* Automatski prenos podataka između navigatora     
* Novi dron za analizu stanja useva
 
Lider u ponudi uređaja i opreme za navigaciju i preciznu poljoprivedu, beogradsko preduzeće "Livona" d.o.o., osim navigacija, popularnih uređaja TMX 2050 i GFX 750, koju je javnosti prezentovalo pre godinu dana, premijerno je predstavilo na Sajmu novu tehnologiju za prenos podataka Trimble Auto Sync. Ova tehnologija omogućava korisnicima navigacionih sistema GFX 750 i TMX 2050 automatsku sinhronizaciju podataka i njihov prenos između vozila. Naime, ukoliko se na jednom navigatoru doda AB linija ili granica parcele, automatski se putem mobilnog interneta ti podaci prenose na sve umrežene navigatore, a svi podaci se prebacuju i na server. Takođe, ukoliko korisnik obriše  pogrešno definisane AB linije ili neke granice parcele koje su nepotrebne na nekom  navigatoru, one će biti obrisane svuda, ali će  se na serveru sačuvati rezervna kopija obrisane linije.
Ova tehnologija će se, kako navodi direktor prodaje u "Livona" d.o.o. Mitar Jovanović, tek razvijati u sledećim verzijama, ali već sada je dostupan uređaj Trimble Bluetooth tag koji se koristi za automatsko prepoznavanje mašine koja je priključena na traktor. 
- Ovo su zapravo osnove za autonomna vozila  za koja su veoma bitni bežični automatski prenos podataka i dobra  komunikacija sa serverom i kontorlerima. Kompanija Trimble ovu tehnologiju gradi korak po korak i mnoga rešenja koja su deo tog finalnog proizvoda koji će doći pušta  u rad i čini ih dostupnim za tržište. Ova tehnologija  će pomoći mnogim korisnicima koji imaju više navigacija, a koji su do sada prenos podataka između vozila radili presnimavanjem podataka  USB memorijom, s obzirom na to da se primenom nove tehnologije prenos podataka radi automatski na veoma brz i lak način, objasnio je Jovanović. 
Među korisnicima  na terenu uočava se i sve češća primena ISOBUS tehnologija. Savremeni Trimble navigatori su ISOBUS kompatibilni i pokazali  su se kao vrlo praktični i korisni za rad. 
Premijerno na Poljoprivrednom sajmu posetioci štanda "Livona" d.o.o. mogli su da vide i upoznaju se s karakteristikama specijalnog drona Parrot ANAFI Work, koji se koristi za analizu stanja useva. Naime, ovaj dron automatski  u toku letenja radi analizu useva prema refleksiji infracrvenog signala, generiše NDVI karte vegetacionih  indeksa  na osnovu kojih poljoprivrednik praktično odmah u toku leta drona  već vidi koji su delovi parcele u boljem i lošijem stanju i kakva razlika među njima postoji. Primenom ovog drona omogućeno je  automatsko generisanje karti za varijabilno doziranje, odnosno varijabilnu  prihranu ili varijabilnu zaštitu, a takođe se može uraditi kompletno istraživanje,  zahvaljujući tome što su na NDVI uočene određene varijacije u stanju useva. Sada, kako navodi tehnički direktor u kompaniji "Livona" d.o.o. Qubiša Axemović, dron s praktičnom kamerom može da se pošalje na mesta gde su uočene varijacije i ne mora da se odlazi u usev. Dron će automatski ići s jedne na drugu n-tu lokaciju koju naznači korisnik. U toku leta korisnik preko kamere prati šta vidi dron i kad stigne na mesto od interesa, on se parkira, obavlja snimanje videa i fotografija sve dok se inspekcija ne završi u potpunosti.   Na kraju se svi ti podaci  mogu preneti u računar kako bi se  pratilo i stanje useva i uradilo poređenje aktuelnog stanja s nekim stanjem od ranije. Uopšte, primena ovog drona prati trendove na praceli i pomaže u procenjivanju daljih aktivnosti koje je potrebno primeniti. Raniji sistemi ove vrste zahtevali su naknadnu obradu podataka, koja je trajala nekoliko dana. To je podrazumevalo da se uradi snimanje, pa tek posle nekoliko dana naknadnim analizama utvrdi u kojim delovima parcele  postoje problemi da bi se zatim ponovo išlo u određeni deo parcele i utvrdilo  zašto postoje ti problemi. 
 - Sada sve to može da se ustanovi  dok korisnik stoji pored vozila. Ne mora da se ide u njivu, odnosno ide se u krajnjem  slučaju, ali na tačno određenu lokaciju, kaže Ljubiša Axemović. 
Za mesec dana na domaćem tržištu će biti dostupan i dron Parrot ANAFI Work s termovizijskom kamerom, koji omogućava očitavanje temperatura, a na osnovu učitanih vrednosti se lako uočava, na primer temperaturni stres biljaka, kao i razlike u temperaturi zemljišta na parceli.