* Ovaj sistem, pokazalo se, već više godina je veoma dobra podrška zaposlenima u kompaniji kada je u pitanju nabavka rezervnih delova i veća efikasnost u otklanjanju kvara, što omogućuje da mašina ima što kraće vreme zastoja
 
Kao nikada dosad vlasnici John Deere mašina su koristili usluge servisa Connected SupportTM, a u vreme virusa korona i ograničenog kretanja ljudi  značaj daljinskog pristupa mašini je došao do izražaja, rečeno je, između ostalog, na onlajn konferenciji koju je kompanija John Deere  organizovala direktno iz Manhajma 7. maja. 
Otežano kretanje u doba virusa korona animiralo je mnoge poljoprivrednike da iskoriste usluge koje ovaj servis nudi. Tako su, zahvaljujući ovom servisu, korisnicima isporučivani rezervni delovi i popravka urađena u znatno kraćem vremenu u odnosu na tradicionalni način.   O korišćenju daljinskog sistema podrške, odnosno o iskustvama u radu sa Connected SupportTM  govorili su zaposleni u dilerskim kućama u regionima u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Nemačkoj. U ove tri države je najveći broj korisnika ove usluge u Evropi. Samo u malim regionima Engleske i Francuske, iz kojih su se javili predstavnici dilera, ima oko 350 korisnika. Ovaj sistem je omogućio, kako je rečeno, da se iz kancelarije obavi dijagnostika kvara i pre izlaska na teren pripreme potrebni alati i delovi i spremno ode na intervenciju. Ujedno, ima i primera kada je za ispravljanje greške bilo dovoljno daljinski uraditi adekvatna podešavanja. 
Ovaj sistem, pokazalo se, već više  godina  je  veoma  dobra  podrška zaposlenima u kompaniji kada je u pitanju nabavka rezervnih delova i veća efikasnost u otklanjanju kvara, što omogućuje da mašina ima što kraće vreme zastoja. To je potvrdio i predstavnik iz Nemačke primerom iz prakse. Naime, tokom žetve je daljinski upravo ovim sistemom dijagnostikovano pucanje kućišta hidraulike, koje je trebalo zameniti u što kraćem roku. Međutim, kućišta nije bilo na lageru u regionu gde se desio kvar, kao ni u širem području. Ove informacije je diler dobio upravo zahvaljujući korišćenju ovog sistema. Ipak, takođe zahvaljujući ovom sistemu,  locirano je mesto gde postoji kućište. Ovaj deo je povučen direktno iz fabrike kombajna kako bi se izašlo u susret korisniku i – jedan dan nakon detekcije kvar je otklonjen. 
Tokom pandemije John Deere Connected SupportTM je dokazao svoju vrednost, kako među poljoprivrednicima tako i dilerima mašina. Servisna služba, to jest tehničko osoblje servisa, zahvaljujući ovoj vrsti podrške, bilo je u prilici da bude ”na vezi” sa mašinom, da identifikuje potencijalne greške i ispravi one koje mogu postati problem, ali i da  pomogne operateru da podesi svoju mašinu. Ovakav pristup omogućava  da se maksimalno produži radno vreme i skrati vreme zastoja, a u novonastaloj situaciji serviseri su mogli da rade na bezbednom rastojanju.  
Više od pet godina kompanija John Deere, kao i njena mreža dilera, ima organizovanu podršku na ovaj način. To omogućava da neke od usluga budu mnogo dostupnije korisnicima. 
Jedan aspekt koji daljinskom podrškom pokriva kompanija je Proactive Response System, koji omogućava dilerima potrebne informacije i brine o ”zdravlju mašine”. Drugi ključni element je Remote Support Systems, koji obezbeđuje dilerima pristup displeju – kontrolnoj tabli mašine. 
 
Proactive Response System – Proaktivni sistem odgovora
 
Ovaj sistem podrazumeva dve usluge. To su Expert Alerts i  Machine Dashboard. Usluga Expert Alerts (upozorenje stručnjaka) je najvažnija karakteristika  sistema Connected Support. Ona omogućava predviđanje mogućeg zahteva za popravkom, kao i tehničke probleme, ali i one u vezi sa performansama mašine i to pre nego što nastanu. Do predviđanja ovih grešaka se dolazi na osnovu istorijskih podataka mašine anonimnih korisnika, kao i korišćenjem algoritama koji detektuju grešku i obavljaju optimizaciju mašine. Sistem automatski analizira podatke i prosleđuje upozorenja serviseru kako bi preuzeo odgovarajuće korake. Ujedno, u porukama se nalaze i preporuke potencijalnih rešenja. 
Machine Dashboard (kontrolna tabla mašine) čini dostupnim podatke i status povezane mašine sa kontrolne table. Ista kontrolna tabla  se pojavljuje na ekranu računara dilera, to jest njegovog zaposlenog, servisera. Naime, on na svom računaru ima pregled svih mašina kupca i može ih konstantno pratiti. Najznačajnije greške koje je pronašao Expert Alerts sistem se na računaru prikazuju uvek na vrhu liste. 
Remote Support Systems – Daljinski sistemi podrške
 
Ovaj sistem omogućuje stručnjaku koji sedi u kancelariji da se poveže daljinski s displejom korisnika u kabini mašine, kako bi uradio potrebna podešavanja. Takođe, diler može, zahvaljujući daljinskom pristupu displeju, da prepozna i podešavanja koja nisu adekvatna, kao i greške u radu koje pravi rukovalac. Podešavanja se rade korak po korak u saradnji sa vozačem, na isti način kao da serviser sedi u kabini. Ovakav način rada ne samo da omogućava uštede u vremenu korisnika i novca, već i idealno podešavanje mašine.
Ako servisni alati identifikuju da nešto nije u redu sa mašinom, specijalista može takođe da daljinski pristupi mašini sa dijagnostikom. Veoma česte greške se ovom uslugom mogu direktno ispraviti dok se istovremeno može uraditi nadogradnja softvera.  Dodatno, Service ADVISOR Remote (daljinski savetnik) omogućuje povećanje vremena rada mašine. Tako, na primer, u slučaju da je reparaciju potrebno uraditi na licu mesta, serviser može isplanirati posetu korisniku. Tehničar pre odlaska na teren sa sobom ponese sav potreban alat i rezervne delove za planiranu reparaciju u jednu posetu, što značajno smanjuje troškove. 
John Deere Connected Support sistem zahteva tri elementa za funkcionisanje, koji su međusobno usklađeni za efektivan rad.  Prvi potreban element je opremljenost mašine telemetrijom koja je neophodna kako bi se prenosili i sakupljali podaci u toku rada. Takođe je  potrebno da kupac da saglasnost za prenos podataka kako bi diler mogao da prima upozorenja – Expert Alerts od mašine korisnika. Drugo, potrebni su i specijalni alati John Deere,  koji omogućuju vrednovanje i prenos podataka. Treći element jesu stručnjaci koji su obučeni da upravljaju, odnosno rade sa sistemom Connected SupportTM  koristeći analize podataka. 
Svi podaci se u toku rada sakupljaju senzorima mašine i prebacuju preko JDLink modula, koji ne treba mešati sa satelitskim prijemnikom StarFire. Prijemnik je samo potreban za precizno navođenje dok se JDLink koristi samo za prenos podataka mašine. 
Kompletna linija John Deere traktora serija 5R, 6M, 6R, 7R, 8R i  9R, žitnih kombajna koji se proizvode u Cvajbrikenu i SAD, silažnih kombajna kao i samohodnih prskalica sada su opremljene sa JDLink telemetrijom, a ovi sistemi se mogu naknadno ugraditi i u mašine proizvedene u periodu od 2012. godine. Licenca  JDLink CONNECT, koja se može besplatno automatski nadograditi svake dve godine, omogućava aktiviranje telemetrije nakon što korisnik da svoju saglasnost.  
 
 
 
BROJ KORISNIKA SVE VEĆI 
 
Više od 50.000 John Deere mašina u Evropi već koristi Connected SupportTM, a ovaj broj je svaki dan sve veći. Na osnovu trenutnih iskustava, procenjuje se da će John Deere Connected SupportTM biti sve značajniji i postati integralni deo servisnih usluga mašina, a rastu broja korisnika u svetu svakako će doprineti i poljoprivrednici u Srbiji, kojima će ovaj sistem uskoro biti na raspolaganju.
 
Marija Antanasković