Švedska kompanija Väderstad već čitavu deceniju prisutna je na tržištu Srbije, a u poslednje tri godine ima i direktnog predstavnika u našoj zemlji. Zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda koji se postiže pre svega zbog koiršćenja kvalitetnog švedskog čelika kao i preciznosti u izradi mašina ovuo kompanija je stekla poverenje korisnika. Švedski proizvođač izdvaja se i po tome što kroz svoj proizvodni program plasira primenu konzervacijskog i redukovanog sistema obrade koji podrazumevaju izuzimanje pluga u obradi zemljišta.

Grupa poljoprivrednika iz Srbije, predvođena Väderstad timom koga čine Tamaš Rak i Živko Korać juče je bila u prilici da u radu, u okviru Road šou Väderstad  koji se održava u Mađarskoj, vidi više mašina ovog proizvođača. Predstavljeni su novi, inovativni modeli švedske kompanije ali i oni koji su više godina u eksploataciji pa su tako posetioci na prezentaciji bili u prilici da vide kako izgleda mašina koja je obradila i više desetina hiljada hektara.

 Za  konzervacijsku i redukovanu obradu zemljišta Vaderstad  korinsicima nudi više rešenja kombinovanih oruđa koja obradu zemljišta rade u jednom ili dva prohoda u zavisnosti od izvedbe. Zahvaljujući kombinovanim radnim organima, diskovima, razrivačkim i podrivačkim oruđima, kao i paker valjku obrada se radi u jednom prohodu. Veliku zaintersovanost na prezentaciji poljoprivrednisi su pokazali i za  osmoredu V sejalicu Tempo koja kao i drugi predstavnici ove serije radi na principu nadpritiska, a ove mašien izdvaja i veliki pritisak po setvenom ulagaču te se nesmetano radi i direktna setva. Specifično za sejalice Tempo je i to što imaju velike radne učinke. Naime, ove sejalice precizno obavljaju setvu i pri prizini 18 km/h, a trenutno drže i svetski rekord u 24 sata setve. Prosečna brzina u setvi pri obaranju svetskog rekorda bila je veća od 20 km/h, a dostizala je i brzinu 22 km/h pri čemu precinost setve nije narušena.  

Ovih dana je aktuelna obrada strništa, a na ovom polju Vaderstad preporučije kratke tanjirače Carrier koje intenzivno usitnjavanje zemljišta i njegovo mešanje sa biljnim osacima obavljaju s dva red diskova dok se krajnja konsolidacija zemljišta postiže valjkom. Pun efekat ove mašine u radu postiže se pri radnim brzinama oko 18 km/h.

 Na prezentaciju u Mađarskoj oruđe Carrier, koje se koristi i za predstetvenu pripremu zemljišta, prikazano je u tri varijante i to  Carrier 500, Carrier XL 525 i Carrier 1225. Posebno interesantan je model Carrier 500 koji ima Cross Cutter dva reda diskova  u Mađarskoj oruđe Carrier, koje se koristi i za predstetvenu pripremu zemljišta, prikazano je u tri varijante i to  Carrier 500, Carrier XL 525 i Carrier 1225. Posebno interesantan je model Carrier 500 koji ima Cross Cutter dva reda diskova koji omogućavaju vrlo intenzivno presecanje i mešanje biljnih ostataka sa zemljištem posebno pri ljuštenju strništa.

M. Antanasković