, proizvođač na osnovu analize ovih mapa dobija odgovor šta je uticalo na prinos, da li ljudski faktor ili različiti proizvodni uslovi na parceli. Tako korisnik može u sledećoj proizvodnoj godini ove mape upotrebiti za određivanje varijabilnih normi setve, đubrenja ili prskanja. Takođe, očitava se i urađena površina, kao i radna brzina. 
Na kombajnu postoji i funkcija koja ima mogućnost upravljanja logistikom, to jest daje obaveštenje kada traktor sa prikolicom treba da krene kako bi sustigao kombajn koji treba da se isprazni u hodu i tako smanji prazan hod kombajna, a time poveća radni učinak.
 
Marija Antanasković