* Nove automatske funkcije instalirane su na kombajnu kako bi omogućile rukovaocu da na lakši način, najefikasnije iskoristi performanse mašine koje se odnose na protok mase i kvalitet izvršenog zrna
 
Posle prošlogodišnjeg predstavljanja javnosti nove serije 250 kombajna Case IH s dokazanom Axial-Flow tehnologijom za izvršaj zrna, najsnažniji model 9250 nedavno se u punom svetlu pokazao i na poljima pšenice i ječma na imanju kompanije "Vrebalov agrar" u Novom Bečeju.  
Naime, u ataru Novog Bečeja, oko dvadesetak poljoprivrednih proizvođača  moglo je da vidi u radu "novu mašinu" čiji prvi zadatak nije bio lak, ali je u potpunosti ispunjen. Za kupovinu aksijalnog kombajna Case IH 9250 u ovom novobečejskom preduzeću su se odlučili zbog ne tako dobrog iskustva rada prethodnih kombajna u čijem bunkeru je bio zastupljen lom zrna.  U  uslovima velike zastupljenosti korova u pšenici, kao i fuzarijuma, zrno je u bunkeru kombajna Case IH 9250 bilo čisto i celo. 
Aksijalni kombajni Case IH, čiji je generalni zastupnik na domaćem tržištu novosadsko preduzeće Titan Machinery, poznati su po aksijalnoj vršidbenoj komori, a rad na seriji 250 dodatno je unapređen zahvaljujući novim funkcijama.
Nove automatske funkcije instalirane su na kombajnu kako bi omogućile rukovaocu da na lakši način, najefikasnije iskoristi performanse mašine koje se odnose na protok mase i kvalitet izvršenog zrna. Kombajn  9250 pogoni motor sa 634 KS. Pri dizajniranju ovog kombajna  fokus je dat na unapređenje njegove produktivnosti. Kombajn Case IH 9250 pomaže rukovaocu u donošenju odluka prilikom rada, a mašina se podešava tako da se željeni rad ostvaruje na što ekonomičniji način.  
 
Automatizovan upravljački sistem
 
Na kombajnu 9250 Axial-Flow, kao i na drugim modelima ove serije, automatizovan je AFS Harvest CommandTM automation upravljački sistem. Paket ove tehnologije koristi 16 senzora koji neprestano prate inpute mašine na osnovu kojih se radi sedam različitih podešavanja u cilju maksimalnog iskorišćenja performansi kombajna. Upravljanjem preko terminala AFS Pro700 u kabini kombajna sistem automatski prilagođava podešavanja kombajna za rad u pšenici, uljanoj repici, kukuruzu i soji. Korisnik ima obavezu da izabere željeni usev, na osnovu čega će se performanse mašine podesiti na željeni nivo. Osnovnu verziju AFS Harvest CommandTM automation karakteriše već dokazan ACS sistem za automatsko podešavanje rada u skladu s vrstom useva. Radni parametri kao što su brzina ventilatora ili zazor podbudnja podešavaju se u skladu s izabranim usevom na AFS terminalu, što eliminiše potrebu za pojedinačnim podešavanjem elemenata. Rukovalac zahvaljujući ovom automatskom sistemu može da podesi kombajn, ali i da memoriše podešavanja za korišćenje u budućnosti. U kombajn 9250 instaliran je i novi sistem za kontrolu protoka mase koji podešava brzinu kretanja elevatora hedera na osnovu opterećenja mase i željenih performansi. Novi elevator hedera ima za 18 odsto veće podizanje hedera, što je omogućeno ugradnjom novog hidrauličnog cilindra većeg kapaciteta. Elevator ima kapacitet dizanja 6,1 t. Tako je Case IH 9250 predviđen i za rad s  hederom radne širine 13,5 m i 18-rednim adapterom za kukuruz. Elevator hedera je ojačan, a na lancima elevatora postavljene su letvice specifičnog profila koji ne dozvoljava ulazak stranih tela u vršidbenu komoru. Na kombajnu je obezbeđeno uzdužno nivelisanje hedera, kao i pomeranje napred-nazad za 12 stepeni. Rukovalac sam podešava maksimalno opterećenje motora i brzinu kretanja, a Feedrate Control obezbeđuje rad u skladu s ovim limitima. 
Opcija na kombajnima serije 250 je AFS Harvest CommandTM automation, koji obavlja automatsko podešavanje izvršaja i separacije zrna na osnovu podešavanja koje postavlja Feedrate Control, a obezbeđuje i monitoring kvaliteta zrna. Za ova podešavanja koriste se podaci o kvalitetu zrna koji se dobijaju s kamere i sa senzora pritiska na sitima. Naime, preko kamere se, zahvaljujući patentiranom sistemu za identifikaciju slomljenih zrna i nečistoća, koristi multispektralna emisija svetlosti, vidljivi i nevidljivi spektar. Sistem AFS Harvest CommandTM može se koristiti u četiri različita radna moda. 
Gubici na kombajnu serije 250 su, kako pokazuju dosadašnja iskustva, manji od 0,5 odsto, zahvaljujući, pre svega, dokazanom aksijalnom rotoru, ali i AFS Harvest CommandTM kojim se upravlja iz kabine kombajna. Ovaj sistem obezbeđuje i  podešavanje šest šina postavljenih između rotora i poklopca rotora, regulišući tako protok mase. Ovo podešavanje se, osim automatski, može aktivirati i preko prekidača na konzoli u kabini postavljenoj s desne strane, kao i ručno  sa zemlje.  
Na kombajne serije 250 ugrađuje se i predsito čiji se položaj, kao i položaj gornjeg i donjeg sita podešava automataski, zahvaljujući AFS Harvest CommandTM automation sistemu. Ova automatska podešavanja obavljaju se na osnovu podataka senzora pritiska na sitima, koji zapravo govore o njihovoj opterećenosti masom, te regulišu otvaranje i zatvaranje sita, kao i broj obrtaja ventilatora. Ovo se može aktivirati i manuelno kada se AFS Harvest Command automation ne koristi. Podešavanje predsita iz kabine je, takođe, dostupno kao samostalna opcija koja obuhvata daljinsko uključivanje.
Senzori pritiska na sitima omogućuju da AFS Harvest Command automation, uz podatke o opterećenju sita, "razume" lebdeće gubitke i radi podešavanja pre nego što se dese. Preventivno, zahvaljujući ovim senzorima, smanjuju se i gubici kada kombajn ulazi i izlazi iz useva na uvratinama ili kada se zaustavlja u polju.
Rukovalac može da bira između moda za kretanje u polju i po putu na hidrostatičkoj transmisiji. 
Korisnik kombajna nove serije može birati lulu dužine 6,7-10,4 m.  Bunker za zrno ima zapreminu 14.400 l, a njegovo pražnjenje se odvija brzinom od samo 159 l/sec. To znači da se i najveći bunker može isprazniti za dva minuta.
Na svim kombajnima nove serije nadograđeni su telemetrijski sistem i AFS konekcija koja omogućuje i transfer podataka između kombajna i računara preko veb portala.
 
Kratka tanjirača Qualisc za ljuštenje strništa i predsetvenu pripremu
 
Kompanija Titan Machinery je i zastupnik poljoprivrednih priključnih mašina Kverneland, među kojima se kao posebno kvalitetne kotiraju mašine za obradu zemljišta. Jedna takva mašina, kratka tanjirača Qaulidosc PRO prikazana je takođe u ataru Novog Bečeja u ljuštenju strništa na dubini od oko osam centimetara.   Oznaka PRO označava  da su na tanjirači montirani diskovi prečnika 600 mm i 6 mm debljine. U seriji  Qualidisc su i kratke tanjirače s diskovima prečnika 530 mm i 5 mm debljine. 
Na mašini je specifično i to što je svaki disk sitno nazubljen, što  obezbeđuje ujednačenu dubinu setvenog sloja tako da prilikom setve pšenice, uljane repice svako zrno ima jednaku šansu da nikne i dobija se ujednačen usev. Svaki disk  ima i duplo ojačani ležaj koji ima pet semeringa, te ne zahteva podmazivanje. Na svakom nosaču diska postavljena su četri gumena valjka, koji su ujedno i amortizeri. 
Položaj prednje i zadnje baterije podešava se preko navojnih vretena. Napadni ugao  diskova je u radu uvek idealan i nema potrebe za rad u dva prohoda, čak i kad diskovi dostignu  prečnik 400 mm. U standardnoj opremi su i deflektori koji omogućavaju sastavljanje dva prohoda bez ostavljanja bregova ili pak malih kanala. U slučaju rada na površini s velikom količinom žetvenih ostataka preko noževa na valjku mase 160 kg po dužnom metru podešava se agresivnost rada. S obzirom na to da je ram tanjirače  100h100 mm, a debljina rama 8 mm, mašina je veoma  robustna, a za rad Qualidisc PRO radnog zahvata 3 m potreban je traktor sa 150  KS do 180 KS, u zavisnosti od radnih uslova. Da bi se u radu postigli puni efekti rada ove mašine, neophodno je da radna brzina bude između 14 km/h do 22 km/h, što garantuje i visoku produktivnost mašine. 
 
Marija Antanasković