* Posetioci su na parcelama u Čeneju mogli da vide ne samo kako rade John Deere kombajni različitih W, T i S serija  već i da saznaju više o načinu izvršaja zrna, kao i o tome kako je potrebno da podese svoj kombajn da bi dobili "najčistiji" rad svoje mašine  
 
Žetva je poslednja operacija u biljnoj proizvodnji. U žetvi svi farmeri imaju iste zahteve, a to je da kombajn radi tako da zrno u bunkeru bude što čistije, bez loma i primesa, a da se gubici, to jest rastur zrna svede na najmanju moguću meru. Rastur zrna je bitan parametar i za određivanje kvaliteta rada hedera, što se najviše vidi u žetvi soje. Upravo je žetva soje bila izazov u kojem su svoje performanse pokazali John Deere kombajni, a sve u okviru Kombajn kampa koji je organizovala kompanija Kite d.o.o. na parcelama "Čenej agrara" u Čeneju. Posetioci Kombajn kampa bili su u prilici da sredinom septembra na parcelama u Čeneju vide ne samo kako rade John Deere kombajni različitih W, T i S serija  već i da saznaju više o načinu izvršaja zrna, kao i o tome kako je potrebno da podese svoj kombajn da bi dobili "najčistiji" rad svoje mašine.  
Za razliku od nekih proizvođača koji su se specijalizovali za proizvodnju kombajna koji izvršaj i separaciju zrna obavlja na jedan, isti način, kompanija John Deere poljoprivrednicima širom sveta nudi modele u kojima se vršidba obavlja na različite načine. Tako je u serijama W i T kretanje mase u kombajnu tangencijalno, dok na najvećim modelima S serije masa ima aksijalno kretanje. 
 
Klasici uvek u modi
 
Bez obzira na veliki izbor na tržištu i dalje je mnogo poljoprivrednih proizvođača koji ostaju verni prvom izboru, odnosno klasičnoj tehnologiji izvršaja zrna koja podrazumeva jedan rotor i slamotrese bez ugrađenih ubrzivača mase ili predbubnja. Takav je i model W540, koji je u kombinaciji sa John Deere R618 hederom pokazao svoje performanse u žetvi soje. Heder R618 je krut, a njegov radni zahvat iznosi 5,5 m. Karakteriše ga i hederski sto koji ima više od 60 cm širine između kose i pužnog transportera. Veliki pužni transporter hedera omogućuje prikupljanje velike količine mase ka uvlačnom grlu. Bitno je napomenuti i da je pogon kose epicikličan te se stalno kreće konstantnom brzinom, što omogućava postizanje odličnog reza. Heder je opremljen sa po dve pipalice na obe strane koje pomažu u kopiranju terena. Brzina vitla na hederu je usklađena s brzinom kretanja kombajna.    Kao i na kombajnu T560, koji je takođe prikazan u radu, i na modelu W 540 uvlačno grlo može da se pomera mehanički napred nazad za četiri stepena, a takođe ima i brzovezujuću multispojnicu za kačenje na kombajn. Zahvaljujući ovoj spojnici, spajanje hedera uigrani korisnici završe za minut. Heder se može zakretati lateralno za plus minus devet stepeni. Kombajn W540, kao i drugi modeli ove serije sa petosekcijskim slamotresom, ima uvlačno grlo širine 1.400 mm. Uvlačno grlo ima i mehanički reverzer sa 80 KS, koji se koristi u slučaju zagušenja. Kombajn W540 pogoni motor s nominalnih 280 KS, odnosno maksimalnih 300 KS. Radi se o  John Deere motoru zapremine 6,8 l. Motor zadovoljava emisiju izduvnih gasova Tier 2. Gorivo se ubrizgava Common Rail sistemom, ali motor nema SCR niti DPF filter za prečišćavanje izduvnih gasova. Glavna odlika ovog kombajna jeste bubanj prečnika 660 mm sa 10 šina. Ovakav bubanj, kako je objasnio dipl. inž. Boris Budurin iz kompanije Kite d.o.o., doprinosi da su četiri šine uvek u dodiru s podbubnjem. Svi kombajni W serije imaju dva ranga radnih brzina. Prvi je od 250 o/min do 480 o/min, a drugi 450 o/min do 950 o/min. 
- Izvršaj pšenice se radi u opsegu 750-820 o/min, što je dobro, s obzirom na to da se na malim obrtajima radi idealan izvršaj i znatno se smanjuje lom zrna. U žetvi soje rotor je bio podešen da radi na brzini 300 o/min, kaže Budurin.  
Kombajn W540 najčešće se isporučuje s univerzalnim podbubnjem koji se pokazao kao odlličan izbor ako se kombajn koristi u tropolju: kukuruz, soja, pšenica. Ipak, za žetvu deteline ili uljane repice preporučuje se korišćenje podbubnja za sitno zrno. Izmena podbubnja zahteva 10 sati rada. U praksi je potvrđeno da univerzalni podbubanj odgovara, na primer u žetvi pšenice basmati, koja je imala prinos 5,3 t po jutru. Naime, pri radnoj brziji 4 km/s nije bilo nikakvih gubitaka. To govori da ako se brzina kretanja prilagodi radnim uslovima može se bez problema raditi s univerzalnim podbubnjem. Umesto klasične sabirne ravni ovaj kombajn ima spiralne transportnere, što doprinosi ravnomernom raspoređivanju mase na gornjem situ. Bunker za zrno je zapremine 8.000 l, a opciono se ugrađuje bunker zapremine 11.000 l. Brzina transportera za izuzimanje zrna je 90 l/s, što znači da se ceo bunker isprazni za manje od 100 s. 
Kombajn je opremljen razbacivačima pleve i sečkom koja ima dve radne brzine - 1.800 o/min  i 2.800 o/min, te bez problema usitnjava i kukuruzovinu.  Učesnici Kombajn kampa bili su u prilici da stacionarno vide i model 440 iste serije. Ovaj model, koji je naslednik nekadašnjih "sampo" kombajna, preporučuje se za rad na srednjim imanjima kao i u žetvi semenske robe. 
 
Veća površina separacije na kombajnima serije T
 
Serija kombajna T nastala je iz kombajna serije W. Ono što je razlikuje u odnosu na W seriju jeste dodatni bubanj, koji omogućava ravnomeran protok mase bez menjanja pravca njenog kretanja, što utiče na povećanje radnog kapaciteta, kao i kvaliteta izvršenog zrna, ali i kvaliteta slame. Zahvljujući ugradnji dodatnog rotora i povećanju kapaciteta, ovaj kombajn se približio seriji S aksijalnih kombajna.  Izvršaj zrna se obavlja na rotorima, a separaciju zrna obavljaju slamotresi, kojih na modelu T560 ima pet. I kombajn T560 o kome je govorio menaxer prodaje dipl. inž. Tomislav Protulipac prikazan je u žetvi soje, pri čemu je bio adaptiran sa Geringhoff hederom. Kombajn pogoni motor s makcimalne 382 KS, a ovaj kombajn se, kao i modeli serije W, proizvodi u Cvajbrikenu u Nemačkoj. Postavka hedera na kombajnu je jednostavna i brza zahvaljujući brzovezujućoj multispojnici koja u jednom koraku obavlja povezivanje električnih, hidrauličnih i mehaničkih komponenti. Razlika u odnosu na klasičan tangencijalni kombajn je upravo u dodatnom rotoru, čime je znatno povećana površina aktivne separacije zrna. Tako aktivna površina sita iznosi 3,3 m2, dok je površina sita za sekundarnu separaciju 5,2 m2. Na većim modelima serije T kombajna ova površina dostiže 6,2 m2. Velikoj separacionoj površini umnogome je doprinela ugradnja bubnja koji ima prečnik 800 mm. Prečnik drugog, dodatnog bubnja iznosi 660 mm. Uopšte, ako se uporede dimenzije i površina aktivne separacije, lako se može zakljičiti da petosekcijski kombajn John Deere T560 obezbeđuje veću površinu u odnosu na neke šestosekcijske kombajne. Pri tome se mora naglasiti da  je ovaj model manje transportne širine. 
 
Kombajni S serije za velike učinke
 
Kombajni John Deere serije S, osim što su namenjeni za visoke radne učinke, u odnosu na modele drugih serija, odlikuju se i načinom izvršaja zrna koji, bez obzira na razlike, omogućava kvalitetan izvršaj. U okviru Kombajn kampa  prikazan je model S770 u kombinaciji s fleks hederom 625 F, čije prednosti se, u odnosu na hedere s krutom kosom, najviše uočavaju upravo u žetvi soje. Naime, najveća prednost ovog hedera je potpuno usklađivanje kose s konfiguracijom terena. Tako rez na maloj visini od površine zemljišta obezbeđuje da se pokupi svako zrno i dopremi do uvlakačkog grla. 
Srce kombajna S770, kao i drugih modela serije S700, jeste aksijalni rotor koji se koristi za izvršaj. Za aksijalni rotor je, kako je objasnio direktor prodaje poljoprivredne mehanizacije u kompaniji Kite d.o.o. dipl. inž. Vladimir Labus, u odnosu na tangencijalni, karakteristično da ima veću aktivnu površinu za žetvenu masu. Na kombajnu je zastupljen koncept "hranjenja" rotora masom od 270 stepeni, što omogućava brz transfer žetvene mase od bitera na aksijalni rotor. Veliki obuhvatni ugao ulaska mase olakšava ne samo tranfer mase već utiče i na smanjenje potrošnje goriva. Aksijalni rotor je oblika zaobljene kupe. Za razliku od ranijih modela, u koje je ugrađivan stepenasti rotor, primenom rotora novog oblika izbegnuti su problemi koji su se javljali pri vršidbi uljanih kultura zbog prisustva zelenaste mase. Rotor na sebi ima udaračke prste koji uz dejstvo inercijalne sile obavljaju izvršaj zrna, a separacija zrna obavlja se u zadnjem delu rotora. Kombajn se isporučuje sa segmentnim podbubnjem. Segmenti mogu po izvedbi biti namenjeni za rad sa sitnozrnim biljnim vrstama, zatim krupnozrnim i za vršidbu kukuruza. Izvršena masa se sakulja na sabirnu ravan površine 6 m2. Sabirna ravan DynaFlo Plus, koju čine spiralni transporteri, onemogućava klizanje mase na jednu stranu, obezbeđujući ravnomeran raspored mase preko celih sita. Ventilator obezbeđuje uduvavanje vazduha u količini 740 m2 u minuti, što čišćenje zrna od pleve i slame čini lakim. Zrno se skladišti u bunker zapremine 10.600 l.
Rukovalac može da bira da li će slamu ostaviti celu ili će je  pomoću sečke sa 100 noževa usitniti i rasporediti po parceli.  
Kombajn John Deere S770i pogoni motor istog proizvođača, a ima nominalnih  449 KS. Motor koji se ugrađuje je šestocilindrični, zapremine 9 l, a karakteriše ga i to što je standarda emisije izduvnih gasova Tier III, što znači da nema ugrađen EGR, DPF i sistem selektivno katalitičke redukcije, odnosno ne koristi se AdBlue, a održavanje ovakvog motora je znatno olakšano.
 
FarmSight paketi usluga
 
U okviru Kombajn kampa posetiocima su predstavljeni i paketi usluga koji se odnose na servis i održavanje poljoprivrednih mašina John Deere, kao i nadograđivanje njihovih softvera. Naime, FarmSight, kako je objasnio menaxer prodaje rezervnih delova u kompaniji Kite d.o.o. dipl. inž. Qubomir Šuput,  obuhvata tri paketa: Standard, Premium i Premium plus.  
- Ovo su ofline paketi usluga, a u budućem periodu biće obezbeđena i online podrška. Sva tri paketa podrazumevaju trening za rukovaoca pri  kupovini nove mašine, gde će biti prezentovane sve mogućnosti te mašine, kaže Šuput. I optimizacija je obuhvaćena u sva tri paketa usluga, a to znači da zaposleni u kompaniji Kite d.o.o. prilagođavaju specifikaciju mašine  potrebama kupca. Expert chack je usluga koju John Deere na svetskom nivou pruža već četiri godine, a sada je dostupna i na domaćem tržištu.  Ova usluga podrazumeva predsezonski pregled mašina koji se radi na osnovu podataka iz svetske baze John Deere. Pregledaju se najvitalnije tačke na mašini.  Na traktorima se pregled obavlja u 190 do 200 tačaka, a na kombajnima i 280 tačaka. Proveravaju se sve vitalne funkcije  kako bi se dobila slika stanja mašine i, ako ima potrebe, u predsezoni otklonile nepravilnosti. Za korisnike Premium i Premium plus  paketa, osim pomenutih usluga, na raspolaganju je i trening za AMS, kao i nadogradnja softvera za ovaj automatski sistem. Telefonska podrška u toku sezone, u periodu od 7 do 21 čas dostupna je korisnicima Premium Plus paketa.
 
Mobilna RTK mreža
 
Kompanija Kite d.o.o. krenula je s instaliranjem mobilne RTK mreže širom Vojvodine. Ukupna vrednost ove investicije kompanije Kite d.o.o. je 130.000 evra, a celokupna mreža biće završena sledeće godine. U ovoj kompaniji su se odlučili za izgradnju mobilne RTK mreže kako bi bila dostupna svim pretplatnicima, bez obzira na kojoj lokaciji žele da je koriste. 
Tekst i foto: Marija Antanasković