* Metoda Harija Klouka, mahom poznata pod imenom novozelandska metoda uzgoja matica, jedna je od malo poznatih našim pčelarima

Mnogo je metoda uzgoja matica i svaki pčelar je uvek zainteresovan da isproba neku novu, da sagleda njene prednosti, utvrdi nedostake, pa potom možda i doda sopstveno poboljšanje. Metoda Harija Klouka, mahom poznata pod imenom novozelandska metoda uzgoja matica, jedna je od malo poznatih našim pčelarima, mada je prezentovana još pre četiri decenije.
Za novozelandski način dobijanja matičnjaka koriste se košnice nastavljače: LR, DB, Fararova košnica ili pološka s nastavkom. Drugi tipovi košnica nisu pogodni za ovaj način rada, jer moraju imati dva nastavka. Suština je u tome da treba na najbrži i najlakši način, ne razdvajajući nastavke, podeliti zajednicu na dva dela i gornji deo učiniti bezmatkom. To je jednostavno i vrlo uspešno rešeno pregradnom daskom tako da se ona uvlači i izvlači od pozadi ili sa bočne strane košnice između dva nastavka. Ležište za pregradnu dasku napravljeno je u gornjem delu okvira matične rešetke tako da je pregradna daska jedan centimetar iznad matične rešetke. Ako bi razmak bio veći ili manji, pčele bi ga zatvarale voskom ili propolisom.

Nadražajno prihranjivanje

Postupak se ukratko može ovako opisati. Društva koja se odaberu za uzgojna nadražajno se prihranjuju, stimulišući matice na polaganje jaja i razvijanje vrlo jake zajednice u vrlo skučenom prostoru, u dva nastavka. U međuvremenu, matična rešetka se stavlja između dva nastavka. Leto na rešetki je pozadi i zatvoreno, a zatvoren je i otvor za uvlačenje pregradne daske. Povremeno treba prevešavati poklopljeno leglo iz donjeg, plodišnog, u gornji medišni nastavak. Sedam dana pre dodavanja larvi za uzgoj matičnjaka spušta se postolje košnice za visinu donjeg nastavka. Istovremeno se kompletna košnica okreće za 180 stepeni tako da leto na podnjači bude pozadi, a leto na matičnoj rešetki napred. Zatvara se leto nazad na podnjači, a otvara s prednje strane na matičnoj rešetki. Pčele će ulaziti s prednje strane, ali kroz leto na rešetki u gornji nastavak. S obzirom na to da je matica ispod rešetke u donjem nastavku, pčele će kroz rešetku dolaziti do nje, hraniti je i negovati leglo. Pčele će tako naučiti da komuniciraju s maticom kroz matičnu rešetku.
Na ovaj način razvija se jaka zajednica, jer se prevešavanjem zatvorenog legla u gornjem nastavku sakuplja mnogo pčela. Matica intenzivno seje, jer ima dovoljno i prostora i hrane, a ipak se sve to zbiva u skučenom prostoru.

Obezmatičenje

Sada treba uvući pregradnu dasku iznad rešetke i time odvojiti gornji deo zajednice od matice i učiniti ga bezmatkom pogodnim za uzgoj matičnjaka. Dva dana pre dodavanja larvi sređuje se raspored legla u zajednici. Gornji nastavak se zajedno s rešetkom podiže i stavlja uz donji. Iz donjeg nastavka prevešaju se dva do tri okvira legla koje je pred poklapanjem i sa što više mladih pčela. Pri tome treba paziti da se matica slučajno ne prenese gore. Na mesto oduzetih okvira iz gornjeg nastavka prenose se okviri iz kojih je izašlo ili izlazi leglo pa tako matica ima prostora za poleganje. Kada se oba dela zajednice dobro srede, gornji nastavak sa rešetkom stavlja se na plodišni i sve drugo ostaje kao i pre.
Obezmatičenje traje samo 48 sati. Dan pre dodavanja larvi za uzgoj uvlači se pregradna daska u njeno ležište iznad rešetke i otvara zadnje leto na podnjači. Pčele će izlaziti iz donjeg nastavka, ali će se vraćati na leto rešetke i ulaziti u gornji nastavak kako su navikle. Kako je pregradna daska uvučena, sada naće moći da prilaze matici u donji nastavak i za sledeća 24 sata osetiće bezmatičnost. U gornjem nastavku je krcato pčelama na račun dela zajednice u donjem nastavku, što je i bio cilj.
Bezmatku se dodaju larve, presađene u početke matičnjaka ili u Jenterov okvir s mladim leglom 24 sata po uvlačenju pregradne daske. Uz ovaj okvir, koji se stavlja u sredinu nastavka, treba dati okvir s polenom i otklopljenim medom. S druge strane okvira s počecima matičnjaka slože se okviri s leglom pred poklapanjem sa što više mladih pčela. Na kraju se slažu i ostali okviri poklopljenog legla i okviri s polenom i medom. Hranilicu treba napuniti hranom, staviti na krov košnice i ostaviti je na miru do sutra.
Sledećeg dana, 24 sata po dodavanju uzgojnog materijala, izvlači se pregradna daska, a njen otvor zatvara odgovarajućom letvicom. Zatvara se leto na podnjači pozadi i tako se zajednica opet vraća u jednu biološku celinu. Pčele će i dalje ulaziti u gornji nastavak kroz leto na matičnoj rešetki. Kako je uklonjena pregradna daska, pčele će iznova uspostaviti kontakt s maticom, hraniće je, uzgajati leglo, ali istovremeno nastaviti s uzgojem započetih matičnjaka iznad rešetke.
Kroz pet dana, kada su matičnjaci poklopljeni, stavljaju se u inkubator ili na grejanje u neku drugu zajednicu iznad matične rešetke. Dakle, bezmatičnost je trajala samo 48 sati. Uz dobru prihranu, ali i skučeni prostor, zajednica je stalno u rojevnom raspoloženju, uz kraće prekide od 48 sati. Takva se može koristiti cele sezone, a dobijaće se matičnjaci veličine slične rojevnim, uz dobro prihvatanje.
Mada na prvi pogled sve ovo izgleda komplikovano, novozelandska metoda je u suštini lakši i brži put do dobrih matičnjaka i matica i na kraju pčelaru ostaje čitava zajednica, što nije slučaj sa drugim načinima uzgoja.

Dejan Kreculj