* Istraživanja pokazuju da izbor odgovarajućeg pritiska u pneumatiku može smanjiti varijabilne troškove poljoprivredne proizvodnje za čak 20 odsto, dok se istovremeno smanjuje negativni uticaj koji pneumatici poljoprivrednih mašina ostavljaju na životnu sredinu
Trelleborg Njheel Systems i Dana Incorporated su zajedničkim radom   razvili revolucionarni  Central Tire Inflation (CTIS+), sistem namenjen industriji poljoprivrednih mašina, koji smo nedavno imali priliku da vidimo u Torinu i koji predstavljamo u ovom broju lista "Poljoprivrednik". Sistem će premijerno biti prikazan na sajmu Agritechnica u Hanoveru. 
CTIS+ znači integrisani centralni sistem za kontrolu pritiska, koji vozaču omogućava da poveća ili smanji pritisak u pneumaticama direktno iz kabine, a sve u skladu s preporučenim pritiskom koji izračunava unapređeni softver Trelleborg Load Calculator - TLC. 
Paolo Pompej (Paolo Pompei),  predsednik Trelleborg Wheel Systems, kaže da je ovaj sistem bliska budućnost. 
- Mi verujemo da će ugradnja unapređenog CTIS+ sistema na novoj  generaciji traktora značajno unaprediti efikasnost u poljoprivrednoj proizvodnji, čineći istovremeno industriju produktivnijom i održivijom. Naša istraživanja pokazuju da izbor odgovarajućeg pritiska može smanjiti varijabilne troškove poljoprivredne proizvodnje za čak 20 odsto, dok se istovremeno smanjuje negativni uticaj koji pneumatici poljoprivrednih mašina ostavljaju na životnu sredinu, kaže Pompej.   
Novi sistem nastao je na tradicionalnom CTIS, koji je trenutno dostupan na tržištu, ali sada s ugrađenim novim unapređenim komponentama i "inteligentnim" softverom za podešavanje pritiska. Na osnovu do sada urađenih istraživanja, u Trelleborg Wheel Systems veruju da će se stopa usvajanja CTIS sistema ubrzati u narednih tri do pet godina. Veruje se da će do 2025. ovim rešenjem biti opremljen jedan od tri proizvedena traktora u Evropi i Severnoj Americi  u kategoriji preko 120 KS. Istovremeno, u kompaniji veruju da ovaj trend mogu i da ubrzaju, a kako navode, to najviše zavisi od industrije, to jest od toga koliko je ona u stanju da ponudi pristupačne efikasne sisteme. Da bi ovaj sistem učinili što dostupnijim korisnicima, Trelleborg se odlučio za saradnju s kompanijom DANA, koja je jedan od lidera u proizvodnji komponenti za traktore kada su u pitanju transmisija i njene komponente. 
Sistem radi tako što za vreme povećanja pritiska u pneumaticima TLC algoritam daje instrukcije mehatroničkoj kontrolnoj jedinici, koja nezavisno kontroliše distribuciju vazdušnog pritiska za svaki točak kroz vod instaliran na svakom naplatku točka. Sprečavanje "curenja vazduha" između stacionarnih i rotacionih elemenata obezbeđeno je primenom naprednog rešenja, koje podrazumeva da je ventil smešten u posebnom kućištu rotacionog dela.  Takođe, vazduh u pnuematiku dostiže željenu vrednost korišćenjem nove vrste ventila čija primena otklanja rizik od "curenja vazduha". Prilikom smanjenja pritiska u pneumaticima, to jest ispuštanju vazduha, TLC softver, zajedno s mehatroničkom kontrolnom jedinicom, daje komandu da se pritisak u pnematiku oslobodi u skladu s preporučenim vrednostima. 
Sistem CTIS+ je razvijen tako da bude pametan i jednostavan za korišćenje. Nakon što je mašina konfigurisana, koristeći TLC softver, u zavisnosti od izabrane operacije, rukovalac na monitoru u kabini može da vidi trenutni pritisak u pneumaticima, kao i preporučeni. Izborom funkcije "podesi pritisak" on daje komandu da se pritisak u pneumaticima promeni s aktuelnog na preporučeni.  
U zavisnosti od broja točkova koji  se koriste na traktoru, toliko i centralno razvodno kućište ima izvoda, tako da je ostavljena mogućnost da se pri prvoj ugradnji u traktor postave udvojeni točkovi i da se na svakom podešava pritisak korišćenjem STIS+ sistema. Takođe, osim praćenja na monitoru traktora, u kabini, i u skladu s vrednostima promene pritiska, korisnik će moći da podesi pritisak korišćenjem aplikacije na pametnom telefonu ili tabletu putem internet veze.
 
Tekst i foto: Marija Antanasković