* Mobilni RTK predstavlja pravo rešenje za korisnike koji imaju potrebu za RTK korekcionim signalom
Bez obzira na vrstu tehnologije koja se koristi u preciznoj poljoprivredi, da bi uopšte bilo moguće upotrebljavati ovu vrstu proizvodnje, osnova je geografski informacioni sistem GIS i sistem globalnog pozicioniranja GPS. Ovi sistemi su neophodni za pozicioniranje i navođenje poljoprivrednog agregata koji se koristi, a čija tačnost i preciznost u radu zavisi od vrste signala koji prijemnik koristi. 
Za izračunavanje pozicije prijemnika, koristi se tačna pozicija satelita i tačno vreme između emitovanja i prijema signala. Pošto se to vreme određuje poređenjem signala sa satelita i internog signala, sadašnja elektronika u ovom postupku unosi nepreciznost od oko 10 ns, što odgovara grešci od tri metra u merenju udaljenosti. 
Ostali izvori nepreciznosti signala su atmosferski efekti koji utiču na brzinu prostiranja radio-signala, višestruke putanje signala, nepreciznost satelitskih časovnika, nepreciznost podataka o poziciji satelita, numeričke greške pri izračunavanju, brzina satelita i gravitacija Zemlje. Kada se svi ovi faktori uzmu u obzir, i uz primenu metoda korekcije, ukupna greška određivanja pozicije je oko 15 m.
Prijemnici GPS mogu biti pod uticajem drugog radio-zračenja i kako je GPS signal slab, oni postaju neupotrebljivi. Izvori ometajućeg radio-zračenja su prirodni, kao zračenje sa Sunca i geomagnetne oluje, ili veštački, kao što su snažne TV i druge antene u blizini.
Sve kopnene mase na svetu su na tektonskim pločama koje se stalno pomeraju. Na nekim mestima ploča se pomera svega nekoliko centimetara godišnje, dok je na drugim mestima to pomeranje i do osam centimetara   godišnje, što takođe utiče na preciznost signala. 
Da bi se smanjio uticaj negativnih faktora na preciznost signala, kompanija John Deere je razvila  StarFire mrežu koja je SBAS sistem. Naziv SBAS-Satellite Based Augmentation System nose sistemi koji pomoću satelita odašilju korekcione podatke i podatke o integritetu satelitskih sistema GPS i GLONASS (ruska vojna mreža satelita iste namene kao i GPS). Svrha SBAS sistema je povećanje tačnosti i pouzdanosti u određivanju položaja.
Prijemnik John Deere StarFire  6000 sa SF3 signalom ima sezonsku ponovljivost devet meseci, iako je korekcioni signal primljen od geostacionarnih StarFire satelita. Odličan je izbor za proizvođače kojima je potrebna sezonska tačnost, ali ne i dugoročna ponovljivost.
Na dugim poljima, ili po povratku na parcelu nakon pauze/sledećeg dana, može se dogoditi da operateri moraju da koriste "pomeranje AB linije", kako bi se vratili na prethodnu liniju operacija. Međutim, "pomeranje linije" za granice parcele ne radi i zato se, pogotovo ako se koristi kontrola sekcije, relativni pomak između linija navođenja i granica uvek javlja. 
RTK je oblik diferencijalne korekcije koji koristi satelitsku navigaciju i re-ferentnu baznu stanicu i pruža ponovljivu preciznost od +/- 2,5 cm za vozilo, gde je skoro sve pomeranje eliminisano. Lokalne referentne stanice mogu biti samostalne ili umrežene, a postoji i nekoliko uobičajenih načina za isporuku RTK signala. Jedan od načina je da lokalna bazna stanica prenosi RTK korekcioni signal mašini putem RTK radija (npr. 869 MHz, 450 MHz).  Takođe, jedan od načina prenosa je preko interneta putem mobilne veze. Ovo se često naziva ćelijska RTK, zato što je najčešći način dobijanja pristupa internetu korišćenje mobilnog modema na vozilu. 
RTK ima višegodišnju ponovljivost iz godine u godinu, budući da obezbeđeni korekcioni signal dolazi od radio-bazne stanice/mobilne bazne stanice koja se nalazi na istoj tektonskoj ploči kao i mašina. Stoga se uvek vrše pomeranja za istu vrednost, pa se relativna udaljenost ne menja. To znači da jednom nacrtana digitalna infrastruktura parcele (granice parcela, linije vođenja, markeri itd.) može da se koristi više godina, što znatno doprinosi porastu produktivnosti na parceli. Aktivnosti poput automatskog vođenja i precizne setve, kultivacije, kontrolisanog prometa, prskanje, ravnanje zemljišta i obrade u trake zahtevaju ovaj nivo tačnosti.
Mrežne bazne stanice imaju različita imena, a najčešća je kontinuirana mreža referentnih stanica CORS. Više baznih stanica je povezano sa centralnim serverom. Ovaj server sadrži poseban softver koji povezuje bazne stanice. Mreže, preko servera, kreiraju veliku oblast u kojoj mašina može da se kreće bez promene parametara baznih stanica. Server šalje signal sa referentne stanice putem interneta do mobilnog modema na mašinu. 
Nakon obrade satelitskih signala, StarFire  mreža šalje SF3 signal prijemniku StarFire 6000 na mašini. Zatim, mobilni modem na mašini šalje informacije o položaju StarFire prijemnika preko interneta na server preko najbližeg mobilnog predajnika. Informacije o StarFire  poziciji obaveštavaju server gde se mašina nalazi.
U isto vreme, zemaljske bazne stanice šalju korekciju za svoju lokaciju serveru preko interneta. Kada server primi informacije o poziciji sa mašine i informacije iz najbližih baznih stanica, on izračunava signal korekcije za mašinu. Kada se jednom izračuna, server, preko mobilne mreže, prenosi signal za korekciju nazad u SF 6000 prijemnik i modem. Ovaj signal odgovara lokalnim varijacijama u atmosferskim uslovima.
Da bi mogao da koristi mobilni RTK signal, korisnik mora da ima pristup mobilnoj mreži nekog operatera, plan prenosa podataka i SIM karticu  minimalnog kapaciteta memorije jedan gigabajt, zatim pristup mobilnoj  RTK mreži, odnosno otvoren nalog, John Deere mobilni RTK modem 4G LTE povezan sa StarFire 6000 prijemnikom na mašini, kao i odgovarajuće RTK aktivacije i licence.
U današnje vreme, kada je pokrivenost mobilnim 3G i 4G signalom izuzetno velika, mobilni RTK predstavlja pravo rešenje za korisnike koji imaju potrebu za RTK korekcionim signalom. Umreženost mobilnih baznih stanica omogućava RTK preciznost na velikim teritorijama. To je vrlo značajno za korisnike koji obrađuju zemlju na više udaljenih lokacija, jer nemaju potrebu da ručno menjaju parametre prijema signala. Direktna vidljivost vozilo - bazna stanica nije potrebna, tako da prirodne i veštačke prepreke ne utiču na domet RTK mobilnog signala. Bazne stanice ne moraju biti postavljene na velikoj visini, na primer silosu, da bi im se povećao domet, te su manje izložene oštećenjima usled vremenskih nepogoda, kao što je udar groma. Pošto su mobilne bazne stanice povezane u mrežu i pristupa im se preko servera, u svakom trenutku je dostupna informacija o njihovom stanju, što znatno olakšava održavanje baznih stanica i mreže.
Mobilni RTK signal može da se izgubi zbog slabije pokrivenosti mobilnom mrežom nekog područja, sporog prenosa mobilnih podatak (2G mreža) ili zbog problema u prijemu signala sa GPS satelita. Ako kvalitet RTK signala padne za 10% i to traje duže od 10 s, aktivira se rezervni signal, RTK Extend. Ako je prijemnik uhvatio StarFire signal pune preciznosti,  pre nego što se RTK korekcija izgubi (prosečno potrebno vreme od 30 min. za SF 6000 ili 90 min. za SF 3000 prijemnik kod prvog startovanja), prijemnik vozila će ući u RTK-X u trajanju do 14 dana. Nakon 14 dana, režim pozicije će preći u VAAS ili EGNOS ako je dostupan, a potrebna je veza sa RTK da bi se ova funkcija ponovo koristila. RTK-X do 14 dana je moguć samo na prijemniku SF 6000, dok na prijemniku SF 3000 RTK extend traje maksimalno 15 minuta. 
 
Dipl. inž. Stanko Oparnica
"Kite" doo, Novi Sad
 
KOMPANIJA "KITE"  IZGRADILA RTK MREŽU
 
Kompanija "Kite" doo je završila izgradnju svoje privatne mobilne RTK mreže koja pokriva celu teritoriju Vojvodine, Mačvu i deo Semberije. To znači da poljoprivrednici u ovim područjima na raspolaganju imaju korišćenje ove RTK mreže.  
Prva faza izgradnje RTK mreže, koja je obuhvatila sever Vojvodine,  započela je u septembru 2019. i završena je polovinom sledećeg  meseca. Nedavno je, 13. marta 2020,  završena i druga faza izgradnje, koja je trajala šest nedelja.